Τα πράγματα δεν είναι ΠΟΤΕ έτσι όπως φαίνονται.
Κάποτε ένας αστρονόμος είπε: «Ερεύνησα από την μια άκρη στην άλλη το σύμπαν με το τηλεσκόπιό μου. Πουθενά δεν βρήκα τον Θεό». Και κάποιος βιολιστής του απάντησε: «Και εγώ πήρα το βιολί μου και εξέτασα κάθε κομμάτι του και κάθε χορδή του. Πουθενά δεν βρήκα μουσική». Μη διαβάσετε τις επόμενες σελίδες με τον τρόπο που θα τις διάβαζε ο αστρονόμος.

24 Δεκεμβρίου 2008

Τυφλὴ ὅραση

Τὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι μία ἁπλὴ ζωικὴ μηχανὴ ποὺ τρώει καὶ ἀναπαράγεται φαίνεται κάποιες φορὲς ἀπὸ ἀξιοθαύμαστα καὶ σπάνια περιστατικά. Ὅπως τὸ παρακάτω. Νὰ θυμίσω ὅτι ἀνάλογο περιστατικὸ ὑπάρχει καὶ στὸ Ἡράκλειο Κρήτης.
Στὴν «κρυφή» δομὴ τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχουν δυνατότητες ἀντίληψης καὶ ὄργανα πολὺ ἔξω ἀπὸ τὴν ὑποτυπώδη ἀντιληπτικὴ ἱκανότητα τῶν πέντε αἰσθήσεων καὶ τοῦ νοῦ μας. Τὸ ἐπιχείρημα ὅτι δὲν τὶς ἔχει ἀνακαλύψει ἡ ἐπιστήμη ἔχει τὴν ἴδια βαρύτητα μὲ τὸ ἐπιχείρημα ἑνὸς ἀνθρώπου τῆς ζούγκλας σχετικὰ μὲ τὴν ὕπαρξη ἢ ὄχι τῶν ραδιοφωνικῶν κυμάτων.
Τυφλὴ ὅραση
Ἡ περίπτωση τοῦ ἄνδρα ποὺ «βλέπει» χωρὶς νὰ ξέρει πὼς
Ἕνας ἄνδρας ποὺ ἔμεινε ἐντελῶς τυφλὸς ἔπειτα ἀπὸ ἐγκεφαλικὴ βλάβη μπορεῖ ἄνετα νὰ ἀποφεύγει τὰ ἐμπόδια στὸ δρόμο του καὶ νὰ ἀντιλαμβάνεται τὶς ἐκφράσεις στὰ πρόσωπα τῶν γύρω του, διαπιστώνουν μὲ ἔκπληξη δυὸ ἐρευνητικὲς ὁμάδες. Φαίνεται ὅτι αὐτὴ ἡ «τυφλὴ ὅραση» βασίζεται σὲ σήματα ἀπὸ τὰ μάτια ποὺ δὲν γίνονται αντιληπτα ἀπὸ τὴν συνείδηση.
Ὁ 56χρονος ἀσθενής, γνωστὸς μόνο ὡς «TN», βιντεοσκοπήθηκε να ολοκληρώνει μὲ εὐκολία μία διαδρομὴ μὲ ἐμπόδια που έστησαν οἱ ἐρευνητὲς στὸ ἐργαστήριο. Ἂν καὶ δὲν κρατᾶ μπαστούνι, παρακάμπτει τὰ μεγάλα αντικειμενα καὶ περνᾶ πάνω ἀπὸ τὰ μικρότερα, καὶ μάλιστα χωρὶς νὰ γνωρίζει πὼς ἀκριβῶς τὸ καταφέρνει.
Οἱ ἐρευνητὲς πιστεύουν ὅτι ὁ ΤΝ αξιοποιεί κάποια μυστηριώδη ικανότητα ποὺ κρύβεται σὲ ὅλους τους ἀνθρώπους. Προηγούμενες ἔρευνες, ἐξάλλου, ἔχουν δείξει ὅτι στὸν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο ὑπάρχουν ἐπιμέρους ὑποσυστήματα ὄρασης τα ὁποία δεχονται σήματα ἀπὸ τὸ μάτι χωρὶς ὅμως ἡ λειτουργία τους νὰ φτάνει ποτὲ στὴ συνείδηση.
Ἡ μοναδικὴ περίπτωση «τυφλῆς ὅρασης» παρουσιάζεται στὴν ἐπιθεώρηση Current Biology.
Ο ΤΝ ζεῖ στὸ Μπορούντι, ὅπου ἐργαζόταν ὡς γιατρὸς γιὰ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας. Τὸ 2003 δυὸ διαδοχικὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια κατέστρεψαν ἐντελῶς τὸν ὀπτικὸ φλοιὸ στὸ πίσω μέρος τοῦ ἐγκεφάλου. Εἶναι μάλιστα ἡ πρώτη περίπτωση στὴν ἐπιστημονικὴ βιβλιογραφία μὲ συμμετρικὴ βλάβη τοῦ ὀπτικοῦ φλοιοῦ καὶ στὰ δυὸ ἠμισφαίρια.
Ἡ ὁμάδα τοῦ Δρ Ἀλαν Πένια στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Γενεύης ἀρχικὰ διαπίστωσε ὅτι ὁ TN μποροῦσε νὰ καταλάβει, χωρὶς ὁ ἴδιος νὰ γνωρίζει πώς, ἂν οἱ ἐκφράσεις στὰ πρόσωπα τῶν γύρω του ήταν λυπημένες ἢ χαρούμενες.
Ἀφότου ἐπιβεβαίωσαν μὲ τομογραφίες ὅτι ὁ ΤΝ ἦταν πράγματι κλινικὰ τυφλὸς (ὁ ὀπτικὸς φλοιὸς δὲν παρουσίαζε καμία δραστηριότητα) οἱ ἐρευνητὲς ζήτησαν ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ νὰ τοὺς συνοδεύσει στὴν Ὀλλανδία γιὰ νέες ἐξετάσεις, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Δρ Μπεατρὶς ντὲ Γκέλντερ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Τίμπουρκ.
Οἱ νευροεπιστήμονες ἀρχικὰ ἤθελαν νὰ μάθουν ἂν ὁ ΤΝ μπορεῖ νὰ «βλέπει» τὴν γλώσσα τοῦ σώματος τῶν γύρω του. «Παρατηρήσαμε ὅμως ὅτι φαινόταν νὰ ἀποφεύγει τὰ ἀντικείμενα στὴν πορεία του, ὅποτε προσθέσαμε ἀκόμα ἕνα ἁπλὸ πείραμα γιὰ νὰ διαπιστώσουμε ἂν τὰ ἀντιλαμβανόταν στ΄ἀλήθεια» σχολιάζει ὁ Δρ Πένια στὸ Nature.com
Ὅταν τοῦ ζητήθηκε νὰ ὁλοκληρώσει τὴν διαδρομὴ μέτ΄ἐμποδίων, ὁ ΤΝ ἀρχικὰ εἶπε ὅτι «δὲν μποροῦσε νὰ τὸ κάνει ἐπειδὴ ἦταν τυφλός». Τελικὰ ὅμως τὰ κατάφερε μὲ ἐντυπωσιακὴ ἀκρίβεια.
Τὸ φαινόμενο τῆς τυφλῆς ὅρασης εἶχε παρατηρηθεῖ καὶ σὲ ἄλλους ἀσθενεῖς μὲ βλάβες τοῦ ὀπτικοῦ φλοιοῦ, ἦταν ὅμως πολὺ πιὸ περιορισμένο. Οἱ ἀσθενεῖς μποροῦσαν γιὰ παράδειγμα νὰ ἀντιληφθοῦν κάποια χρώματα ἢ ἐκφράσεις προσώπων, κανεὶς ὅμως δὲν μποροῦσε νὰ ἀποφεύγει ἐμπόδια μὲ τόση εὐκολία.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν «τυφλὴ ὅραση», ἡ μόνη ἄλλη ἐξήγηση γιὰ τὶς ἱκανότητες τοῦ TN εἶναι ὅτι ἀντιλαμβάνεται τὴν θέση τῶν ἀντικειμένων γύρω τοῦ μὲ τὴν ἀκοή, μέσω τῆς ἀσθενοῦς ἠχοῦς ποὺ ἀνακλοῦν. Ὅμως αὐτὸ τὸ ἐνδεχόμενο τοῦ «ἠχοεντοπισμοῦ» θεωρεῖται ἐντελώς απιθανο, δεδομένης τῆς ἀκρίβειας μὲ τὴν ὁποία ὁ ἀσθενὴς ἀποφεύγει ἀκόμα καὶ μικρὰ ἀντικείμενα.
Ὁ 56χρονος πρόκειται τώρα νὰ ὑποβληθεῖ σὲ νέες ἐξετάσεις στὴν Εὐρώπη προκειμένου νὰ μελετηθεῖ τὸ φαινόμενο σὲ μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

23 Δεκεμβρίου 2008

Πείνα στην Ζιμπάμπουε

Ἐνῶ ἐμεῖς ἐδῶ παλεύουμε γιὰ νὰ μὴν παχύνουμε καὶ διαμαρτυρόμαστε ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ ἀγοράσουμε τετραπλὴ γαλοπούλα γιὰ τὶς γιορτές, ἀλλοῦ εἴτε σκοτώνονται στοὺς ἐμφυλίους εἴτε ἁπλὰ πεθαίνουν τῆς πείνας. Ἕνα μέρος ποὺ τελευταία γίνονται πολλά, χωρὶς νὰ τὰ παίρνουμε εἴδηση (βλέπετε στὴν χώρα μας καθιερώθηκε σὰν σπὸρ νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τοὺς «μπάτσους», γιά τὰ ἄλλα ...) εἶναι ἡ Ζιμπάμπουε. Μπεῖτε στὸ λὶνκ  
http://www.avaaz.org/en/global_citizens_for_zimbabwe/?cl=159502916&v=2587 καὶ βάλτε μία ὑπογραφή. Δὲν εἶναι πολύ, δὲν εἶναι ἀρκετό, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ νὰ ἀδιαφοροῦμε εἶναι καλύτερο. Δίνουμε τουλάχιστον ἔτσι ἕνα «ὅπλο» στὶς ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις.
Σὲ αὐτὸ τὸ λὶνκ  
http://www.avaaz.org/blog/en/w/benwikler/2008/12/climate_victory_in_germany.php 
μπορεῖτε νὰ δεῖτε τί ἔγινε σὲ προηγούμενο μάζεμα ὑπογραφῶν γιὰ τὸ περιβάλλον. Οἱ ὑπογραφὲς θὰ πήγαιναν στὴν Μέρκελ. Ἂν καὶ δὲν συνέβη οὔτε ἐδῶ κάτι τρομερό, ὡστόσο οἱ 200.000 ὑπογραφὲς ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ «πιέζουν πολιτικά» τοὺς ἡγέτες γιὰ νὰ μὴν «τὰ δώσουν ὅλα» στὶς πολυεθνικές.

20 Δεκεμβρίου 2008

Ηλεκτρονικά ναρκωτικά;

Δεν κομίζω "γλαύκας στην Αθήνα" με αυτήν την καταχώρηση. Είναι αρκετά παλιά είδηση. Αυτό που θέλω να συμπηρώσω είναι ότι πιθανόν το iDoser να είναι μια εμπορική δοκιμή των non lethal weapons (μη θανατηφόρα όπλα) που χρησιμεύουν και για να δημιουργούν παραισθήσεις στον αντίπαλο. Με έναν σμπάρο δύο τρυγόνια. Και κάνουμε δοκιμές αποτελεσματικότητας και βγάζουμε και τα έξοδα της έρευνας:

Το ναρκωτικό που αναμένεται να σημαδέψει τον εικοστό πρώτο αιώνα δεν θα μπορούσε παρά να κατασκευάζεται και να διακινείται μέσω Ιντερνετ. Ο λόγος για το iDoser, τη νέα εθιστική «ουσία» που κάνει θραύση σε όλο τον κόσμο και δεν λαμβάνεται με χάπια, ενέσεις ή εισπνοές, αλλά κυκλοφορεί σε ψηφιακά αρχεία, που οι χρήστες κατεβάζουν εύκολα από το Διαδίκτυο. Η «δόση» είναι βασισμένη σε ηχητικά κύματα, τα οποία έχουν ενσωματωθεί με ειδική επεξεργασία σε κοινά μουσικά αρχεία .mp3 και πωλούνται ως αρχεία .drg. Οι χρήστες δεν έχουν παρά να τα αναζητήσουν στις εκατοντάδες ιστοσελίδες-βαποράκια, να τα κατεβάσουν στον υπολογιστή τους και με ένα ειδικό πρόγραμμα, που διατίθεται δωρεάν στο Ιντερνετ, να τα αποσυμπιέσουν, να τα ακούσουν και να φτιάξουν… κεφάλι στην κυριολεξία, αφού τα ηχητικά αυτά ναρκωτικά δρουν κατευθείαν στον εγκέφαλο.

Οπως εξηγούν οι ειδικοί, πρόκειται για συγκεκριμένα κύματα συχνότητας 3 έως 30 Hertz (τα λεγόμενα υποηχητικά κύματα) που επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου προκαλώντας διάφορες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, τα κύματα άλφα (τα οποία κυμαίνονται από 7 έως 13 Hertz) έχουν χαλαρωτική δράση, όμως υπάρχουν και άλλα που προκαλούν αντιθέτως υπερδιέγερση και ευφορία.

Ηδη οι αρχές έχουν εντοπίσει αμέτρητες ιστοσελίδες όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν τη δόση τους. Μάλιστα, υπάρχει και ιστοσελίδα όπου παρέχονται οδηγίες χρήσης του νέου ναρκωτικού για τους αρχάριους και πωλούνται CDs με τραγούδια-«δόσεις». Οπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις και με τα κοινά ναρκωτικά, οι πρώτες χαμηλές «δόσεις» παρέχονται δωρεάν, με στόχο την προσέλκυση νέων πελατών. Ακόμα όμως και οι πιο ισχυρές «δόσεις» προσφέρονται σε πολύ χαμηλές τιμές (περίπου 5 ευρώ το τραγούδι), παρά το γεγονός ότι μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν αμέτρητες φορές. Την ίδια στιγμή, στο YouTube μπορεί να βρει κανείς πολλά σχετικά βιντεάκια και να δει νέους να παραληρούν από ευφορία τη στιγμή που δοκιμάζουν το ναρκωτικό της ψηφιακής εποχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση των υποηχητικών κυμάτων δεν είναι κάτι καινούργιο για τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες στο εξωτερικό τα χρησιμοποιούν ως κατασταλτικά μέσα, για παράδειγμα, στις ντισκοτέκ ώστε να ηρεμούν τη νεολαία. Η χρήση τους έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν και σε στρατιωτικούς χώρους. Παρ’ όλα αυτά, οι κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με τη χρήση των cyber-ναρκωτικών δεν έχουν διαπιστωθεί ακόμα. Οι ειδικοί έχουν αρχίσει έρευνες σχετικά με το μέγεθος και τις επιπτώσεις του εθισμού.

Πρόσφατα, Ιταλοί ερευνητές μελέτησαν και υπολόγισαν την αθροιστική επίδραση του ήχου και του ecstasy στον εγκέφαλο πειραματόζωων. «Χορηγήσαμε σε ποντίκια μία μικρή δόση ecstasy ανίκανη να προκαλέσει την παραμικρή νευρολογική επίδραση και στη συνέχεια χορηγήσαμε στα ίδια ποντίκια μία “δόση” ήχου 95 ντεσιμπέλ, τη μέγιστη που επιτρέπεται στις ντισκοτέκ. Αμέσως διαπιστώσαμε ενίσχυση της επίδρασης του ecstasy. Και όχι μόνο: όταν αυξήσαμε την αρχική δόση του ecstasy, η μετέπειτα “δόση” του ήχου προκάλεσε ενίσχυση της επίδρασης που διήρκεσε πέντε ολόκληρες ημέρες» εξήγησε ο Μικελάντζελο Ιανόνε, ερευνητής από το Ινστιτούτο Νευρολογικών Επιστημών του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών του Καταντζάρο. «Αυτό εξηγεί γιατί ορισμένα είδη ναρκωτικών, όπως για παράδειγμα το ecstasy, καταναλώνονται σε ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες σε περιστάσεις όπως ρέιβ-πάρτι, όπου προφανώς η μουσική ενισχύει την επίδρασή τους».

19 Δεκεμβρίου 2008

Νανο-πίδακας

Στο «Διεθνές Τεχνολογικό Συνέδριο για ακτίνες πρωτονίων, ιόντων και φωτονίων» του 2007, το βραβείο της πιο περίεργης κατασκευής στον «Διαγωνισμό μικροκατασκευών» για φοιτητές κέρδισε ένας νανο-πίδακας, ο οποίος κατασκευάστηκε με τοπική θέρμανση υλικού το οποίο είχε «μολυνθεί» με διάφορες ουσίες. Η ικανότητα των τρανζίστορ να επιτρέπουν προς την μία κατεύθυνση και να απαγορεύουν προς την άλλη την διέλευση ηλεκτρονίων οφείλεται ακριβώς σε μια «λερωμένη» επαφή δύο υλικών.
Οι δικοί μας φοιτητές άραγε τι κάνουν; (εκτός βέβαια από τις καταλήψεις και τις κατασκευές μολότωφ).

Νανο-τουαλέτα

Το 2005 έγινε το 49ο «Διεθνές Τεχνολογικό Συνέδριο για ακτίνες πρωτονίων, ιόντων και φωτονίων». Η νανο-τουαλέτα στην φωτογραφία κέρδισε το βραβείο Most Bizzare (της πιο περίεργης κατασκευής) στον «Διαγωνισμό μικροκατασκευών» για φοιτητές.
Οι δικοί μας φοιτητές άραγε τι κάνουν; (εκτός βέβαια από τις καταλήψεις και τις κατασκευές μολότωφ).

 

Νανο-ψάρεμα

Στο «Διεθνές Τεχνολογικό Συνέδριο για ακτίνες πρωτονίων, ιόντων και φωτονίων» του 2004, το βραβείο της πιο περίεργης κατασκευής στον «Διαγωνισμό μικροκατασκευών» για φοιτητές κέρδισε μία νανο-ομάδα ψαριών, τα οποία είχαν αγκιστρωθεί σε αγκίστρια από νανοσωλήνες. Οι κατασκευές αυτές, από φοιτητές διαφόρων πανεπιστημίων, έχουν σαν σκοπό την διερεύνηση των μηχανικών και άλλων ιδιοτήτων της ύλης σε μοριακό επίπεδο. Οι διαγωνισμοί αυτοί συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των νανο-μηχανών
Οι δικοί μας φοιτητές άραγε τι κάνουν; (εκτός βέβαια από τις καταλήψεις και τις κατασκευές μολότωφ).

18 Δεκεμβρίου 2008

Μεσημεριανές εκπομπές και κουτόχορτο

Τώρα τα μεσημεριανάδικα έχουν άλλο δακρύβρεκτο θέμα. 
Ξέχασαν τον πιτσιρίκο που σκοτώθηκε πριν λίγες μέρες. Δεν κάνουν πια αφιερώματα για την χαροκαμένη μάνα. Χάθηκαν όλες οι αναφορές και τα παράθυρα. 
Τώρα ένα νέο φλέγον θέμα ήρθε να σώσει τα ανεγκέφαλα όντα που ψάχνουν απεγνωσμένα θέμα για κουτσομπολιό: ο φόνος ενός επιχειρηματία της νύχτας. Και να τα πλάνα με την χαροκαμένη σύντροφο του επιχειρηματία, να τα πλάνα της τεθλιμμένης πεθεράς του με τις γούνες και τα μπιζού, να κάπου κάπου οι ξώβιζες και ξώμπουτες φωτογραφίες της «καλλιτέχνιδος» (να μην ξεχνιόμαστε κιόλας). Και φυσικά όλα αυτά διανθισμένα με την ίδια λυπητερή μουσική που πριν λίγες μέρες βάζανε στα πλάνα για τον νεαρό.
Τώρα μπορείτε να στεναχωρηθείτε για κάτι πιο «γκλάμορους». Βάλτε και καμία καταχώρηση με φωτογραφίες της τραγουδίστριας και του «αδικοχαμένου» επιχειρηματία. 
Και επ’ ευκαιρία φωνάξτε και «μπάτσοι, γουρούνια δολοφόνοι». 
Αυτά τα καθίκια οι αστυνομικοί γιατί δεν φύλαγαν το καημένο το παιδί που μας διασκέδαζε τα βράδια με τέτοια ποιοτική μουσική; 
Γιατί τους πληρώνουμε; 
Όλοι στο Πολυτεχνείο για άλλον έναν γύρο επανάστασης σαν τον προηγούμενο.
Και αν πεθάνουν και κάνα δυό βλαμμένα δεκαπεντάχρονα ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...

Μου φάνηκε πιο νόστιμο

Άνοιξα προηγουμένως την τηλεόραση την ώρα που έτρωγα ένα ρόδι.
Το ρόδι ήταν εισαγωγής και τελικά ήταν απαίσιο. Σκληρές ρόγες που έσπαγαν πιτσιλώντας αντί να ξεκολλήσουν από το φλούδι, ξινή γεύση, λίγο ζουμί και καθόλου άρωμα.
Αλλά ευτυχώς που είχα ανοίξει την τηλεόραση.
Το ρόδι μου φάνηκε σαν φρούτο του παραδείσου μπροστά στο αίσχος της οθόνης. Γύρισα τα κανάλια και το μόνο που είχε ήταν χαζές σειρές με τελείως υποτυπώδη σενάρια και τελείως ερασιτεχνικό παίξιμο.
Πραγματικά οι πρώτες ολόχαζες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης (άγνωστος πόλεμος κλπ για τους αρχαιότερους σαν και μένα) άξιζαν για όσκαρ μπροστά στις σημερινές.

Ο κακός μας ο καιρός

Ξέρατε ότι η Σοφία Μανωλίδου ήταν συνθέτης και είχε πάει στους Ολυμπιακούς της Κίνας όπου έδωσε συναυλίες, διευθύνοντας την κρατική κινεζική ορχήστρα;
Ξέρατε ότι έχει βγάλει δίσκους σχετικούς με την αρχαία Ελλάδα;
Όχι βέβαια! Κανένα σοβαρό κανάλι δεν ασχολείται με τέτοια ποταπά.
Όμως όλοι μάθανε την Μανωλίδου όταν πήγε στο παιχνίδι ξεκατινιάσματος του (δεν θυμάμαι) καναλιού. Όλοι «διερρήγνυαν τα ιμάτιά τους» που πάει να διευθύνει τέτοια εκπομπή. Λες και οι άλλες εκπομπές είναι καλύτερες. Κανείς επίσης δεν μίλησε για το κανάλι που οργάνωσε την εκπομπή, λες και ο υπαίτιος για αυτό είναι ο παρουσιαστής.
Για μένα δεν έκανε καλά που πήγε σε τέτοιου είδους εκπομπή. Αλλά εκείνο που με ενδιαφέρει είναι όχι η δράση ενός ατόμου που (καλώς ή κακώς) προσπαθεί να βγάλει χρήματα, αλλά η συλλογική δράση. Και αυτή η ηλίθια, αποχαυνωτική κατάσταση που δημιουργούν τα κανάλια.
Αχ, πόσο ωραία ήταν πριν εφευρεθεί η Αμερική…

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΒΑΤΡΑΧΟΥ

Το κείμενο αυτό κυκλοφοράαει σαν email, διανθισμένο με μερικά σκιτσάκια.Επ' ευκαιρία των νέων φασαριών που γίνονται στην Αθήνα "άδειασα" το κείμενο για να το μεταφέρω σε word. Πρόκειται για μια πολύ καλή και διδακτική ιστορία.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΒΑΤΡΑΧΟΥ
Να την διαβάσετε, να την σκεφτείτε και να την διαδώσετε. Είναι ωμή μα πραγματική …
Από την αλληγορία της σπηλιάς του Πλάτωνα, έως το Matrix, διαβαίνοντας μέσα από τους μύθους του La Fontaine, καταλήγουμε πως η χρήση του γλωσσικού συμβολισμού είναι ένας προνομιακός τρόπος που μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να σκεφτεί και να διαδώσει τις ιδέες του σε άλλους ανθρώπους.
Ο Olivier Clerc, συγγραφεύς και φιλόσοφος, με αυτή την μικρή ιστοριούλα, μέσω της αλληγορίας, εμφανίζει τα καταστροφικά αποτελέσματα της μη συνειδητοποιήσεως των αλλαγών, που επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία μας, τις μεταξύ μας σχέσεις, την κοινωνική εξέλιξη και το περιβάλλον.
Είναι μέσα της, συμπυκνωμένες, η ζωή και η γνώση, που ο καθείς μας θα πρέπει να φυτέψει στον προσωπικό του κήπο ώστε ένα αύριο να μπορέσει να δρέψει τους καρπούς τους.
Το βατραχάκι που δεν ήξερε ότι θα βραζόταν
Φανταστείτε μια κατσαρόλα γεμάτη κρύο νερό, μέσα στο οποίο κολυμπά ανέμελα, ένα βατραχάκι. Κάτω από την κατσαρόλα, ανάβετε μια μικρή φωτιά και το νερό, αρχίζει να ζεσταίνεται πολύ σιγά. Το νερό, σιγά σιγά γίνεται χλιαρό και το βατραχάκι, βρίσκοντας το μάλλον ευχάριστο, συνεχίζει να κολυμπά χαρούμενο.
Η θερμοκρασία του νερού, συνεχίζει να ανεβαίνει. Τώρα το νερό είναι πιο ζεστό, από ότι το βατραχάκι θα θεωρούσε ευχάριστο, αισθάνεται λίγο κουρασμένο, αλλά παρ όλα ταύτα δεν αισθάνεται κανέναν φόβο.
Τώρα το νερό είναι πραγματικά ζεστό και το βατραχάκι αρχίζει να αισθάνεται δυσάρεστα, αλλά είναι εξουθενωμένο. Για αυτόν τον λόγο, υπομένει και δεν αντιδρά.
Η θερμοκρασία συνεχίζει να ανεβαίνει, έως ότου, το βατραχάκι καταλήξει να βράσει και ως εκ τούτου, να πεθάνει.
Εάν έριχναν το ίδιο βατραχάκι κατ’ ευθείαν σε νερό θερμοκρασίας 50 βαθμών, με μια εκτίναξη των ποδιών του, θα είχε πηδήξει αμέσως έξω από την κατσαρόλα.
Αυτό, αποδεικνύει, ότι όταν μια αλλαγή γίνει με έναν τρόπο επαρκώς αργό, διαφεύγει της συνειδήσεως και στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν προκαλεί καμία αντίδραση, καμιά αντίσταση, καμία επανάσταση.
Εάν παρατηρούσαμε αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία μας εδώ και λίγες δεκαετίες, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε ότι υφιστάμεθα μια αργή αλλά σταδιακή εξαφάνιση των πανανθρώπινων αξιών μας και των ιδανικών μας. Δεν το καταλαβαίνουμε όμως γιατί γίνεται αργά και σιγά για να το συνηθίζουμε.
Ένα μεγάλο μέρος καταστάσεων που πριν από 20, 30 ή 40 χρόνια, θα μας έκαναν να φρίξουμε, και να βγούμε στους δρόμους, σιγά σιγά έγιναν κοινότυπες και σήμερα περνάνε απαρατήρητες ή αφήνουν τελείως αδιάφορη την πλειονότητα του κόσμου.
Στο όνομα της προόδου, της επιστήμης και του κέρδους, γίνονται διαρκώς αυθαιρεσίες κατά της προσωπικής ελευθερίας έκαστου, της αξιοπρέπειας του, της ακεραιότητας της φύσεως, της ομορφιάς και της χαράς της ζωής, με αργό ρυθμό αλλά ασταμάτητα, με την συνεχή συνενοχή των αδαών θυμάτων, που ίσως και στο μεταξύ να έχουν χάσει την ικανότητα και τη θέληση τους να αμυνθούν.
Τα άσχημα προγνωστικά για το μέλλον μας, αντί να προκαλούν αντιδράσεις και εξεγέρσεις, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να προετοιμάζουν ψυχολογικά τον κόσμο, ώστε να υφίσταται και να αποδέχεται τις εξαθλιωτικές και δραματικές συνθήκες ζωής που μας επιβάλλουν.
Το συνεχές σφυροκόπημα από τα μέσα ενημερώσεως με την υπερπληροφόρηση, τις κακόγουστες εκπομπές και τα reality shows που ισοπεδώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, μεταλλάσουν τον ανήσυχο ανθρώπινο νου σε παθητικό δέκτη που απλά εκτελεί εντολές χωρίς κρίση και ικανότητα να αντιλαμβάνεται τι γίνεται γύρω του.
Όταν για πρώτη φορά μίλησα γι αυτά τα πράγματα, αναφερόμουν στο αύριο. Τώρα, αναφέρομαι στο σήμερα !!!
Συνειδητοποίηση, η βράσιμο.
Πρέπει να διαλέξετε!

15 Δεκεμβρίου 2008

ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Χρεώσεις και πρακτικές των τραπεζών που έχουν κριθεί παράνομες και καταχρηστικές από τα δικαστήρια και τις οποίες ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ :

Οι παρακάτω πρακτικές και χρεώσεις των τραπεζών κρίθηκαν παράνομες από τα δικαστήρια

Απόφαση Δικαστηρίου

Για τις καταθέσεις

Είσπραξη προμήθειας για κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου προσώπου

711/2007 κ 961/2007, Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Επιβολή εξόδων κίνησης σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου (ή τρεχούμενους) μετά την 4η πράξη κάθε μήνα

711/2007 κ 961/2007, Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Επιβολή εξόδων τήρησης και παρακολούθησης στους λογαριασμούς καταθέσεων

711/2007 κ 961/2007, Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Μονομερής μεταβολή από την πλευρά της τράπεζας για τους όρους των λογαριασμών καταθέσεων

711/2007 κ 961/2007, Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Επιβολή εξόδων αδράνειας (0,6 ή 1 €) σε λογαριασμούς που δεν κινούνται για πάνω από 1,5 χρόνο

711/2007 κ 961/2007, Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Ο υπολογισμός των τόκων των ποσών των καταθέσεων σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτή που γίνεται η κατάθεση

711/2007 κ 961/2007, Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Για τις πιστωτικές κάρτες

Μονομερής αύξηση του επιτοκίου της πιστωτικής κάρτας, χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια που αναφέρονται στη σύμβαση

1219/2001, Άρειος Πάγος

Μονομερής αύξηση της συνδρομής της κάρτας

1219/2001, Άρειος Πάγος

Είσπραξη προμήθειας για την ανάληψη μετρητών μέσω πιστωτικής κάρτας

1219/2001, Άρειος Πάγος

Για τα στεγαστικά και λοιπά δάνεια

Είσπραξη εξόδων χρηματοδότησης για τη χορήγηση του δανείου

5253/2003, Εφετείο Αθηνών

Είσπραξη εξόδων φακέλου

5253/2003, Εφετείο Αθηνών

Μονομερής αύξηση του επιτοκίου στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο χωρίς κάποιο λογικό κριτήριο. Παράνομη είναι επίσης η απαίτηση της τράπεζας για επιστροφή του δανείου αν δεν αποδεχθεί ο πελάτης την προσαρμογή του επιτοκίου

5253/2003, Εφετείο Αθηνών

Επιβολή εξόδων 50 € σε δανειολήπτες για να πάρουν βεβαίωση οφειλών

711/2007 κ 961/2007, Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Η καταγγελία της σύμβασης του δανείου από τη μεριά της τράπεζας σε περίπτωση καθυστέρησης οποιασδήποτε δόσης

5253/2003, Εφετείο Αθηνών

Ο υπολογισμός των τόκων του δανείου με βάση το έτος των 360 ημερών αντί για τις 365 ή 366 μέρες με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη επιβάρυνση του δανειολήπτη

430/2005, Άρειος Πάγος

Η επιβολή χρονικού περιθωρίου (π.χ. 30 ημερών) στον πελάτη για να αμφισβητήσει τις χρεώσεις του, αλλιώς θεωρείται ότι τις κάνει δεκτές

1219/2001, Άρειος Πάγος

Τι μπορώ να κάνω;

1. Να αρνηθώ την επιβολή των παραπάνω όρων και εξόδων

2. Να διαμαρτυρηθώ εγγράφως στην Τράπεζα ζητώντας να μου επιστραφούν τα χρήματα που έχουν κρατηθεί παράνομα και να μην ισχύσουν οι καταχρηστικοί όροι

3. Να στείλω την έγγραφη διαμαρτυρία μου - στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Υπ. Ανάπτυξης) τηλ. 1520, fax 2103842642, 210-3829640, Πλ. Κάνιγγος, 10181και e-mail : info@efpolis.gr - στο Συνήγορο του Καταναλωτή Λ.Αλεξάνδρας 144, 114 71 Τηλ.: 210 6460612, 210 6460862, Fax.: 210 6460414, E-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

4. Να επικοινωνήσω με την επιτροπή Ακρίβεια-stop της περιοχής μου για να αντιδράσουμε έμπρακτα στην αυθαιρεσία και την τοκογλυφία των τραπεζιτών!

Μας έλεγαν ότι δεν είχαν λεφτά

- για τα ασφαλιστικά ταμεία

- για τις συντάξεις

- για τους μισθούς

- για την παιδεία

- για την υγεία

- για το επίδομα θέρμανσης

ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΚΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ

ΜΕ 28 ΔΙΣ ΕΥΡΩ !!!

- ΟΧΙ ΣΤΟ «ΔΩΡΟ» ΤΩΝ 28 ΔΙΣ ΕΥΡΩ στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!

- ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ !

- ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !

- ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ !

- ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ !

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΙΑ – STOP

www.akribeia-stop.gr

Ελληνική μουσική

Στο Youtube μπορείτε να βρείτε θαυμάσια παραδοσιακή μουσική παιγμένη από νέους Έλληνες μουσικούς.
Ξέρετε την Μαντόνα, την Μπιγιονσέ και έναν σκασμό Νεοέλληνες τραγουδιστές με «σουξέ» της μιας εβδομάδας (μετά το σουξέ ξεχνιέται). Ακούτε επίσης συνέχεια ροκ, ραπ, τέκνο κλπ σαχλαμάρες (οι αφρο-αμερικανοί έχουν βλέπετε καλύτερη κουλτούρα από εμάς) καθώς και καψουρο-γυφτο-τουρκο-ντισκο-κλάψες για να "διασκεδάσετε".
Ακούσατε ποτέ από τα κανάλια και τα ραδιόφωνα κάτι για αυτά τα συγκρότηματα;
Όχι βέβαια.
Με τέτοια εθνικιστικά που παίζουν τους αξίζει η αφάνεια.

13 Δεκεμβρίου 2008

Αἰτία γιὰ θλίψη

Ψάχνοντας στὸ ἴντερνετ ἔπεσα ἀπάνω σὲ αὐτὴν τὴν φράση: «Paideuma: studies in American and British Modernist poetry».
Εἶδα τὴν ἑλληνικὴ λέξη Παίδευμα, οὐδέτερο της Παίδευσης ποὺ σημαίνει ἀγωγή, παιδεία, μόρφωση.
Ἄλλη μία λέξη ποὺ ἐλάχιστοι πλέον τὴν ἀναγνωρίζουν καὶ κανένας (καὶ ἐγὼ φυσικά) δὲν τὴν χρησιμοποιεῖ. Ἄλλο ἕνα πετραδάκι στὴν ταφόπλακα τῆς γλώσσας μας.

Οικονομία: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ και ΕΠΙΚΑΙΡΑ

1) Στην Ελλάδα υπάρχουν 2.260.000 πολίτες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας; Ότι ως όριο της φτώχειας στην Ελλάδα είναι περίπου τα 400 ευρώ το μήνα (για την ακρίβεια, 5.000 ευρώ το χρόνο), ενώ στην Ευρώπη θεωρούνται τα 1200 ευρώ ;
Καταλάβατε πως φτιάχνονται οι στατιστικές που μας παρουσιάζουν οι σοβαροφανείς πολιτικοί, όταν μας λένε ότι το ποσοστό που ζει στο όριο της φτώχειας είναι απλώς λίγο μεγαλύτερο από αυτό της Ευρώπης;
Μόνο που οι εκεί φτωχοί παίρνουν 1200 ευρώ και οι εδώ 400 ευρώ . Κατά τα άλλα, δεν διαφέρουμε και πολύ!!!
Και στο μεταξύ, φτώχεια καλπάζει και εξαπλώνεται ραγδαία, αφού το τελευταίο εξάμηνο προστέθηκαν στους πολίτες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, άλλες 280.000! Τελικά, το διαφημιστικό όραμα των πολιτικών ηγετών της τελευταίας εικοσαετίας, είναι η Ευρώπη των Δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας, αλλά το κρυφό όνειρο, είναι η Κίνα με τα παιδάκια/ σκλάβους της αναγκαστικής εργασίας και της ανθρώπινης εξαθλίωσης. Φαίνεται πως το πραγματικό όραμα, είναι η Κινεζοποίηση των Ελλήνων πολιτών...

2) Πάνω από 550.000 νέοι, μεταναστεύουν στην Ευρώπη, τον Καναδά και την Αμερική; Πρόκειται για νέους μορφωμένους, της περίφημης γενιάς των 700Ε. Αποτέλεσμα μιας μεταναστευτικής πολιτικής που φρόντισε να εισάγει φθηνή και ανασφάλιστη εργασία, προκειμένου να εξαναγκάσει τους νέους να δουλεύουν για 400 έως 700Ε. θα αποδειχθούν άραγε οι «Αλβανοί» της Ευρώπης, που θα επεκτείνουν το ντόμινο της δυστυχίας; Ας ελπίσουμε ότι εκεί δεν θα χρησιμοποιηθούν ως φθηνό εργατικό δυναμικό σαν μέσο που θα υποβαθμίσει τις αμοιβές των Ευρωπαίων εργαζόμενων προκαλώντας την έχθρα και το ρατσισμό. Άλλωστε, είναι οι μόνοι που δεν φταίνε για την εκμετάλλευση των εδώ μεταναστών και το σπρώξιμο τους εκτός Ελλάδας. Το ευτύχημα γι αυτούς, είναι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες, έχουν επιβάλει μία πιο ανθρώπινη μεταναστευτική πολιτική. Βλέπετε, οι μετανάστες στην Ελλάδα, δεν είναι τα μόνα θύματα της μεταναστευτικής πολιτικής. Μαζί τους, εξ ίσου θύματα είναι και οι «δικοί μας» νέοι.
Προς όφελος πάντα, των ολίγων και γνωστών...

3) Βασικές πρώτες ύλες, των οποίων οι τιμές έχουν μειωθεί διεθνώς κατά 30% στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 10%. Σίγουρα, ΔΕΝ μας φταίει η διεθνής οικονομική κρίση. Αυτή, μάλλον χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα για να μας τα παίρνουν χοντρά…

4) Παρ' όλα αυτά, λεφτά για ονειρεμένα πάρτι και εγκαίνια υπάρχουν τόσα, που δεν χωράνε πουθενά. Έξι εκατομμύρια Ευρώ (!!!) στοίχησαν τα εγκαίνια για το νέο Μουσείο της Ακρόπολης !!!. Φαντάζεστε πόσοι πλούτισαν από αυτά τα εγκαίνια; Το ποιοί, σίγουρα το καταλάβατε....

12 Δεκεμβρίου 2008

Άνθρωποι-ζώα και ζώα-άνθρωποι

Η μάνα μου έχει στην αυλή για συντροφιά δυο παπαγάλους, κάτι καναρίνια και μερικές κότες νανάκια. Πριν κάτι μήνες της φέρανε και δύο μικρές γάτες. Οι γάτες μεγαλώνοντας βρήκανε σαν παιχνίδι να κυνηγάνε τον μαύρο κόκορα-νάνο που ήταν και νεαρότερος από τον άλλον άρα και λιγότερο τσαμπουκάς. Μια μέρα ο μαύρος κόκορας χτύπησε (δεν ξέρω πως) το πόδι του και όλη μέρα καθόταν κάτω με το πόδι παράλυτο. Οι γάτες ΔΕΝ ΞΑΝΑΕΠΑΙΞΑΝ μαζί του και τον άφησαν στην ησυχία του. Ο κόκορας σιγά σιγά άρχισε να κυκλοφοράει κουτσαίνοντας.
Και προχθές η μία γάτα βρέθηκε από την μάνα μου στο πεζοδρόμιο χτυπημένη από αμάξι. Φαινόταν να είναι μισοπαράλυτη στα πίσω πόδια. Έβγαζε και λίγο αίμα από την μύτη, ενώ τα μάτια της ήταν κόκκινα. Η γάτα αφού έκανε κάποια παράπονα, βγάζοντας περίεργα νιαουρίσματα, σύρθηκε κάτω από την σκάλα σε ένα πανί που υπήρχε εκεί για να κοιμάται.
Από τότε ο μαύρος κόκορας πηγαίνει συνέχεια κούτσα-κούτσα κοντά της. Κάθεται δίπλα της, την σκεπάζει με το φτερό του και καμιά φορά την «ψειρίζει» κιόλας με το ράμφος του βγάζοντας τιτιβίσματα.
Μου το είπε η μάνα μου συγκινημένη λέγοντας : «Τα μιαρά (ζώα) κάνουνε σα τζι αθρώπους και οι άθρωποι σκοτώνονται».
Για του λόγου το αληθές έβγαλα φωτογραφίες. Δεν είναι και πολύ καθαρές, αλλά νομίζω ότι δεν θα σας πειράξει αυτό.
Καλά Χριστούγεννα στα ζώα λοιπόν, γιατί στους ανθρώπους η ευχή θα πάει μάλλον χαμένη…

ΝΕΟΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Περιοδικό «Παιδί, ειδικά δικαιώματα»
Ιδιωτικοποιήσεις και κοινωνικό κράτος: έννοιες αντίθετες
Για να εξυπηρετηθούν (εις βάρος της κοινωνίας) οι «κολλητοί» που χρηματοδοτούν την πολιτική εξουσία, τις προεκλογικές εκστρατείες κλπ, πρέπει να τους εξασφαλιστούν επιχειρήσεις σίγουρες και με μεγάλο κέρδος.
-Τέτοιες (σίγουρες) επιχειρήσεις είναι οι ζωτικές ανάγκες του ανθρώπου, που ανάγονται σε κοινωνικά αγαθά, όπως πχ η υγεία. Από τα έξοδα της Υγείας - όταν χρειαστούν - κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει και να κάνει οικονομία. Για την υγεία των παιδιών και τη δική του, κάθε πολίτης είναι έτοιμος να κάνει κάθε θυσία και να πουλήσει τα πάντα, δίνοντας ότι έχει και δεν έχει. Και σχεδόν όλοι, κάποτε στην οικογένεια μας, θα αντιμετωπίσουμε έξοδα υγείας.
-Για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τον πολίτη, και να του πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει, πρέπει να τον εξαναγκάσουν να πάει και να «παραδοθεί» άνευ όρων, στα ιδιωτικά νοσοκομεία και τις επιχειρήσεις υγείας των «κολλητών», οι οποίοι θα πλουτίσουν από το «άρμεγμα» και την οικονομική του αφαίμαξη.
-Για να τον εξαναγκάσουν να πάει στα κέντρα των «κολλητών», πρέπει να κλείσουν τα Δημόσια κέντρα υγείας που προσφέρουν δωρεάν το ύψιστο ανθρώπινο αγαθό, δηλ τη φροντίδα της υγείας. Και αυτό, επειδή τα Δημόσια κέντρα Υγείας, όχι μόνο «κόβουν» την θυματοποιημένη πελατεία των ιδιωτικών κέντρων, προσφέροντας μία διέξοδο στους πολίτες, αλλά κυρίως γιατί υποχρεώνουν τα ιδιωτικά κέντρα να προσφέρουν ένα καλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας, προκειμένου να ανταγωνιστούν τα Δημόσια. Επειδή, δηλ, η ύπαρξη των Δημόσιων - δωρεάν υπηρεσιών υγείας, δεν επιτρέπει στα ιδιωτικά, να πουλάνε υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, σε αστρονομικές τιμές, και «να τα παίρνουν χοντρά» από τα υποψήφια θύματα...
-Για να κλείσουν τα Δημόσια κέντρα, πρέπει το κλείσιμό τους να γίνει αποδεκτό από
την κοινωνία, να φανεί λογικό και να περάσει απαρατήρητο από τους πολίτες - ψηφοφόρους, που αν καταλάβουν και θελήσουν, μπορούν να ματαιώσουν και να τιμωρήσουν πολύ σκληρά αυτές τις μεθοδεύσεις.
-Για να γίνει αποδεκτό το κλείσιμό τους, πρέπει πρώτα τα Δημόσια κέντρα Υγείας, να προκαλέσουν την απογοήτευση των πολιτών, να απαξιωθούν, να παρουσιαστούν ως «προβληματικά και μη βιώσιμα», πράγμα που μπορεί να κάνει μόνο μία βαθειά διεφθαρμένη και αδίστακτη πολιτική εξουσία
-Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να καταστρέψουν ό,τι έχτισαν οι γονείς και οι παππούδες μας με τη βαρεία φορολογία και τις θυσίες τόσων χρόνων, ώστε στη θέση του να δικαιολογηθεί το χτίσιμο ενός ιδιωτικού οικοδομήματος, που οι υπηρεσίες του προς τους πολίτες, θα είναι μεν, πολύ κατώτερες...
Με τη διαφορά όμως δε. ότι τώρα, θα αποφέρουν κέρδος στους «κολλητούς». Ενώ αντίθετα, οι Δημόσιες υπηρεσίας Υγείας, μπορούσαν να είναι ασύγκριτα καλύτερες, αλλά δωρεάν, δηλ. χωρίς κέρδος για τους «κολλητούς». Το κέρδος ήταν μόνο για την υγεία των πολιτών και των παιδιών τους.
-Στις Ευρωπαϊκές χώρες του κοινωνικού κράτους, με το υψηλό μορφωτικό επίπεδο, η σκόπιμη καταστροφή του Δημόσιου συστήματος υγείας, είναι δύσκολη, γιατί όλοι οι πολίτες γνωρίζουν και έχουν κατανοήσει ότι τους ανήκει, και ότι τις υψηλότερες υπηρεσίες, τις προσφέρουν ακριβώς τα Δημόσια και δωρεάν συστήματα Υγείας αυτών των χωρών. Όπως επίσης γνωρίζουν, ότι αυτές ακριβώς οι χώρες, είναι οι χώρες με το μικρότερο χρέος και την ισχυρότερη οικονομία, πράγμα που αποδεικνύει ότι οι υψηλές παροχές Δημόσιας δωρεάν υγείας, συμβαδίζουν με την υγιή οικονομία και την ανάπτυξη. Επομένως, είναι δύσκολο να τους πείσουν ότι τα χρήματα της φορολόγησής τους δεν επαρκούν για την Υγεία και ότι εμποδίζουν την ανάπτυξη, όπως πείθουν τους καθυστερημένους και αμόρφωτους λαούς, οι οποίοι λόγω χαμηλού μορφωτικού και κοινωνικοπολιτικού επιπέδου, μπορούν πιο εύκολα να αποδεχτούν την ιδιωτικοποίηση των Ανθρώπινων κοινωνικών αγαθών, όπως αυτό της Υγείας.
-Το μόνο που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί η μέγιστη απάτη, είναι σαφές: Τα Δημόσια συστήματα υγείας και οι υποδομές τους, να παρακμάσουν και να απαξιωθούν, ώστε να προωθηθούν τα συμφέροντα των λίγων ευνοούμενων. Με τελική προοπτική, να χαριστούν (ή να πουληθούν για ένα κομμάτι ψωμί) σ' αυτούς ακριβώς τους «κολλητούς» ευνοούμενους....
Όλα τα Δημόσια αγαθά, όπως και τα Δημόσια συστήματα υγείας, οικοδομήθηκαν με τις θυσίες και την βαρεία φορολόγηση που οι πολίτες δέχτηκαν να υποστούν επί πολλές γενιές, προκειμένου να χτιστούν κοινωνικά αγαθά, τα οποία να μπορούν να έχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα και να διανέμονται δωρεάν σε όλους, όταν τα έχουν ανάγκη.
Επομένως, η διαδικασία ιδιωτικοποίησης τους, αποτελεί «σπάσιμο» του «κοινωνικού συμβολαίου». Δηλ. αυτού που οι πολίτες συμφώνησαν κατά τη δημιουργία των Δημοκρατικών κρατών, με την πολιτική εξουσία, σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και αγαθά.
-Ο πρώτος που έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό, δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον πιο διεφθαρμένο πρόεδρο που ανέδειξαν ποτέ οι ΗΠΑ, τον Ρ. Νίξον, πράγμα που αναλύει με πολύ γλαφυρό τρόπο η εξαιρετική έρευνα - ντοκιμαντέρ του Μάϊκλ Μούρ, που ανατρέχει στις ρίζες της νεομεσσαιωνικής πλευράς της παγκοσμιοποίησης.
-Τα εύλογα και αβίαστα συμπεράσματα αυτής της έρευνας, φωτίζουν με τον πιο απλό και πειστικό τρόπο, τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες δεκαετίες, και στο δικό μας Δημόσιο σύστημα υγείας. Εξηγούν επίσης, και τη διάλυση πολλών Δημόσιων φορέων κοινωνικών αγαθών (όπως Ολυμπιακή, ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ) που χτίστηκαν με μεγάλες θυσίες και βαρεία φορολόγηση των πολιτών, επί πολλές γενιές.
-Επειδή είναι κοινό μυστικό, ότι οι εδώ πολιτικές αποτελούν αντιγραφή κάποιων ξένων προτύπων (είτε για καλό είτε για κακό), είναι χρήσιμο να δούμε τις ομοιότητες, και να ξέρουμε τα αποτελέσματα αυτού του πολιτικού σχεδιασμού και τις επιπτώσεις του στους πολίτες, τα οποία αξίζει τον κόπο να παρουσιάσουμε σε μία σειρά άρθρων, που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ποιά παραδείγματα αντιγράφουν τα πολιτικά επιτελεία και τι πραγματικά σχεδιάζουν για το μέλλον μας, τι πρέπει να περιμένουμε από αυτά, τι είναι θετικό και τι αρνητικό, και να προβληματιστούμε για το πως με τη στάση μας σαν πολίτες, θα σπρώξουμε τα πράγματα προς την κατεύθυνση του κοινωνικού κράτους, όπως έχουν κατορθώσει οι Ευρωπαίοι συμπολίτες μας....
ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
Η οργανωμένη μεθόδευση αυτής της «πολιτικής» (ιδιωτικοποιήσεων - και όχι μόνο), ξεκίνησε όταν οι οικονομικά ισχυρές οικογένειες της Αμερικής, αποφάσισαν να «βάλουν χέρι» στο τότε Δημόσιο σύστημα υγείας: Εμπνευστής του σχεδίου, ο Έντνκαρ Κέηζερ, πρόεδρος ιδιωτικών ασφαλιστικών, που τον Φεβρουάριο του 1971, σε σύσκεψη με τον πρόεδρο Νίξον, πρότεινε το σχέδιο, ενώ ο Νίξον εγγυήθηκε τη διοικητική και νομοθετική διευκόλυνση του σχεδίου (προφανώς, έναντι του ανάλογου τιμήματος). Έτσι, σιγά - σιγά, στη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας και των νοσοκομείων, άρχισαν να διορίζονται «έμπιστα» στελέχη, με εντολή να αποδομήσουν και απαξιώσουν το υπάρχον σύστημα υγείας, κάνοντας αποδεκτή από την κοινή γνώμη, την ιδιωτικοποίηση του. Σύντομα, τα νοσοκομεία και οι υγειονομικές υπηρεσίες, παρουσίαζαν μία εικόνα εξαθλίωσης, με ράντζα στους διαδρόμους, με 18 ώρες αναμονής για μία εξέταση, κλπ, κλπ (σας θυμίζει κάτι;) Έτσι, ο κόσμος σπρώχτηκε έντεχνα στα ιατρικά κέντρα που δημιούργησαν για το σκοπό αυτό, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες των «κολλητών»....

Ο Ρικ είναι βιοτέχνης και λόγω της δουλειάς του έχει πριονιστήριο. Μια μέρα, δουλεύοντας, έκοψε στο πριονιστήριο δύο δάχτυλα του αριστερού του χεριού, (το μέσο και το παράμεσο). Για τη συγκόλλησή τους, το νοσοκομείο της ιδιωτικής (ασφαλιστικής) εταιρείας, ζητούσε: για το μεσαίο δάχτυλο 60.000$ και για τον παράμεσο 12.000$ (εγχειρητικά δεν υπάρχει διαφορά, απλώς το μεσαίο είναι πιο χρήσιμο, άρα η ανάγκη μεγαλύτερη, οπότε ...στο χρεώνουν ακριβότερα!!!). Μην έχοντας τόσα λεφτά, ο Ρικ κόλλησε μόνο τον (φθηνό) παράμεσο, ενώ το μεσαίο, «αναπαύεται» σε μία χωματερή (!!!) του Όρεγκον, όπου το πέταξε (προφανώς σε ένδειξη διαμαρτυρίας)...
Παρόμοιο σχέδιο, αλλά για την φαρμακευτική περίθαλψη τώρα, έγινε και επί κυβέρνησης Μπούς, με ευνοημένες τις φαρμακοβιομηχανίες, εις βάρος των συνταξιούχων. Επί κεφαλής του σχεδίου, ο Μπίλ Τάουζιν - μέλος του κογκρέσου, που με 14 βοηθούς, εκπόνησαν το σχετικό νομοσχέδιο. Μετά την ψήφιση αυτού του νόμου και την εφαρμογή του, οι συνταξιούχοι πλέον, πληρώνουν πολύ πιο ακριβά τα φάρμακά τους, δίνοντας συνολικά (όλοι μαζί), άλλα 800 δις $ επί πλέον, σε φαρμακοβιομηχανίες και ασφαλιστικές (μόνο για φάρμακα). Ο επί κεφαλής Μ. Τάουζιν, αφού «έκανε τη δουλειά», παραιτήθηκε από το Κογκρέσο και έγινε πρόεδρος της Pharma (η ένωση - λόμπυ των φαρμακοβιομηχανιών), όπως και οι 14 βοηθοί, που έγιναν στελέχη στη βιομηχανία περίθαλψης. Για να ψηφίσουν τους σχετικούς νόμους, οι πολιτικοί πήραν «χοντρά» ποσά: Οι μεν ασφαλιστικές, έδωσαν στον καθένα «χορηγίες» που κυμάνθηκαν από 130.000 μέχρι 900.000 $ (τόσα πήρε ο Rick Santorun των Ρεπουμπλικάνων, με δεύτερη μεγαλύτερη αποδέκτρια τη γνωστή μας Χίλαρι Κλίντον των Δημοκρατικών με 854.462 $). Οι δε φαρμακοβιομηχανίες, έδωσαν από 59.000 μέχρι 891.208 $ (τόσα πήρε ο πρόεδρος Τζ. Μπούς, που είχε τη μεγαλύτερη χορηγία)....

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: Το αποτέλεσμα, είναι ότι στις ΗΠΑ δεν υπάρχει πλέον Δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας: Οι ιδιωτικές (ασφαλιστικές) εταιρείες και τα νοσοκομεία τους, που τώρα πια δεν είχαν να ανταγωνιστούν κάποιο Δημόσιο φορέα υγείας, έμειναν ανεξέλεγκτες. Οι τιμές ανέβηκαν σε αστρονομικά ύψη, και φυσικά η ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης υποβαθμίστηκε. Δημιουργήθηκαν 50 εκατομμύρια (!!!) ανασφάλιστοι, που δεν μπορούν να πληρώσουν την πανάκριβη πλέον ιδιωτική ασφάλιση, με τραγικές συνέπειες για τους πολίτες, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν ακραία περιστατικά, όπως στην περίπτωση του Ρίκ που είδατε στις προηγούμενες φωτογραφίες.
- Από την άλλη πλευρά, και αυτοί που έχουν να πληρώσουν, δηλ. οι ασφαλισμένοι, παρά τα τεράστια ποσά που πληρώνουν, δεν είναι και πολύ καλύτερα: Όταν αντιμετωπίζουν σοβαρά (και ακριβά) προβλήματα υγείας, έχουν δημιουργηθεί πλέον ειδικές υπηρεσίες των εταιρειών, οι οποίες ειδικεύονται στο να βρίσκουν προσχήματα (ναι !!! σωστά καταλάβατε: αυτή είναι η μοναδική τους δουλειά!!!
- Και μάλιστα, είναι από τους πιο υψηλόμισθους!!!). Προσχήματα και δικαιολογίες με τις οποίες να τους «κόβουν» την περίθαλψη (πχ προσχήματα του τύπου: «όταν ήσουν 13 χρονών, πέρασες κάποιο δερματικό, ή αλλεργία, κλπ, που δεν μας το δήλωσες όταν κάναμε το συμβόλαιο, οπότε είναι άκυρο» !!! κλπ, κλπ). Πολλοί ασφαλισμένοι, (μεταξύ τους και μικρά παιδιά) πεθαίνουν με τον τρόπο αυτό, γιατί η ασφαλιστική, τους περιέκοψε την επέμβαση που χρειαζόταν. Επίσης, ανέπτυξαν και μία υπηρεσία, που σε παρόμοιες περιπτώσεις, παίρνουν τον ασθενή από το νοσοκομείο και τον «αφήνουν» σε κάποιο πεζοδρόμιο, με τρόπο που να μην έχουν νομικές ευθύνες και συνέπειες... Οι γιατροί που κάνουν αυτή τη «βρώμικη» δουλειά, (δηλ. που ψάχνουν να βρουν πρόσχημα να περικόψουν τη θεραπεία που χρειάζεται ένας ασφαλισμένος) προάγονται από «ιατρικοί σύμβουλοι» σε «επιθεωρητές υγείας», όπου παίρνουν μεγάλες αμοιβές και μπόνους για κάθε εγχείρηση ή θεραπεία που θα περικόψουν (επομένως και για κάθε ασφαλισμένο πελάτη που θα πεθάνει αβοήθητος), μετατρεπόμενοι σε «κυνηγούς κεφαλών». Μία τέτοια γιατρός -η «επιθεωρητής υγείας» Λίντα Πίνο, της μεγάλης εταιρείας «Humana», αναγκάστηκε να αποκαλύψει όλα αυτά δημόσια, στο Αμερικανικό κογκρέσο. (Την κατάθεσή της - στις 30 Μαΐου 1996 - που βιντεοσκοπήθηκε, είδαμε επίσης «ζωντανή» στο σχετικό ντοκιμαντέρ). Η αμοιβή ενός τέτοιου «επιθεωρητή υγείας», είναι εξαψήφια - δηλ. πάνω από 100.000 $ το χρόνο (και κυρίως) συν τα μπόνους που είναι ποσοστό 10% πάνω στο ποσό κάθε θεραπείας που θα περικόψει).

Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ:
Αντίθετα με τον Ρίκ, ο Μπράντ που βλέπετε στη πιο κάτω φωτογραφία, είχε την τύχη να ζει στον Καναδά, που το σύστημα υγείας του βασίζεται στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους.
Ο Μπράντ ζει στο Οντάριο του Καναδά και κάνει την ίδια δουλειά με τον Ρίκ. Σε κάποιο παρόμοιο ατύχημα, έκοψε ΟΛΑ τα δάχτυλα του δεξιού του χεριού. Μεταφέρθηκε αμέσως στο Δημόσιο νοσοκομείο, όπου κανείς δεν τον ρώτησε αν έχει να πληρώσει. Υποβλήθηκε σε μία μεγάλη επέμβαση 24 ωρών, στην οποία χρειάστηκαν 4 χειρούργοι, 2 αναισθησιολόγοι, και πολλές νοσοκόμες. Το χέρι του τώρα, λειτουργεί άψογα και εργάζεται κανονικά. Για όλα αυτά, δεν πλήρωσε τίποτα. Ήταν όλα δωρεάν.....
-Το ίδιο συμβαίνει και στην (πραγματική) Ευρώπη του κοινωνικού κράτους, όπου όπα αυτά γίνονται εντελώς δωρεάν στο Δημόσιο σύστημα υγείας, ενώ το επίπεδο παροχών και υπηρεσιών υγείας είναι ταυτόχρονα πολύ καλύτερο. Για το λόγο αυτό, σήμερα, είναι πλέον πάρα πολλοί οι Αμερικανοί που προσπαθούν να βρουν τρόπους να μεταβούν στην Ευρώπη (ή τον Καναδά - με εικονικούς γάμους) για να κάνουν την επέμβαση που χρειάζονται και την οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν στις ΗΠΑ. Επίσης υψηλό, (αλλά και οικονομικά προσιτό), παραμένει στην Ευρώπη και το επίπεδο των ιδιωτικών θεραπευτικών κέντρων, επειδή ακριβώς, έχουν να ανταγωνιστούν ένα υψηλών προδιαγραφών, (και δωρεάν) ισχυρό Δημόσιο σύστημα υγείας.
-Το αποτέλεσμα για τους Αμερικανούς πολίτες μετά από 30 περίπου χρόνια υλοποίησης αυτού του σχεδίου, είναι ότι ο μέσος όρος ζωής του Αμερικανού πολίτη, είναι τρία χρόνια μικρότερος από αυτόν του Καναδού ή του Άγγλου, του Γάλλου κλπ...
-Επίσης, η παιδική θνησιμότητα (νεογέννητα) στις ΗΠΑ, έχει γίνει η μεγαλύτερη μεταξύ όλων των δυτικών χωρών: Ακόμα και χώρες όπως το Σαλβαδόρ, έχουν πλέον μικρότερη βρεφική θνησιμότητα από τις ΗΠΑ.
-Παρ' όλο που τα λίγα - υψηλού επιπέδου επίλεκτα ιατρικά κέντρα (που μπορούν να τα πλησιάσουν μόνο βαθύπλουτοι) ανεβάζουν τις ΗΠΑ στη γενική κατάταξη, η συντριπτική πλειοψηφία των (πανάκριβων) ιδιωτικών κέντρων, έχει τόσο υποβαθμισμένες υπηρεσίες, που ρίχνει πολύ χαμηλά τον μέσο όρο της χώρας. Έτσι, οι ΗΠΑ, βρίσκονται πλέον στην 37η θέση της παγκόσμιας κατάταξης επίπεδου περίθαλψης, πίσω από χώρες όπως Πορτογαλία και Μάλτα, αλλά και πίσω από Σιγκαπούρη, Κόστα Ρίκα, Χιλή, κλπ.
-Τα 50 εκατομμύρια Αμερικανών ανασφάλιστων, ξέρουν ότι κάθε χρόνο θα πεθάνουν 18.000 από αυτούς, όχι λόγω κάποιας σοβαρής πάθησης, αλλά επειδή δεν έχουν ασφάλιση.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ:
Η εξέλιξη των εργαζομένων στις ιδιωτικοποιημένες πλέον υπηρεσίες υγείας, δεν ήταν και πολύ καλύτερη: Στους γιατρούς, αναπτύχθηκε τεράστια ανεργία (την οποία αναγκάστηκε να παραδεχτεί σε δημόσια ομιλία του ο πρόεδρος Μπούς), που συμπιέζει τις αμοιβές και τα ωράρια τους. Η Λίντα Πίνο (η επιθεωρητής υγείας που ομολόγησε στο Κογκρέσο), στη δημόσια ομολογία της, είπε ότι κυνήγησε - όπως όλοι - τη θέση του «επιθεωρητή υγείας» (βλ. «κυνηγού κεφαλών»), γιατί σαν απλή γιατρός (ιατρική σύμβουλος) έπαιρνε πολύ χαμηλό μισθό, ενώ σαν επιθεωρητής υγείας, μεταπήδησε στον καλό μισθό και τα μπόνους από τις περικοπές θεραπειών. Το εισρέον χρήμα, πήγε φυσικά στους ιδιοκτήτες (και όχι στους γιατρούς / νοσηλευτές και τους άλλους υπαλλήλους), ενώ οι πολλοί γιατροί αυτών των εταιρειών παίρνουν μισθό πολύ πιο χαμηλό από τους γιατρούς του δωρεάν Ευρωπαϊκού συστήματος υγείας, αφού π.χ. στην Αγγλία και τη Γαλλία, ο μισθός του γιατρού στο Δημόσιο σύστημα υγείας, κυμαίνεται από 8.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ (Για την ακρίβεια, έως 100.000 λίρες Αγγλίας το χρόνο - τα στοιχεία από το ντοκιμαντέρ).
Ποιος βγήκε κερδισμένος τελικά από αυτή την ιστορία;
1) Οι «κολλητοί» επιχειρηματίες - ιδιοκτήτες των ασφαλιστικών και των νοσοκομείων τους, που έγιναν δισεκατομμυριούχοι.
2) Οι πολιτικοί (γερουσιαστές κλπ) που «λαδώθηκαν» για να υπογράψουν και να ψηφίσουν τη νομοθεσία που διευκόλυνε τη διάλυση της Δημόσιας υγείας, και την ιδιωτικοποίηση της.
3) Τα ελάχιστα διεφθαρμένα και «μιλημένα» κρατικά στελέχη που ήταν «στο κόλπο» και ανέλαβαν να διαλύσουν τα νοσοκομεία έναντι υψηλών ανταλλαγμάτων.
4) Οι ελάχιστοι - «μιλημένοι» γιατροί» που έχουν μοναδικό καθήκον να περικόπτουν τη θεραπεία που έχει ανάγκη ο ασθενής και που προήχθησαν σε «επιθεωρητές υγείας» - κυνηγούς κεφαλών, παίρνοντας και το ρίσκο των μηνύσεων...
Πόσοι ήταν όλοι αυτοί σε σχέση με τις χιλιάδες γιατρών, νοσηλευτών και υπαλλήλων που δούλευαν στις υπηρεσίας υγείας; Προφανώς, λιγότερο από το 1 %.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Από την όλη ιστορία, ο μεγάλος χαμένος είναι οι φορολογούμενοι πολίτες, από τους οποίους έκλεψαν κοινωνικά αγαθά που επί δεκαετίες είχαν χτίσει με τους φόρους που πλήρωναν - και κυρίως τους έκλεψαν τη δυνατότητα πρόσβασης στο ύψιστο αγαθό της υγείας. Επίσης τα εκατομμύρια μεσο-εισοδειματιών ή και εύπορων ασφαλισμένων, που παρά τα τεράστια ποσά που πληρώνουν, όταν έρθει η κρίσιμη ώρα, τους κόβουν τη θεραπεία που δικαιούνται και χρειάζονται για να σώσουν τη ζωή ή τη σωματική του ακεραιότητα. Χαμένοι επίσης και οι εργαζόμενοι (γιατροί και προσωπικό), που η «μείωση του κόστους» που διέπει τη φιλοσοφία των ιδιωτικών κέντρων, τους οδήγησε σε δυσμενέστερους όρους εργασίας (με επιπτώσεις ασφαλώς στους ασθενείς) σε απολύσεις και ανεργία, επομένως σε ανταγωνισμό αμοιβών και μείωση τους, κλπ, κλπ. Κερδισμένοι όπως πάντα, η μικρή παρέα των λίγων οικονομικά ισχυρών οικογενειών και των «κολλητών» πολιτικών τζακιών...
Εσείς, τι βλέπετε σε όλα αυτά; Μήπως πρόκειται για ένα έργο που μετά από 30 χρόνια το βλέπουμε σήμερα να παίζεται και εδώ; Και το κυριότερο που μας ενδιαφέρει άμεσα: Σας φαίνεται ότι όλα αυτά οδηγούν στη δημιουργία κοινωνικού κράτους, ή μήπως αντίθετα στην κατάργηση κάθε κοινωνικής παροχής που έχουμε, έστω και αν είναι οι πιο ισχνές στην Ευρώπη; Πάντως, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή αυτού του σχεδίου, οι σοβαροφανείς πολιτικοί που ήταν στο κόλπο, έπεισαν τους πολίτες, ότι όλα αυτά, γίνονται για το καλό τους, και για ένα καλύτερο (!!!) επίπεδο υγείας Σας θυμίζουν τίποτα όλα αυτά ;

11 Δεκεμβρίου 2008

Το επαναστατικό Πολυτεχνείο (πέθανε και) βρώμισε

Λοιπόν επαναστάτες φίλοι του ίντερνετ;
Κάνατε την επανάσταση;
Χτυπήσατε την πλουτοκρατία και το κατεστημένο;
Τιμωρήσατε τους μπάτσους;
Για όλα αυτά τα ένδοξα:
-Χαλάλι που μερικοί πήγαν στο νοσοκομείο με ανοιγμένα κεφάλια.
-Χαλάλι που κάηκαν μερικά αυτοκίνητα που κάποιοι φουκαράδες τα χρωστάνε ακόμα.
-Χαλάλι που κάποιοι έμειναν άνεργοι και χωρίς δώρο χριστουγεννιάτικα. Καλά να πάθουν οι φασίστες, αφού δούλευαν υπάλληλοι για 600 ευρώ στηρίζοντας το κατεστημένο.
-Χαλάλι το χρήμα που θα ρεύσει άφθονο από τις τσέπες μας για να πληρώσουμε σαν κράτος τις ζημιές (ή νομίζετε ότι θα τις πληρώσουν οι ασφαλιστικές;).
-Χαλάλι το διεθνές μας ρεζιλίκι.
-Χαλάλι που δεν θα έρθουν τουρίστες το καλοκαίρι επειδή θα φοβούνται μήπως πέσουν σε καμία «διαμαρτυρία αγανακτισμένων πολιτών».
Ξέρετε από πού θα βγουν τα έξοδα; Ο κύριος Αλογοσκούφης θα αυξήσει τους φόρους, τις τιμές των φαρμάκων, τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση, τις εισφορές στο ΙΚΑ, θα κόψει τους μισθούς και τις συντάξεις, θα αυξήσει τις ώρες εργασίας και θα βγάλει κάμποσα δις που θα τα μοιράσει κατά το δοκούν (έχει κόσμο να ταΐσει) και επ’ ευκαιρία θα καλυφθεί διαφημίζοντας πόσο κόστισε στο δημόσιο η όλη ιστορία.
Μόλις γύρισα από το γυμναστήριο. Στην πλατεία απέναντι είχαν μαζευτεί κάποιοι πιτσιρικάδες του δημοτικού, φορούσαν τα φανελάκια τους για μάσκες και έπαιζαν νερατζοπόλεμο, προς δόξαν της τιβι που τους «ενημέρωνε» τόσες μέρες. Κάποιος μάλιστα έριξε «κατά λάθος» ένα νεράτζι στην τζαμαρία. Βέβαια ο καπιταλιστής γυμναστής «έδειξε κατανόηση» μη διακινδυνεύοντας αύριο να του κατεβάσουν τα τζάμια.
Λοιπόν ανεγκέφαλοι επαναστάτες της δεκάρας;
Είδατε στην τηλεόραση τα δεκάχρονα που ήταν μαζί με τους «διαμαρτυρόμενους» και πέταγαν πέτρες;
Λέτε να ήταν βαλτά από τους μπάτσους για να τους δυσφημήσουν;
Να σας ζήσουν οι νέοι επαναστάτες που «αγωνίζονται για το καλό των άλλων» όπως ο βουτυρομπεμπές στα Εξάρχεια.
Και τώρα υπομονή.
Συγκρατήστε την επαναστατικότητά σας με καμιά επαναστατική πίτσα και τίποτε SMS στο επαναστατικό κινητό σας και κανένα επαναστατικό τσιτάτο στον επαναστατικό υπολογιστή σας.
Σε μερικά χρόνια ένα από τα μωρά που εθίζονται από τώρα στην βία, θα αρπάξει μία αδέσποτη ή εξεπίτηδες σφαίρα και θα έχετε άλλη μια ευκαιρία να αγανακτήσετε με τους μπάτσους που άλλη δουλειά δεν έχουν από το να σκοτώνουν για σπορ, ώστε να κλάψετε πικρά για να κάψετε και την πίτσα.
Όπως έγραψα εχθές (κυκλοφοράει στο διαδίκτυο): «Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία». Ισοκράτης (436-338 π.Χ.)
Βέβαια αυτόν δεν τον λαμβάνουμε υπόψιν γιατί είναι κάποιος αρχαίος φασίστας που στήριζε το τότε κατεστημένο.
Ανοίξτε τα παράθυρα.
Το επαναστατικό Πολυτεχνείο βρώμισε.

Συνομωσίες, χρυσός και δολάριο


Τα παλιά χαρτονομίσματα είχαν επάνω την επιβεβαίωση ότι μπορούσαν να αντικατασταθούν με πολύτιμο μέταλλο που υπάρχει στο Κεντρικό θησαυροφυλάκιο της χώρας. Ορίστε τα διάφορα σημεία: 
-This certifies that has been deposited in the treasury of USA. Δηλαδή «αυτό το σημείωμα πιστοποιεί ότι υπάρχει κατάθεση (σε μέταλλο) στο θησαυροφυλάκιο των ΗΠΑ».
-Redeemable in lawful money of United States at United States treasury or at the bank of issue. Δηλαδή «εξαγοράσιμο σε νόμιμο χρήμα των ΗΠΑ στο ταμείο των ΗΠΑ ή στην τράπεζα έκδοσης».
-Pay to the carrier on demand. Δηλαδή «πληρωταίο επί τη εμφανίσει».
-Υπήρχε επίσης η ένδειξη In gold coin δηλαδή «σε χρυσό νόμισμα».
 
Μπορούσες δηλαδή να πας με το χαρτονόμισμα στην τράπεζα και να πάρεις την αξία του σε χρυσό ή ασήμι.
Το νέο χαρτονόμισμα όμως αναφέρει: This note is legal tender for all debts, public and private. Δηλαδή «αυτό το σημείωμα είναι νόμιμο αντίκρισμα για κάθε χρέος, δημόσιο ή ιδιωτικό». Επιπλέον η αναφορά «πληρωταίο επί τη εμφανίσει»  έχει ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙ.
Δείγμα ότι κάποιοι μαζεύουν τον χρυσό και δίνουν στον κόσμο πληθωριστικό χαρτί χωρίς αντίκρισμα.
 Έχετε ακόμα απορίες για τον λόγο που συμβαίνει το οκονομικό κράχ;