Τα πράγματα δεν είναι ΠΟΤΕ έτσι όπως φαίνονται.
Κάποτε ένας αστρονόμος είπε: «Ερεύνησα από την μια άκρη στην άλλη το σύμπαν με το τηλεσκόπιό μου. Πουθενά δεν βρήκα τον Θεό». Και κάποιος βιολιστής του απάντησε: «Και εγώ πήρα το βιολί μου και εξέτασα κάθε κομμάτι του και κάθε χορδή του. Πουθενά δεν βρήκα μουσική». Μη διαβάσετε τις επόμενες σελίδες με τον τρόπο που θα τις διάβαζε ο αστρονόμος.

29 Νοεμβρίου 2008

Επιτέλους ξύπνησαν

Μετά από την κοσμογονία των ηλεκτρονικών που συντελείται την τελευταία εικοσαετία και την σχεδόν πλήρη επικράτηση στον χώρο των αγγλικών στην Ελλάδα (λόγω των πληκτρολογίων που εισάγονται χωρίς ελληνικά γράμματα, κάποια μύγα τσίμπησε τους πανεπιστημιακούς μας και ξύπνησαν. Ξεκίνησαν να κάνουν αυτό που οι Τούρκοι κάνουν χρόνια τώρα. Την προώθηση του ανοιχτού κώδικα Linux.

Διαβάζω στο ingr
Ώθηση στον ανοιχτό κώδικα
Εταιρεία ελεύθερου λογισμικού ιδρύουν στην Ελλάδα ακαδημαϊκοί φορείς
Αθήνα
Την ίδρυση της ελληνικής Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) ανακοίνωσε ομάδα ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Στόχος η προώθηση του ανοιχτού λογισμικού στην Εκπαίδευση, το Δημόσιο και τις επιχειρήσεις.
H ΕΕΛ/ΛΑΚ, εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου και να αναλάβει πρωτοβουλίες που αυξήσουν τη διείσδυσή του ελεύθερου/ανοιχτού στην Ελλάδα.
Η εταιρεία μεταξύ άλλων θα αναλάβει ενημερωτικές δράσεις, θα δημιουργήσει κέντρο παρακολούθησης και καταγραφής και θα συμβάλει στο συντονισμό των εθελοντών προγραμματιστών ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα.
Ακόμα, θα υποστηρίξει την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στο ΕΛ/ΛΑΚ, θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη και θα συμβάλει στον εξελληνισμό του λογισμικού και την ανάπτυξη εφαρμογών για εγχώρια χρήση.
Φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, τα πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Πελοποννήσου, Αιγαίου, Κρήτης και Μακεδονίας, το ΕΜΠ, το Πολυτεχνείο Κρήτης, τα ΤΕΙ Αθήνας, Καβάλας και Λάρισας, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Επίσης, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών, το Ακαδημαϊκό Δίκτυο GUNET, η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων & Επαγγελματιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών.
Πρόεδρος της Εταιρείας θα είναι ο Θεόδωρος Καρούνος, εκπρόσωπος του ΕΜΠ.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ
Ελπίζω μονάχα να μην διαλύσουν την προσπάθεια τίποτε περίεργοι τύποι μόνο και μόνο για να πάρουν κάποια προμήθεια από μερικά ψωροευρώ…

28 Νοεμβρίου 2008

Ειδοποιός διαφορά

Ὑπάρχει μία εἰδοποιὸς διαφορὰ ἀνάμεσα στὸν σύγχρονο καὶ τοὺς παλιοὺς πολιτισμούς:
Οἱ σημερινοὶ «εἰδικοί» καλύπτουν τὴν ἄγνοιά τους μὲ ἐντυπωσιακοὺς ὁρισμούς. Οἱ ἀρχαῖοι κάλυπταν τὴν γνώση τους μὲ παραμύθια καὶ ἱστορίες.
Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἔλεγαν : «κάθε ἄνθρωπος ἔχει δυὸ σακούλια. Σὲ αὐτὸ ποὺ ἔχει κρεμασμένο μπροστὰ βάζει τὰ ἐλαττώματα τῶν ἄλλων καὶ σὲ αὐτὸ ποὺ ἔχει στὴν πλάτη βάζει τὰ δικά του ἐλαττώματα. Ἔτσι βλέπει εὔκολα τὰ ξένα ἀλλὰ ὄχι τὰ δικά του ἐλαττώματα. Σήμερα έχουμε εκφράσεις όπως «την καμπούρα του δεν την βλέπει;» που υπονοούν αυτό ακριβώς.
Μία ἀνάλογη ἱστορία ὑπάρχει καὶ στὴν Ἰνδία:
«Κάποτε βαθιὰ μέσα στὸν χρόνο ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἦταν σὰν θεοί. Καταχράστηκαν ὅμως σὲ τέτοιο βαθμὸ τὴν θεία δύναμή τους ὥστε ὁ Μπράχμα ἀποφάσισε νὰ τοὺς ἀφαιρέσει τὴν θεία φύση τους καὶ νὰ τὴν κρύψει κάπου ὅπου δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ τὴν ξαναβροῦν. Οἱ Θεοὶ ποὺ συγκεντρώθηκαν γιὰ νὰ βροῦν λύση πρότειναν νὰ τὴν θάψουν βαθιὰ στὴν γῆ ὅμως ὁ ἄνθρωπος θὰ ἔσκαβε καὶ θὰ τὴν εὕρισκε. Σκέφτηκαν νὰ τὴν ρίξουν στὰ βάθη τῆς θάλασσας. Ἀλλὰ ὁ Μπράχμα ἦταν σίγουρος ὅτι οἱ ἄνθρωποι κάποτε θὰ ἐξερευνοῦσαν τοὺς βυθοὺς καὶ θὰ τὴν ἔφερναν στὴν ἐπιφάνεια. Ἔτσι οἱ Θεοὶ δὲν εἶχαν τί νὰ προτείνουν γιατί δὲν ἤξεραν μέρος ἀπροσπέλαστο στὸν ἄνθρωπο. Τελικὰ ὁ Μπράχμα εἶπε: Θὰ κρύψουμε τὴν θεϊκότητα τοῦ ἀνθρώπου βαθιὰ μέσα του. Εἶναι τὸ μόνο μέρος ποὺ δὲν θὰ σκεφτεῖ ποτὲ γιὰ νὰ ψάξει.
Ἔτσι λοιπὸν ἀπὸ τότε ὁ ἄνθρωπος κάνει τὸ γύρο τῆς γῆς, ἐξερευνᾶ, ἀναρριχᾶται, καταδύεται καὶ σκάβει μάταια ψάχνοντας γιὰ κάτι ποὺ βρίσκεται μέσα του».
Ἡ περιγραφὴ τῆς ἀνθρώπινης λειτουργίας εἶναι γλαφυρότατη.
Ἀπὸ τὴν στροφὴ τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὰ μέσα ξεκινάει καὶ ὁ ἐσωτερικὸς δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ στὴν τελειοποίηση. Ἐκ τῶν πραγμάτων ὅμως οἱ ἄνθρωποι εἴτε φοβοῦνται εἴτε δὲν θέλουν νὰ κάνουν αὐτὴν τὴν στροφή. Καὶ παραμένουν στὶς ἐρημιὲς τοῦ «πολιτισμένου κόσμου» προσπαθώντας νὰ σβήσουν τὴν «ἐσωτερική τους δίψα» μὲ τὴν κατανάλωση προϊόντων ποὺ θὰ τοὺς κάνουν «πιό» νέους, «πιό» ὡραίους, «πιό» δυναμικούς, «πιό» μοντέρνους κλπ.
Αὐτὴ ἡ ἐσωτερικὴ δίψα εἶναι ποὺ τελικὰ κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ βασανίζεται καὶ νὰ μὴν βρίσκει πραγματικὴ ἱκανοποίηση σὲ τίποτε.
Ἔχετε σκεφτεῖ γιατί ἄραγε οἱ ἄνθρωποι ἐπιμένουν τόσο σὲ αὐτὴν τὴν ἀδιέξοδη κατάσταση;

Σερσὲ λὰ φὰμ

Το "σερσὲ λὰ φὰμ" μεταφράζεται "ψάξτε για την γυναίκα". Εϊναι έκφραση που σημαίνει "ψάξτε για το κίνητρο".
Πανικὸς στὴν Βομβάη τῆς Ἰνδίας. Νεκροὶ καὶ τραυματίες, ἐκρήξεις, μάχες καὶ πυροβολισμοί. Καὶ μερικὲς παρατηρήσεις-διαπιστώσεις-ἐρωτήσεις:
1) Κάποιοι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΗΛΙΘΙΟΙ πάνε καὶ σκοτώνουν καὶ σκοτώνονται γιὰ νὰ μποῦν στὸν Παράδεισο!!! Ἥμαρτον Κύριε!!!
2) Μπορεῖ νὰ βρίσκονται ἐκεῖ καὶ ἰσραηλινοὶ κομάντος. Μὲ τὸ ποὺ ἔγινε ἡ κατάληψη τοῦ ἰσραηλινοῦ κέντρου!!! Καὶ ρωτάω ἐγὼ ὁ ἀνεγκέφαλος μία ρητορικὴ ἐρώτηση: Ἂν ὑπῆρχε στὴν Βομβάη ἕνα Ἑλληνικὸ κέντρο καὶ τὸ κατελάμβαναν οἱ μουσουλμάνοι καὶ ἔπιαναν Ἕλληνες ὁμήρους μετὰ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ θὰ τὸ ἔπαιρνε εἴδηση ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση;
3) Λένε ὅτι σὲ ἕνα ἔγκλημα ψάχνεις νὰ δεῖς ποιὸς ἔχει τὸ κίνητρο. Ἐδῶ μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν οἱ ἑξῆς ὕποπτοι:
-Οἱ Ρῶσοι γιατί θέλουν νὰ πιέσουν τὴν Ἰνδία. Πιθανὸν νὰ ἔκανε νερὰ τελευταῖα σχετικὰ μὲ τὴν «ΕΟΚ» τῆς Ἀσίας ποὺ σχηματίζεται ἀπὸ Ρωσία, Ἰρᾶν, Πακιστᾶν, Ἰνδία, Κίνα κλπ.
-Οἱ Ἀμερικανοὶ γιατί θέλουν καὶ αὐτοὶ νὰ πιέσουν τὴν Ἰνδία ἀκριβῶς γιὰ αὐτὴν τὴν «ΕΟΚ» ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ πατήσουν πόδι πιθανὸν μὲ καμιὰ βάση στὴν περιοχή. Βλέπετε πάντα ὑπάρχει ἡ δικαιολογία τῶν κακῶν μουσουλμάνων ποὺ «ἀπειλοῦν τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα». Παρεπιπτόντως ὅταν ἀκούσω μία ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ μιλάει γιὰ ὑπεράσπιση Ἑλληνικῶν συμφερόντων θὰ μπορῶ νὰ πεθάνω ἥσυχος. Θὰ τὰ ἔχω δεῖ ΟΛΑ.
-Οἱ Ἰσραηλινοὶ γιὰ κάποιο λόγο ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν ἐπεκτατική-ἐπιθετικὴ πολιτική τους. Πολύ γρήγορα αντέδρασαν στην επίθεση αν ισχύει βέβαια αυτό που είπαν οι ειδήσεις.
-Καὶ οἱ Ἰσραηλινοὶ καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ γιὰ νὰ ἔχουν δικαιολογία γιὰ ἕνα νέο «ντού» στὰ πετρέλαια. Λέτε ὁ Ὀμπάμα νὰ βγεῖ καὶ νὰ κάνει ἐξαγγελίες σχετικάμε το «νέο» πρόβλημα τρομοκρατίας;
Ὅλα αὐτὰ ἀμφιβάλλω ἐὰν θὰ τὰ ἀκούσετε στὴν τηλεόραση. Οἱ «ἔγκριτοι δημοσιογράφοι» καὶ οἱ «ἐγκέφαλοι-καθηγητές» θὰ ἀναλύσουν, στὰ παράθυρα καὶ σήμερα, μὲ μεγάλη σοβαρότητα τὶς οἰκονομικὲς συνθῆκες, ΧΩΡΙΣ νὰ τοὺς φαίνεται ΚΑΘΟΛΟΥ περίεργο ποὺ οἱ τράπεζες παίρνουν οἰκονομικὴ βοήθεια ἐνῶ παρουσιάζουν κέρδη.
Τελικὰ εἶναι ΟΛΟΙ τόσο ἠλίθιοι ἢ ἔχω ἀρχίζει καὶ χάνω ἐγώ;

27 Νοεμβρίου 2008

Ψηφοφορία για την Αρμενική γενοκτονία

Μπείτε στο http://www.msnbc.msn.com/id/21253084 και ψηφίστε για την γενοκτονία των Αρμενίων. Κάποτε θα πρέπει και άλλοι να λογοδοτήσουν στην Ιστορία εκτός από τους "κακούς" τους οποίους διαλέγουν να τιμωρήσουν οι Αμερικανοί.

Καθυστερημένο για την παγκόσμια ημέρα των τυφλών, αλλά...

Μια τέτοια καταχώρηση μπορεί να είναι χρήσιμη οποιαδήποτε στιγμή:

Στις 15 Οκτωβρίου, κάθε χρόνο, είναι η παγκόσμια ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού:
Το λευκό μπαστούνι, είναι το τεχνικό βοήθημα που χρησιμοποιούν τα άτομα με πρόβλημα όρασης για να εντοπίζουν και να αποφεύγουν τα εμπόδια στην πορεία τους, στην προσπάθεια τους να κινούνται μόνοι, ανεξάρτητοι και με ασφάλεια.
Δεν βλέπω, βλέπεις όμως εσύ: Θέλεις να με βοηθήσεις;;; Τότε, διάβασε τα παρακάτω και να ξέρεις πως αν κάτι θυμάσαι απ'αυτά όταν κάπου, κάποτε, τυχαία ή για κάποιο λόγο με συναντήσεις, θα με κάνεις να νιώσω άνετα, δίνοντας μου αυτό ακριβώς που χρειάζομαι.
----------------------- Όταν με συναντήσεις μπορείς να με βοηθήσεις αν θυμηθείς τα παρακάτω:
1. μόνο εμείς οι τυφλοί κρατάμε λευκό μπαστούνι και αυτό για να περπατάμε με ασφάλεια, όχι για να ξεχωρίζουμε, να παίζουμε, να μας δείχνουν ή να ζητιανεύουμε.
2. είμαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος αλλά τυφλός. Μη με μεταχειρίζεσαι σαν παιδάκι. Μεγαλώνω, παίζω, τρέχω, διαβάζω, γράφω, σπουδάζω, δουλεύω, παθιάζομαι, κλαίω, γελάω, ερωτεύομαι, θυμώνω, «σερφάρω», κάνω chat,.,όπως ΕΣΥ!
3. πιο εύκολα θα περπατήσω μαζί σου, παρά με το μπαστούνι ή με το σκύλο μου. Όμως, μη με πιάνεις από τον ώμο ή απ'το μπράτσο. άσε με να πιάσω εγώ το δικό σου μπράτσο: Έτσι θα νιώθω (=θα ξέρω) πότε σταματάς, πότε στρίβεις, πότε ανεβαίνεις ή κατεβαίνεις.
4. Μη ρωτάς τον συνοδό μου: «Πώς τον λένε;», «Τι θέλει να ψωνίσει;», «Ποιο φαγητό του αρέσει;», «Που θέλει να πάει;», «Πώς γράφει και διαβάζει;», «Πώς μπορεί;»,. Ρώτησε εμένα, ξέρω και εγώ να σου απαντήσω! Χρησιμοποίησε τον κανονικό τόνο της φωνής σου, όπως μιλάς στους άλλους μίλα και σε εμένα.
5. Μην αποφεύγεις τις λέξεις «βλέπω», «κοιτάζω», «τυφλός» κλπ., τις μεταχειρίζομαι και εγώ. Βλέπω με τα χέρια μου: βλέπω για μένα= αγγίζω, ακούω, μυρίζω, καταλαβαίνω, αισθάνομαι.
6. Σύστησε με στους άλλους, ακόμη και στα παιδιά. Θέλω να γνωρίσω ποιος είναι στην τάξη ή στο δωμάτιο μαζί μου. Μίλησε μου όταν μπαίνεις. Πες μου πως φεύγεις: με φέρνεις σε μεγάλη αμηχανία αν μ'αφήνεις να μιλάω με κάποιον που δεν είναι κοντά μου.
7. Οδήγησε το χέρι μου σε μια καρέκλα. Πες μου που είναι η πόρτα στο δωμάτιο, το αποχωρητήριο, το παράθυρο κλπ. Και αν υπάρχουν εμπόδια ή πράγματα στο πάτωμα. Δε θέλω να κάνω ζημιές, γιατί μπορώ να μην κάνω ζημιές.
8. Βοήθησε με διακριτικά στο τραπέζι και πες μου για το φαγητό στο πιάτο μου. Χρησιμοποίησε το πιάτο μου σαν «ρολόι» και πες μου σε ποια «ώρα» είναι το κάθε είδος του φαγητού μου, π.χ «Το κρέας σου είναι στο Έξι». Κοίτα το ποτήρι μου να είναι δίπλα στο πιάτο μου και πες μου αν είναι στο δεξί ή στο αριστερό μου χέρι, για να το «δω» και εγώ όταν το χρειαστώ.
9. Μου αρέσουν οι αθλητικές εκδηλώσεις, το θέατρο και ο κινηματογράφος, φτάνει να με βοηθάς να καταλαβαίνω τι γίνεται διαβάζοντας/περιγράφοντας μου όσα δεν μπορώ να δω.
10. Μου αρέσουν οι εκδρομές και τα πάρτι. Πάρε με στην παρέα σου και γνώρισε με στους καλεσμένους σου.
11. Ξέρω να συμπεριφέρομαι. Αν υστερώ σε κάτι βοήθησε με. Δε θέλω τον οίκτο σου αλλά τη φιλία σου! Μη μιλάς για τη «θαυματουργό αντίληψη» των τυφλών. Μην ξεχνάς ότι όσα έμαθα είναι αποτέλεσμα σκληρής προσπάθειας και εργασίας.
12. Αν είσαι περίεργος θα μιλήσω μαζί σου για το πρόβλημα μου αλλά όχι μόνο γι'αυτό, γιατί για μένα είναι μια παλιά ιστορία! Έχω τόσα άλλα ενδιαφέροντα, χόμπι και απορίες όπως και εσύ!
Δώσε τώρα άλλα δύο λεπτά απ' τον χρόνο σου και προώθησε αυτό το email στους γνωστούς σου, στους φίλους σου. Σε δύο λεπτά, ενημερώνεις σωστά, για μια ζωή!!!
Για παραπάνω πληροφορίες, απορίες, σχόλια, κουβέντα, στείλε μου ένα email στο http://gr.mc260.mail.yahoo.com/mc/compose?to=evavgoul@otenet.gr και πες μου, ότι θες. Μη διστάσεις, μη ντραπείς και ας μην γνωριζόμαστε. Αν μάθεις κάνεις την αρχή! Και η αρχή είναι το ήμισυ του παντός!!!
Βαγγέλης Αυγουλάς 3οετής φοιτητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, Μέλος της Διεθνούς οργάνωσης για νέους με προβλήματα όρασης VIEWS (Visually Impaired Education and Work Support)
Μέλος της Επιτροπής Νεολαίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών.

26 Νοεμβρίου 2008

Η συνταγή του πως θα πλουτίσετε

Οἱ ἄνθρωποι γενικὰ ἔχουν μία περίεργη ἐλαφρότητα ὅσον ἀφορᾶ θέματα ἐσωτερικῆς ἀνάπτυξης. Νομίζουν ὅτι ἀρκεῖ νὰ διαβάσουν κάτι καὶ μετὰ εἶναι εὔκολο νὰ το κάνουν. 
Ἕνας συγγραφέας λέει σχετικά μὲ αὐτὸ: οἱ ἄνθρωποι νομίζουν ὅτι ὁ ἐσωτερισμὸς εἶναι σὰν νὰ φυσᾶς καὶ νὰ φτιάχνεις μπουκάλια.
Ἡ παρακάτω ἱστορία δίνει αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ στίγμα τῆς ἀνθρώπινης κατάστασης. Δὲν ἀρκεῖ νὰ γραφτεῖ κάτι στὸν νοῦ. Πρέπει νὰ ὑπάρξουν ἰδιαίτερες συνθῆκες γιὰ νὰ γίνει πράξη ἡ πληροφορία. Πρέπει νὰ κάνεις αὐτὸ ποὺ κάνουν καὶ οἱ μουσικοὶ: μαθαίνεις τὸ τραγούδι καὶ μετὰ τὸ ξεχνᾶς!

Ἦταν κάποιος ποὺ ἤθελε νὰ μάθει νὰ φτιάχνει χρυσάφι. Ταξίδεψε σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, ὥσπου κάποτε ἔμαθε ὅτι ἕνας σοφὸς ἐρημίτης, ἀπροσδιορίστου ἡλικίας, ζοῦσε σὲ μία βουνοκορφή. Μὲ χίλια βάσανα πάει καὶ τὸν βρίσκει. Τοῦ ἐκθέτει τὸ πρόβλημά του ζητώντας λύση. Καὶ ὁ σοφός του λέει:
-Αὐτὸ ποὺ ζητᾶς εἶναι πολὺ εὔκολο. Πάρε μία κατσαρόλα μὲ νερὸ καὶ βάλε τὴν στὴν φωτιά. Μόλις τὸ νερὸ ἀρχίσει νὰ βράζει ρίξε μέσα μία χούφτα ἁλάτι λέγοντας: Νερό, σὲ διατάζω νὰ γίνεις χρυσάφι. Τότε ὅλο τὸ νερὸ θὰ μετατραπεῖ σὲ χρυσό. Προσοχὴ ὅμως: ὅταν θὰ ρίχνεις τὸ ἁλάτι στὸ νερὸ νὰ μὴν σκεφτεῖς τὴν ἄσπρη ἀρκούδα.

Οἱ ἴδιες οἱ ὁδηγίες κάνουν τὴν ἐπίτευξή τους ἀδύνατη. Κανεὶς δὲν θὰ μπορέσει νὰ τὶς ἀκολουθήσει χωρὶς νὰ σκεφτεῖ τὴν ἄσπρη ἀρκούδα, γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο ὅτι ἡ ὁδηγία εἶναι γραμμένη στὸν νοῦ του. Καὶ ἐπειδὴ ὁ νοῦς εἶναι ἀνεξέλεγκτος (παρὰ τὰ ὅσα νομίζετε) πάντοτε θὰ βγάζει στὴν ἐπιφάνεια τὴν ὁδηγία «καὶ μὴν σκεφτεῖς τὴν ἄσπρη ἀρκούδα».
Ἐγώ σας ἔδωσα τὸ μυστικὸ πὼς νὰ γίνετε πλούσιοι. Ἐσεῖς δὲν ἔχετε παρὰ νὰ ἀκολουθήσετε τὶς ὁδηγίες.

24 Νοεμβρίου 2008

Περί συνηθειών

«Οἱ συνήθειες εἶναι οἱ καλύτεροι ὑπηρέτες, ἀλλὰ εἶναι καὶ οἱ χειρότεροι κύριοι».

«Οἱ συνήθειες στὴν ἀρχὴ μοιάζουν μὲ νήματα ἀράχνης, μετὰ μὲ σχοινιά».

«Τὸ πάθος τὸ γεννὰ ἡ διεστραμμένη θέληση, τὴν συνήθεια τὴν γεννὰ ἡ καθυπόταξη στὸ πάθος καὶ τὴν ἀνάγκη τὴν γεννὰ ἡ μὴ ἀντίδραση στὴν συνήθεια».

Πρόσεξε τὶς σκέψεις σου, γίνονται λόγια,
πρόσεξε τὰ λόγια σου, γίνονται πράξεις,
πρόσεξε τὶς πράξεις σου, γίνονται συνήθεια,
πρόσεξε τὶς συνήθειές σου, γίνονται χαρακτήρας,
πρόσεξε τὸν χαρακτήρα σου, γίνεται ΜΟΙΡΑ.

Ὑπάρχει μία μορφὴ ἐπανάληψης ποὺ δὲν μᾶς συμφέρει καθόλου. Πρόκειται γιὰ τὴν ἐπανάληψη τοῦ ἀγαπημένου μας Ἐγὼ ἢ ἐλαττώματος. ΑΝ προσέξετε λίγο τὸν ἑαυτό σας κάθε ἐλάττωμα ἀρέσκεται στὸ νὰ ἐπαναλαμβάνει αὐτὸ ποὺ ἔχει συνηθίσει νὰ κάνει.
Γιὰ παράδειγμα εἶχα ἕναν συνάδελφο στὴν δουλειὰ ποὺ τοῦ ἄρεσε νὰ τρώει φασολάδα καὶ πρασόπιτα. Ὅμως αὐτὸς ὁ συνδυασμὸς τὸν πείραζε στὸ στομάχι καὶ τοῦ προξενοῦσε πολλοὺς πόνους. Μία μέρα ἦρθε στὴν δουλειὰ καὶ καθόταν διπλωμένος. Εἶχε φάει τὸν ἀγαπημένο τοῦ συνδυασμὸ φαγητῶν. Εἶπε ὅτι ἤξερε ὅτι θὰ πάθαινε αὐτό, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἐπαναλάμβανε. Τοῦ ἔκανα λίγο Σιάτσου καὶ «μαγνητικά» περάσματα μὲ τὸ χέρι καὶ τοῦ σταμάτησα τὸν πόνο. Τὴν ἄλλη μέρα ξαναῆρθε διπλωμένος στὰ δυό.
ΦΥΣΙΚΑ εἶχε ξαναφάει τὸ ἴδιο φαγητό.
Τὸ ἐλάττωμα τῆς λαιμαργίας ποὺ εἶχε δημιουργήσει, ἐνδιαφερόταν μόνο νὰ ἱκανοποιήσει τὴν συνήθειά του νὰ τρώει φασόλια καὶ πράσο.
Αὐτὸ συμβαίνει μὲ ὅλα τὰ ἐλαττώματα. Ἱκανοποιοῦνται ἐπαναλαμβάνοντας αὐτὸ ποὺ θέλουν, πάσει θυσία, χωρὶς νὰ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις.
Ἂν θέλετε νὰ ἀνακαλύψετε πὼς θὰ ἀπαλλαγεῖτε ἀπὸ κάποια βάσανά σας, ψάξτε πίσω ἀπὸ τὶς συνήθειες ποὺ ἔχετε γιὰ νὰ ἀνακαλύψετε τὸ ἀγαπημένο Ἐγὼ ποὺ κρύβεται (καὶ κρύβετε ἐκεῖ).
Ἀλλὰ προσέξτε:
«Μία συνήθεια δὲν πετάγεται ἀπὸ τὸ παράθυρο ἔτσι στὰ καλὰ κα­θούμενα. Πρέπει νὰ πεισθεῖ νὰ κατέβει τὰ σκαλιὰ ἕνα ἕνα».
Καὶ
«Στὴν καρδιὰ ἑνὸς ἀνθρώπου εἶναι κρυμμένες συνήθως οἱ κακίες τοῦ ζώου».

Ο Ερωτόκριτος

1 Tου Κύκλου τα γυρίσματα, που ανεβοκατεβαίνουν,
και του Τροχού, που ώρες ψηλά κι ώρες στα βάθη πηαίνουν·
και του Καιρού τα πράματα, που αναπαημό δεν έχουν,
μα στο Kαλό κ' εις το Kακό περιπατούν και τρέχουν·
και των Αρμάτω' οι ταραχές, όχθρητες, και τα βάρη,
5 του Έρωτος οι μπόρεσες και τση Φιλιάς η χάρη·
αυτάνα μ' εκινήσασι τη σήμερον ημέραν,
ν' αναθιβάλω και να πω τά κάμαν και τά φέραν
σ' μιά Κόρη κ' έναν Άγουρο, που μπερδευτήκα' ομάδι
σε μιά Φιλιάν αμάλαγη, με δίχως ασκημάδι.
10 Κι όποιος του Πόθου εδούλεψε εις-ε καιρόν κιανένα,
ας έρθει για ν' αφουκραστεί ό,τ' είν' εδώ γραμμένα·
να πάρει ξόμπλι κι [α]ρμηνειά, βαθιά να θεμελιώνει
πάντα σ' αμάλαγη Φιλιάν, οπού να μην κομπώνει.
Γιατί όποιος δίχως πιβουλιά του Πόθου του ξετρέχει,
15 εις μιάν αρχή [α' βασανιστεί], καλό το τέλος έχει.
Αφουκραστείτε, το λοιπόν, κι ας πιάνει οπού'χει γνώση,
για να κατέχει κι αλλουνού απόκριση να δώσει.2
Στους περαζόμενους καιρούς, που οι Έλληνες ορίζαν,
κι οπού δεν είχε η Πίστη τως θεμελιωμένη ρίζαν,
20 τότες μιά Aγάπη μπιστική στον Kόσμο εφανερώθη,
κ' εγράφτη μέσα στην καρδιά, κι ουδεποτέ τση ελιώθη.
Kαι με Kαιρό σε δυό κορμιά ο Πόθος είχε μείνει,
και κάμωμα πολλά ακριβόν έτοιους καιρούς εγίνη.
Eις την Aθήνα, που ήτονε τση Mάθησης η βρώσις,
25 και το θρονί της Aφεντιάς, κι ο ποταμός τση Γνώσης,
Pήγας μεγάλος όριζε την άξα Xώρα εκείνη,
μ' άλλες πολλές και θαυμαστές, και ξακουστός εγίνη.
Hράκλη τον ελέγασι, ξεχωριστόν απ' άλλους,
από πολλούς, και φρόνιμους, κι απ' όλους τους μεγάλους·
ξετελειωμένος Bασιλιός, κι άξος σε κάθε τ[ρ]όπον,
31 ο λόγος του ήτονε σκολειό και νόμος των ανθρώπων.


Όποιος θέλει μπορεί να κατεβάσει ολόκληρο το κείμενο από το https://www.yousendit.com/download/TTZuZXR3TXZtNEpFQlE9PQ
Θα παραμείνει εκεί για επτά ημέρες. Μετά η μηχανή θα το σβήσει.

23 Νοεμβρίου 2008

Μια φρικτή αλλά και διδακτική φωτογραφία

Ἕνας φίλος ἐχθές μου ἔστειλε ἕνα email. Ὑποτίθεται ὅτι ἂν τὸ προωθοῦσα κάποια σέντς θὰ πήγαιναν στὸ ἄρρωστο παιδάκι. Δὲν ξέρω ἂν μπορεῖ νὰ γίνει κάτι τέτοιο. Ἔψαξα λίγο καὶ βρῆκα τὴν σελίδα. Δὲν εἶδα πουθενὰ τὴν σχετικὴ καταχώρηση πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι μᾶλλον ἦταν πολὺ παλιά ή παραμύθι. Ἄσε ποὺ θὰ μποροῦσε ἁπλὰ νὰ εἶναι διαφημιστικὸ κόλπο τῆς ἐταιρίας.
Δὲν προώθησα τὸ μήνυμα ἀλλὰ «ἔκοψα» τὴν φωτογραφία καὶ τὴν δημοσιεύω ἂν καὶ εἶναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΡΙΚΤΗ.
Δεῖτε τὴν γιὰ νὰ πάψετε νὰ παραπονιέστε γιὰ ὅτι κακό σας ἔχει βρεῖ. Νὰ ἔχετε ὑπόψιν σας ὅτι ΠΑΝΤΟΤΕ θὰ ὑπάρχει κάτι χειρότερο ἀπὸ τὸ δικό σας πρόβλημα.
Μία παροιμία λέει:
«Μὴν παραπονιέσαι γιὰ τὸ κακὸ ποὺ σὲ βρῆκε. Μπορεῖ νὰ σὲ προφυλάγει ἀπὸ κάτι χειρότερο».

22 Νοεμβρίου 2008

Μαντινάδες

Μαντινάδα λέγεται το δίστιχο που εκφράζει κάποιο μήνυμα, μαντάτο, κάτι ως ο χρησμός, διαφορετικά έχουμε απλώς δίστιχο. Η αιτία άλλωστε και για την οποία αφενός όταν ειπωθεί μια μαντινάδα, οι άλλοι προσπαθούν να μαντεύσουν σε ποιο απευθύνεται ή τι μήνυμα περικλείει και αφετέρου άλλο μαντιναδολόγος (αυτός που γράφει μαντινάδες) και άλλο ριμαδόρος ( = αυτός που γράφει δίστιχα, ρίμες = ομοιοκαταληξίες).
Η μαντινάδα τη δουλειά του τηλέγραφου κάνει
πέμπει ο νιος τα σήματα κι η κοπελιά τα πιάνει
(Γ. Λέκας, πρόεδρος Κρητών στιχουργών)
Καράβι της παράδοσης είναι η μαντινάδα
Και κουβαλά νοήματα, ήθος και νοστιμάδα (Κ. Καλέργης, συγγραφέας)
Απλώς και κατ’ επέκταση «μαντινάδα» λέγεται κάθε δεκαπεντασύλλαβο και ομοιοκατάληκτο δίστιχο που εκφράζει κάποιο συναίσθημα ή δίδει κάποια πληροφορία ή διαπίστωση κ.α.
Σαν είναι ο τράγος δυνατός, δεν τονε σταίνει (κρατά) η μάντρα
Ο άνδρας κάνει τη γενιά κι όχι η γενιά τον άντρα
(Ελευθέριος Βενιζέλος)
Στέλνω σου χαιρετισματα μ’ έν’ άσπρο περιστέρι = 15 συλλαβές = ο 1ος στίχος
Κι η Παναγία κι ο Χριστός γρήγορα να σε φέρει. = 15 συλλαβές = ο 2ος στίχος
Η λέξη μαντινάδα ετυμολογικά παράγεται από τα θέματα των λέξεων: μαντεύω + άδω. Η λέξη μάντις - μαντεύω σημαίνει προ-μηνύω, προ-φητευω, προ-μαθαίνω κ.α., άρα χρησμολογώ., παραγωγή από τη ρίζα των λέξεων: μάω – μαίομα, μάνις ή μήνις (η), μηνύω, μήνυμα (το) κ.α. Η λέξη «(κ)άδω»> άδω σημαίνει τραγουδώ, ψάλω κ.τ.λ. απ΄όπου και τα λατινικά ca(n)do, candada ή cantata = ελληνικά καντάδα κ.α.
Κατ’ άλλους η λέξη μαντινάδα προέρχεται από το βενετσιάνικο matinada = ιταλικά mattino. Ωστόσο η βενετσιάνικη λέξη mane > mattino σημαίνει η αυγή, άρα έχει έννοια που δε συνάδει προς αυτή της ελληνικής λέξης «μαντινάδα». Αντίθετα η λέξη μαντινάδα είναι σχετική με τις λατινικές λέξεις mano ή mando > mandatum ( = το μαντάτο), manifesto (= η εντολή) κ.α. Λέξεις που είναι της αυτής ρίζας με τα ελληνικά: μήνις ή μάνις (η), μηνύω, μήνυμα, μαντεύω …. Παράβαλε και ότι όταν λέμε π.χ. «τα άκουσες τα μαντάτα» είναι σα να λέμε «μάντεψε τι μήνυμα ή συναισθήματα κ.τ.λ. σου φέρνω».
Σημειώνεται επίσης ότι:
1) Οι μαντινάδες είναι απρόσωπος λόγος, δηλαδή δεν φανερώνουν είτε το πρόσωπο στο οποίο απευθύνονται είτε το μήνυμα που περικλείουν (το περιεχόμενό τους) και γι αυτό άλλωστε και καλούνται έτσι, από το μαντεύω – μαντινάδα.
2) Οι μαντινάδες είναι και ο λόγος έκφρασης της μαντικής, του κλήδονα. Δηλαδή οι μαντινάδες είναι αφενός χρησμολογία και αφετέρου κάτι ως οι ψαλμοί στη Θρησκεία.

Αντιγραφή από τον Κρασανάκη

20 Νοεμβρίου 2008

Η κάμπια και η πεταλούδα

Ἡ κάμπια καί ἡ πεταλούδα: Μερικοί κατηγοροῦν αὐτούς πού ἀσχολοῦνται μέ τήν ἐσωτερική ἀναζήτηση καί ἐξασκοῦν πνευματικές πειθαρχίες, ὅτι εἶναι ἐγωκεντρικά καί ἀντικοινωνικά ἄτομα. Αὐτό ὅμως πού θά ἔπρεπε νά καταλάβουν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι εἶναι ὅτι, γιά πολλούς, αὐτός εἶναι ὁ δρόμος πρός τήν πραγματική ἔλλειψη ἐγωισμοῦ πού ἐπιτρέπει τήν ἀληθινή ὑπηρεσία στήν κοινωνία. Ἐφόσον ἕνα ἄτομο δέν ἔχει βρεῖ τό ἐσωτερικό κέντρο τῆς δύναμης, τῆς ἠρεμίας, τῶν ἀξιῶν, τῶν πεποιθήσεων καί τοῦ σκοποῦ τῆς ζωῆς του, θά παραμένει ἕνα μηχανάκι-ρομπότ πού πολύ λίγα ἔχει νά προσφέρει σ' αὐτούς πού εἶναι γύρω του. Θά χρειάζεται νά παίρνει ἀπό τήν κοινωνία. Εἶναι κοινωνικός ἄνθρωπος γιατί ἔχει ἀνάγκη νά πάρει, ὄχι γιατί μπορεῖ νά δώσει. Ἡ κάμπια ζεῖ τήν ζωή τῆς παίρνοντας. Ὅλο τρώει, ὅλη τήν ὥρα καί δέν προσφέρει καί πολλά στούς γύρω της. Μετά κλείνεται μέσα στό κουκούλι τῆς καί μεταμορφώνεται ἀπό μία καθόλου ἑλκυστική ὕπαρξη κολλημένη στήν γῆ, σέ μία πανέμορφη πεταλούδα πού τρώει λίγο καί προσφέρει πολλή ὀμορφιά μέ τήν ἐμφάνιση καί τήν κίνησή της.
Μέ τόν ἴδιο τρόπο οἱ ἄνθρωποι πού βρίσκονται στόν πνευματικό δρόμο ἀποκόβονται ἀπό τίς ἐξωτερικές δραστηριότητές τους καί κλείνονται προσωρινά σέ ἕνα κουκούλι ἀπό πνευματικές πειθαρχίες γιά νά μπορέσουν νά ἔρθουν σέ ἐπαφή μέ τόν ἐσωτερικό ἑαυτό τους. Κάποτε θά βγοῦν σιγά-σιγά ἀπό αὐτό τό μεταμορφωτικό στάδιο μέ θαυμάσιες ἰδιότητες πού θά μποροῦν νά προσφέρουν στούς γύρω τούς ὅπως εἶναι ἡ εἰρήνη, ἡ ἀγάπη καί ἡ σοφία.
Ἐσεῖς σέ ποιό στάδιο βρίσκεστε; Στήν κάμπια ποῦ μόνο παίρνει, στό κουκούλι ἤ στήν πεταλούδα; Πάντως χωρίς τό στάδιο μέσα στό κουκούλι εἶναι ἀπίθανο νά ἔχετε γίνει πεταλοῦδες.

19 Νοεμβρίου 2008

Στον πολιτισμό του "το δικό μου" και "εγώ είμαι πιο"

Θά ἀρκοῦσε μόνο ἡ πρώτη ἀναφορά, ἀλλά εἶπα νά σᾶς φτιάξω τό κέφι. Ἔτσι θά κάνω μία συνολική καταχώρηση γιά τό θέμα τοῦ «σύγχρονου πολιτισμοῦ» μας…

-Αὔγουστος 1987, στοιχεῖα ἀπό φυλλάδιο γιά τήν εἰρήνη: Ὑπάρχουν σήμερα (δηλαδή το 1987) 50.000 πυρηνικές κεφαλές. Ἀναλογικά ἀντιστοιχοῦν 3 τόνοι δυναμίτιδας γιά κάθε ἄνδρα, γυναίκα ἤ παιδί στήν γῆ. Σέ κάθε 100.000 ἄτομα ἀντιστοιχοῦν 556 στρατιῶτες καί 85 γιατροί. Γιά κάθε στρατιώτη δαπανῶνται 20.000 δολάρια κατά μέσο ὄρο. Γιά κάθε μαθητή μόνο 380. Φανταστεῖτε τά σημερινά ποσοστά.

-Οἱ Μεγάλες Δυνάμεις ὑπέβαλλαν, κατά τήν διάρκεια τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, μεγάλες ὁμάδες πολιτῶν σέ μυστικά πειράματα. Προκαλοῦσαν μολύνσεις μέ χημικά ὄπλα, βακτηρίδια καί ραδιενεργά ὑλικά γιά νά διαπιστώσουν τήν τοξικότητά τους γιά πιθανή χρήση ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ!!!

-Οἱ Ρῶσοι τό 1954 χρησιμοποίησαν 45.000 ἄνδρες σάν πειραματόζωα προκειμένου νά μελετήσουν τίς συνέπειες τῆς ραδιενέργειας. Οἱ στρατιῶτες πού «κατέλαβαν» τήν περιοχή πού χτυπήθηκε ἀπό τήν ἀτομική βόμβα εἶχαν σάν μόνο προστατευτικό μέσον ἀντιασφυξιογόνες μάσκες! Ἀνάλογα πειράματα ἔκαναν καί οἱ Ἀμερικανοί.

-Ἀπό τό τέλος τοῦ ψυχροῦ πολέμου μέχρι σήμερα ἔχουν χαθεῖ στόν βόρειο Ἀτλαντικό 51 πυρηνικές κεφαλές καί 9 πυρηνικοί ἀντιδραστῆρες.

-Οἱ Ρῶσοι ἔκαναν τήν Βόρειο θάλασσα σκουπιδότοπο ὅπου ἔχουν ρίξει δεκάδες παλιούς πυρηνικούς ἀντιδραστῆρες καθώς καί ἀτομοκίνητα σκάφη. Σέ αὐτά μποροῦμε νά ὑπολογίσουμε ἀρκετά ἀμερικανικά καί ρωσικά ἀτομοκίνητα ὑποβρύχια ἐξοπλισμένα μέ πυραύλους πού εἶχαν πυρηνικές κεφαλές καί πού βυθίστηκαν σέ ἀτυχήματα κατά τόν Ψυχρό Πόλεμο.

-Οἱ Ἀμερικάνοι μόλυναν ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ Εἰρηνικοῦ μέ τίς πυρηνικές δοκιμές στά νησιά Μπικίνι. Τό ἴδιο ἔκαναν καί οἱ Γάλλοι στά νησιά Μουρουρόα.

-Στό Σνεζνογκόρκ 200 πυρηνικοί ἀντιδραστῆρες, 80 πυρηνικά ὑποβρύχια, ἕνα φορτηγό πλοῖο φορτωμένο μέ ἐξαντλημένο πυρηνικό καύσιμο καί 20.000 ράβδοι ἐπίσης ἐξαντλημένου καυσίμου σέ ἀποθῆκες περιμένουν 1,5 δίς δολάρια (πού κανένας δέν θέλει νά πληρώσει) γιά νά ὑπάρξει μία «ἀσφαλής» διαχείρισή τους. Ὅλα αὐτά εἶναι «παρακαταθήκη» τῆς πάλαι ποτέ πανίσχηρης ΕΣΣΔ.
Δέν ξέρουμε τούς ἀντίστοιχους ἀμερικάνικους σκουπιδότοπους ἀφοῦ τά δολάρια ἐξασφαλίζουν σιωπή ἀλλά καί τήν συνεργασία φτωχῶν χωρῶν ὅπου θάβονται ἀπόβλητα.

-Οἱ Κινέζοι, Ἰνδοί, Πακιστανοί ἐπίσης ἀναπτύσσουν τόν σχετικό «πολιτισμό» παρά τήν φτώχεια τῶν λαῶν τους. Στά ἐργοστάσια παραγωγῆς ἠλεκτρισμοῦ σημειώνονται σχεδόν καθημερινά μικροατυχήματα πού προσθέτουν συνεχῶς νέες ποσότητες ραδιενέργειας στό περιβάλλον.

-Πρόσφατα πρέπει νά ἔπεσε καί ἕνα ἑλικόπτερο ἤ ἀεροπλάνο μας κάπου στήν Εὔβοια. Δέν εἶμαι σίγουρος γιατί δέν βλέπω εἰδήσεις. Κάποιοι ἔλεγαν ὅτι ὑπῆρχε κίνδυνος ραδιενέργειας. Σίγουρα θά ἦταν ἐξοπλισμένο μέ πυρομαχικά πού εἶχαν ἀπεμπλουτισμένο οὐράνιο.
Τί σημαίνει αὐτό;
Τό οὐράνιο πού δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ πλέον σέ πυρηνικούς ἀντιδραστῆρες σάν καύσιμο εἶναι ἄχρηστο, κοστίζει χρήματα καί πιάνει τόπο. Ἐπιπλέον εἶναι πολύ βαρύ καί σκληρό σάν μέταλλο. Ὁ ἰδανικός τρόπος νά τό ξεφορτωθεῖς εἶναι νά τό κάνεις σφαῖρες καί βόμβες. Οἱ περίφημες διατρητικές ὀβίδες πού διαφήμιζαν οἱ Ἀμερικανοί πρίν ἐπιτεθοῦν στόν Σαντάμ ἦταν κατασκευασμένες μέ αὐτό τό οὐράνιο. Μποροῦσαν νά τρυπήσουν μεγάλο πάχος μπετόν ἤ χώματος πρίν ἐκραγοῦν. Θυμᾶμαι μάλιστα τούς Ἕλληνες παρουσιαστές νά ἀναφέρουν τό γεγονός σάν ἕνα νέο τεχνολογικό ἐπίτευγμα τονίζοντας ὅτι τό οὐράνιο σέ αὐτήν τήν μορφή εἶναι ἀσφαλές. Ὅμως μετά τήν ἔκρηξη τό οὐράνιο μετατρέπεται σέ σκόνη καί ἁπλώνεται παντοῦ.
Σήμερα εἶναι γνωστό ὅτι ἕνας κόκκος σκόνης ἀπεμπλουτισμένου οὐρανίου πού κάθεται στά πνευμόνια ἐκπέμπει ραδιενέργεια ἴση μέ μία ἀκτινογραφία θώρακος ἀνά ὤρα!
Γιά αὐτόν τόν λόγο βλέπατε στίς εἰδήσεις τούς Ἀμερικανούς «ἀπελευθερωτές» νά φορᾶνε μάσκες, σέ κάποιες περιπτώσεις, στόν πόλεμο τοῦ Κόλπου καί στόν πόλεμο τῆς Γιουγκοσλαβίας.
Ἐπιπλέον στήν Ἀδριατική ἔχει πέσει ἄγνωστος ἀριθμός βομβῶν. Τά ἀμερικανικά ἀεροπλάνα πρίν προσγειωθοῦν στά ἀεροδρόμια τῆς Ἰταλίας (ἐάν γιά κάποιον λόγο δέν εἶχαν ρίξει τίς βόμβες τους στούς κακούς Σέρβους) τίς πέταγαν στήν θάλασσα γιά λόγους ἀσφαλείας! Τό γεγονός πνίγηκε καί ἀναφέρθηκε ἐλάχιστα στίς εἰδήσεις.
Ἐπιπλέον στό Αἰγαῖο τό Ἑλληνικό ναυτικό ἔχει ρίξει (σέ γυμνάσια) περίπου 40.000 βλήματα ἀπεμπλουτισμένου οὐρανίου. Τήν ἴδια στιγμή οἱ Τοῦρκοι ἔχουν ρίξει ἄγνωστο ἀριθμό ἀπό τά 107.500 βλήματα πού πῆραν. (Κ. Ἐλευθεροτυπία 14/1/2001).
Ἄν βάλετε «καπάκι» καί τήν ραδιενέργεια πού φάγαμε ἀπό τό Τσερνόμπιλ, ἀλλά καί τίς (σίγουρες καί ἄγνωστες κατά τήν γνώμη μου) διαρροές ραδιενέργειας πού συμβαίνουν στά πυρηνικά ἐργοστάσια τῶν Βαλκανίων, τότε δέν πρέπει νά σᾶς παραξενεύει οὐ ὅλο καί περισσότεροι Ἕλληνες ἔχουν προβλήματα θυρεοειδοῦς καί οἱ καρκίνοι αὐξάνονται γενικά.
Μετά ἀπό ὅλα αὐτά μπορῶ νά ὑποστηρίξω ὅτι δέν ἔχουμε ἐξελιχθεῖ καθόλου. Ὁ πολιτισμός μας εἶναι ἀποκλειστικά τεχνολογικός καί καθόλου ἠθικός. Εἴμαστε οἱ ἴδιοι βάρβαροι τῶν σπηλαίων. Μόνο πού ἀντί γιά ρόπαλα ἔχουμε τώρα ἀεροπλάνα καί πυραύλους γιά νά βαρᾶμε ἀπό μακριά.
Ὅσοι εἶστε ἀρκετά ἀνόητοι γιά νά πιστεύετε ὅτι ζεῖτε σέ ἕναν πολιτισμένο κόσμο ἄς προσέχατε. Κάποτε θά ξυπνήσετε ἀπότομα...

17 Νοεμβρίου 2008

Έτσι έ;

Κάποτε ἕνας γέρος σοφός, πού ζοῦσε στήν ἄκρη ἑνός χωριοῦ, κατηγορήθηκε ἀπό μία κοπέλα ὅτι τήν εἶχε ἀφήσει ἔγκυο. Ὅταν γέννησε οἱ γονεῖς τῆς πῆραν τό μωρό καί τό ἔδωσαν στόν σοφό γιά νά τό μεγαλώσει. Ἡ μόνη ἀντίδρασή του ἦταν νά πεῖ:
-Ἔτσι ἔ!
Ἔπειτα βρῆκε μία γυναίκα πού θά περιποιόταν τό μωρό καί θά τοῦ ἔδινε γάλα. Μετά ἀπό κάποιο διάστημα ἡ κοπέλα δέν ἄντεξε καί ὁμολόγησε ὅτι ὁ «δράστης» τῆς ἐγκυμοσύνης ἦταν ἄλλος. Οἱ γονεῖς ἐπέστρεψαν στόν σοφό καί πῆραν πάλι τό παιδί ζητώντας τοῦ συγνώμη. Ὁ σοφός εἶπε μόνο:
-Ἔτσι ἔ;
Σκεφτεῖτε τί θά γινόταν ἄν αὐτό συνέβαινε σέ ἐσᾶς. Θά ὑποφέρατε γιά τήν ἀδικία, γιά τά κουτσομπολιά τοῦ κόσμου καί γιά τό μωρό πού σας φόρτωσαν. Θά φωνάζατε, θά γκρινιάζατε καί θά περνούσατε πικρές ὧρες μέχρι νά ἀποδείξετε τήν ἀθωότητά σας. Δέν θά ἤσασταν ἱκανοί νά πεῖτε ἁπλά: Ἔτσι ἔ;

16 Νοεμβρίου 2008

Ἡ δράση τοῦ ἀφυπνισμένου ἀνθρώπου

Ἦταν Παρασκευή ὅταν πῆγαν στό τζαμί γιά τήν προσευχή. Ὅταν ὁ Κάρυ (ἱερέας τῶν μουσουλμάνων) ἄρχισε τίς προσευχές, ὁ Νάβαμπ καί ἡ ἀκολουθία τοῦ γονάτισαν σύμφωνα μέ τήν μωαμεθανική ἱεροτελεστία. Ὅμως ὁ Νάνακ ἔμεινε ὄρθιος, ἀκίνητος, ἀμίλητος. Ὅταν τελείωσε ἡ ἱεροτελεστία ὁ Νάβαμπ ρώτησε ὀργισμένος τόν Νάνακ:
-Γιατί δέν συμμετεῖχες στήν ἱεροτελεστία ὅπως ἔπρεπε; Εἶσαι ψεύτης καί ἀπατεώνας. Δέν θά ἔπρεπε νά ἔρθεις ἐδῶ καί νά κάνεις αὐτό πού ἔκανες.
Ὁ Νάνακ ἀπάντησε:
-Ἐσεῖς γονατίσατε μέ τό πρόσωπό σας στό πάτωμα, ἐνῶ ὁ νοῦς σας πετοῦσε στά σύννεφα, γιατί σκεπτόσασταν τά ἄλογα τοῦ Κάνδαρ πού ἔπρεπε νά φέρετε καί ὄχι τήν προσευχή πού λέγατε. Ὅσον ἀφορᾶ τόν ἱερέα ἔκανε μηχανικά τήν τελετουργία, καθώς σκεπτόταν πώς μποροῦσε νά σώσει τήν φοράδα του, πού πρίν δυό μέρες εἶχε γεννήσει. Πῶς θά μποροῦσα ἐγώ νά προσεύχομαι μαζί μέ ἄτομα πού γονατίζουν ἀπό συνήθεια καί ἐπαναλαμβάνουν λόγια σάν παπαγάλοι;

13 Νοεμβρίου 2008

Κινέζικος πολλαπλασιασμός

Οι Κινέζοι, με τον πανάρχαιο πολιτισμό τους, διασώζουν παραδοσιακές μεθόδους που προκαλούν έκπληξη πολλές φορές με την απλότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Μάθετε να κάνετε πολλαπλασιασμό με τον κινέζικο τρόπο.

11 Νοεμβρίου 2008

Μια ευκαιρία για σκέψη

Σέ ἕνα τσίρκο ὑπῆρχε ἕνας ἐλέφαντας, μεγάλος καί πολύ δυνατός, τό ἀγαπημένο ζῶο ὅλων τῶν παιδιῶν. Στίς παραστάσεις ἔκανε ἐπίδειξη τῆς τρομερῆς του δύναμης καί τοῦ τεράστιου ὄγκου του. Μετά τόν κρατοῦσαν δεμένο μέ μία ἁλυσίδα σέ ἕνα μικροσκοπικό παλούκι, χωμένο μερικά ἑκατοστά στό ἔδαφος. Ἕνα παιδάκι παρατήρησε πόσο μικρό εἶναι τό παλούκι πού τόν ἁλυσόδεναν καί πόσο εὔκολο ἦταν νά τό ξεριζώσει. Ρώτησε τόν θηριοδαμαστή:
-Μά δέν φοβάστε μήπως σας φύγει; μέ μία κίνηση μπορεῖ πανεύκολα νά τό ξεριζώσει καί νά τό σκάσει;
Ὁ θηριοδαμαστής χαμογέλασε καί τοῦ ἀπάντησε:
-Ὁ ἐλέφαντας δέν θά τό σκάσει ποτέ, γιατί ἀπό τότε πού ἦταν πολύ πολύ μικρός καί ἀδύναμος τόν ἔδεναν σέ αὐτό τό ἴδιο παλούκι. Τότε δέν μποροῦσε, ἀλλά δέν σκέφτηκε πώς ὅταν μεγαλώσει θά μπορεῖ. Καί τώρα δέν πρόκειται νά προσπαθήσει... 

Η κοινωνική δια-μόρφωση (από την οικογένεια, τους φίλους καιτα σχολεία), την οποία υφίσταται ένα μικρό παιδί, δημιουργεί ένα ισχυρό εγωιστικό "παλούκι". Σας κρατάει δεμένους σε συγκεκριμένες ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (όχι δράσεις), από τις οποίες δεν σκέφτεστε καν να απαλλαγείτε. 
και αν τυχόν κάποιος πάει να σας υποδείξει τον τρόπο θα γίνει αυτομάτως ο μεγαλύτερος εχθρός σας.

10 Νοεμβρίου 2008

Το χρήσιμο και το άχρηστο

Σε ένα μακρινό δάσος, ένα όμορφο ελάφι, θαύμαζε τα κέρατά του και μισούσε τα άσχημα πόδια του. Μια μέρα όμως, παρουσιάστηκε ένας κυνηγός και τα άσχημα πόδια του ελαφιού του επέτρεψαν να το σκάσει και να σωθεί.
Κάποια άλλη φορά, τα όμορφα κέρατά του μπλέχτηκαν μέσα στους θάμνους και πριν μπορέσει να ξεφύγει το πυροβόλησαν...

Περί Ομπάμα

Ἀλήθεια, ἔχω μία ἀπορία:

Ὁ Ὀμπάμα ἦταν ἕνας φτωχός μιγάς (μαῦρος πατέρας, λευκή μάνα) πού ζοῦσε στήν Χαβάη μέ τήν γιαγιά του, μετά τόν χωρισμό τῶν γονιῶν του. Ξαφνικά ΚΑΠΟΙΟΣ τοῦ ἔδωσε ἕνα γερό βοήθημα, τό ὁποῖο τόν βοήθησε νά σπουδάσει στό καλύτερο ἰδιωτικό σχολεῖο τῆς Χαβάης.

Ἔτσι ἔκανε πραγματικότητα τό ἀμερικάνικο ὄνειρο. Μέσα σέ μερικές δεκαετίες ἀπό φουκαράς ἐρημοσπίτης γίνεται πρόεδρος τῆς ρατσιστικῆς γιά τούς μαύρους «ὑπερδύναμης» τῶν ΗΠΑ.

Καί γιά νά γίνεις πρόεδρος θέλει ΠΟΛΛΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ δολάρια καί δέν ἀρκεῖ νά εἶσαι καλό παιδάκι.

Αὐτό μου θυμίζει τήν ἄλλη περίπτωση τοῦ Σαρκοζί. Ὁ παππούς του πῆγε μετανάστης στήν Γαλλία καί ὁ ἐγγονός του ἔγινε πρόεδρος τῆς Γαλλίας. Σύμπτωση ὅτι εἶναι ἑβραϊκῆς καταγωγῆς;

Ὑπάρχουν δεκάδες φωτογραφίες τοῦ Ὀμπάμα μέ τό ἑβραϊκό καπελάκι, ἤ κάτω ἀπό τήν ἑβραϊκή σημαία. Ὁ φέρελπις νέος ἔδωσε τίς ἐξετάσεις του στούς σιωνιστές καί τίς πέρασε.

Obama-Israel-holocaust-muse-horizontal

Ποτέ μου δέν κατάλαβα γιατί ὅλοι οἱ πρόεδροι ὅλων τῶν χωρῶν πρέπει νά πᾶνε στό Ἰσραήλ νά φορέσουν τό γνωστό καπελάκι καί νά προσκυνήσουν στό «τεῖχος τῶν δακρύων» (τά ἐρείπια τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομώντα).

Ὅσο γιά τό πόσο σταθερός εἶναι στίς πολιτικές του δηλώσεις δεῖτε τήν ἑπόμενη γελοιογραφία.

obamacartoon

Ἔτσι καί ὁ Ὀμπάμα ἔδωσε τίς σχετικές ἐξετάσεις στήν AIPAC.

5 Νοεμβρίου 2008

ΗΠΑ και πολιτισμός100.000.000 ἑκατομμύρια δέντρα κόβονται κάθε χρόνο στίς ΗΠΑ γιά νά γίνει τό χαρτί πού χρησιμοποιεῖται σέ διαφημιστικά.

1.000.000 πλαστικά ποτήρια χρησιμοποιοῦνται στίς ἀμερικανικές ἀερογραμμές κάθε ἕξι ὦρες.

32.000 ἐγχειρήσεις γιά τεχνητή αὔξηση στήθους γίνονταν κάθε μήνα τό 2006.

2.000.000 πλαστικά μπουκάλια ἀναψυκτικῶν χρησιμοποιοῦνται στίς ΗΠΑ κάθε πέντε λεπτά.

83.000 ἄνθρωποι κρατήθηκαν στίς ΗΠΑ, χωρίς δίκη καί χωρίς τίς νόμιμες διαδικασίες, κατά τήν διάρκεια τοῦ «πολέμου κατά τῆς τρομοκρατίας».

200.000 Ἀμερικανοί πεθαίνουν ἀπό κάπνισμα κάθε ἕξι μῆνες.

11.000 ἐμπορικές ἀεροπορικές πτήσεις γίνονται κάθε ὀκτώ ὧρες στίς ΗΠΑ.

2.300.000 ἀμερικανοί φυλακίστηκαν τό 2005.

426.000 κινητά ἀποσύρονται κάθε μέρα στίς ΗΠΑ.

1.140.000 χαρτοσακοῦλες σοῦπερ μάρκετ χρησιμοποιοῦνται κάθε ὥρα στίς ΗΠΑ.

212.000 κουτιά ἀναψυκτικῶν χρησιμοποιοῦνται κάθε λεπτό στίς ΗΠΑ.

410.000 πλαστικά ποτήρια χρησιμοποιοῦνται στίς ΗΠΑ κάθε 15 λεπτά.

65.000 νέοι, κάτω τῶν 18, ἐθίζονται στό τσιγάρο κάθε μήνα στίς ΗΠΑ.

9.000.000 παιδιά ἦταν ἀνασφάλιστα τό 2007 στίς ΗΠΑ.

4.000 τζίπ Γιοῦκον τήν ἑβδομάδα πουλιοῦνται στίς ΗΠΑ.

213.000 εἰσαγωγές γίνονται στά ἐπείγοντα περιστατικά στίς ΗΠΑ λόγω ἐσφαλμένης χρήσης ἤ κατάχρησης παυσίπονων.

29.569 ὅπλα «σκότωσαν» στίς ΗΠΑ τό 2004.

60.000 πλαστικές σακοῦλες χρησιμοποιοῦνται κάθε πέντε δευτερόλεπτα στίς ΗΠΑ.

15.000.000 φύλλα χαρτί Α4 χρησιμοποιοῦνται στίς ΗΠΑ κάθε πέντε λεπτά.

3,6 ἑκατομμύρια τζίπ πουλήθηκαν στίς ΗΠΑ τό 2004.

12.500.000 δολάρια ξοδεύονται ἀπό τίς ΗΠΑ κάθε ὥρα γιά τόν πόλεμο στό Ἰράκ.

6 δισεκατομμύρια μπαταρίες τόν χρόνο κατασκευάζονται ἀπό τήν Energizer. Ἐπειδή τώρα δέν χρησιμοποιεῖται μόλυβδος ἡ ἐταιρία θέλει νά σταματήσει ἡ ἀνακύκλωσή τους!
30.000 κοντέϊνερ μέ προϊόντα μπαίνουν στά ἀμερικανικά λιμάνια κάθε 12 ὧρες.

4 Νοεμβρίου 2008

Περί καταπίεσης τῶν δυό φύλων

Ἦταν ἕτοιμοι νά παντρέψουν ἕνα 4χρονο κοριτσάκι μέ ἕνα 7χρονο ἀγόρι στό Πακιστάν, προκειμένου ἡ οἰκογένεια τῆς «νύφης» νά ἀποπληρώσει τά χρέη της…
Ἡ τελετή τοῦ γάμου ἀκυρώθηκε μετά ἀπό ἐπέμβαση τῆς ἀστυνομίας.

«Ἀντιληφθήκαμε ὅτι τίς δυό τελευταῖες ἡμέρες γινόντουσαν συγκεντρώσεις στό σπίτι. Χθές τό βράδυ πήγαμε καί εἴδαμε τό κοριτσάκι νά φορᾶ νυφικό καί ἑτοιμαζόταν νά παντρευτεῖ. Ἔτσι καλέσαμε τήν ἀστυνομία» δήλωσε ὁ κυβερνητικός ἀξιωματούχος τῆς περιφέρειας, Ναζακάτ Χουσεΐν.
Ἔπειτα ἀπό τίς καταγγελίες τῶν γειτόνων, ἡ ἀστυνομία εἰσέβαλε τήν Πέμπτη (30/10) σέ κατοικία στό Καράτσι καί ἐμπόδισε τήν τελετή. Ὅπως εἶπε ὁ Χουσεΐν, μετά τό γάμο τοῦ κοριτσιοῦ ὁ πατέρας του θά εἰσέπραττε περίπου 500.000 ρουπίες (6.138 δολάρια).
Ἡ ἀστυνομία συνέλαβε τόν κληρικό πού θά τελοῦσε τό γάμο καί τόν πατέρα τοῦ ἀγοριοῦ. Ὁ πατέρας τοῦ κοριτσιοῦ κατάφερε νά διαφύγει.
Ὁ νόμος στό Πακιστᾶν ἐπιτρέπει τούς γάμους ἀπό 18 ἐτῶν, ἀλλά κάποιοι νόμοι τοῦ Ἰσλάμ ἐπιτρέπουν στά κορίτσια νά παντρευτοῦν μετά τήν ἐφηβεία. Πολλά εἶναι τά κορίτσια πού παντρεύονται παράνομα προκειμένου νά ἀποπληρωθοῦν χρέη τῶν οἰκογενειῶν τους.

3 Νοεμβρίου 2008

Για τους ανήμπορους αυτού του κόσμου...

τα παιδιά δεν φταίνε
527 Signatures
Published by ALKIS on Oct 14, 2008
Category: Justice
Region: Greece
Target: τα παιδιά θέλουν αγάπη όχι απομόνωση
Web site: http://ligery.pblogs.gr
Description/History:
Με αγανάκτηση παρακολουθούμε από τις δημοσιεύσεις στην ημερήσιο
τύπο , την απαράδεκτη διακοπή της επιχορήγησης των πάρα πάνω
δομών Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης Παιδιών Εφήβων και Ενηλίκων που έχουν απόλυτη ανάγκη
πλαισίου στήριξης για να επιβιώσουν.
Με την ίδια οργή και αγανάκτηση πληροφορούμεθα την επί τετραετία
κωλυσιεργία προμήθειας( ενώ υπάρχουν τα χρήματα) ενός Νέου
ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος για παιδιά με καρκίνο στο
Νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ Αγία Σοφία..
Ζητούμε πάραυτα την ανάληψη πρωτοβουλίας για την επίλυση των πάρα
πάνω καυτών κοινωνικών προβλημάτων που εκθέτουν σε κίνδυνο την
Υγεία και την Ζωή ανυπεράσπιστων ευπαθών ομάδων της κοινωνίας
μας και μας προσβάλλουν σαν Έλληνες πολίτες
Petition:
Αγαπητοί συμπολίτες μας
Νεοι άνθρωποι του http://groups.google.com/group/epanastato
αποφασίσαμε μιαν εκστρατεία ενημέρωσης αλλά και ευαισθητοποίησης των
συμπολιτών μας μέσω του διαδικτύου .
Με αφορμή δύο αναρτήσεις του blog της Λυγερής Βασιλείου,
μητέρας ΑμεΝΥ
http://ligeri.pblogs.gr, σκεφθήκαμε να κινητοποιήσουμε την κοινή
γνώμη και να ζητήσουμε την συμπαράσταση σας σε μια διαμαρτυρία
πάνω στα πάρα κάτω πολύ ευαίσθητα κοινωνικά θέματα
α.- Την διακοπή της επιχορήγησης των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης παιδιών και Εφήβων .(
http://ligery.pblogs.gr/2008/10/s-o-s-gia-thn-psyhikh-ygeia.html
β.- Την διακοπή της Επιχορήγησης 370 ξενώνων Προστατευόμενης
Διαβίωσης Ενηλίκων .(
http://ligery.pblogs.gr/2008/08/poy-to-pate-kyrie-ypoyrge.html
γ.-. Την καθυστέρηση επί τετραετία της προμήθειας Ειδικού
ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος στο Νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ « Αγία Σοφία
για παιδιά με καρκίνο.
http://ligery.pblogs.gr/2008/10/stegnwse-to-salio-toy-polith.html
Με την σύμφωνη γνώμη σας θα αποστείλουμε αυτήν την
διαμαρτυρία στα αρμόδια Υπουργεία , όλους τους πολιτικούς
φορείς και στα ΜΜΕ.
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΕΠΩΝΥΜΑ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΔΕΡΦΙΑ

Τα παιδιά δεν φταίνε τα παιδιά θέλουν αγάπη όχι απομόνωση

http://www.gopetition.com/online/22587/sign.html

The petition was written by ALKIS and is hosted free of charge at GoPetition.

Τιμητική Εκδήλωση για ξεχωριστό Έλληνα γλωσσομαθή

Ο μεταφραστής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μιλάει 32 γλώσσες!
Ο φετινός εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών στις 26 Σεπτεμβρίου 2008 είχε ιδιαίτερη σημασία για την πατρίδα μας, καθώς ένας Έλληνας ο κ. Ιωάννης Οικονόμου παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ο πλέον πολύγλωσσος μεταφραστής στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι απλά.. μιλάει μόνο 32 γλώσσες!!
«Η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι για μένα μια γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς», δήλωσε ο κ. Οικονόμου, συνέχισε δε ότι κάθε γλώσσα είναι φορέας παιδείας, θρησκείας και πολιτισμού, και ολοκλήρωσε τη σκέψη του λέγοντας «..για να μάθεις μια γλώσσα πρέπει να την αγαπήσεις, να αφήσεις τον πολιτισμό της να σε ποτίσει». Ο πολύγλωσσος Έλληνας εργάστηκε από το 1996 ως διερμηνέας σε επτά γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το 2002 εργάζεται στη μεταφραστική υπηρεσία της Επιτροπής. Μεγαλωμένος σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, στα Χανιά της Κρήτης, ο κ. Οικονόμου δηλώνει ότι από πολύ μικρός γοητευόταν από τους «διαφορετικούς ήχους» των τουριστών. Σε ηλικία 5 ετών, ζήτησε από τους γονείς του να μάθει Αγγλικά. Μετά από δύο χρόνια θέλησε να μάθει Γερμανικά, συνέχισε με τα Ιταλικά και τα Γαλλικά και όταν αποφοίτησε από το Λύκειο μιλούσε ήδη 8 γλώσσες, μεταξύ των οποίων Ρωσικά, Τουρκικά και Αραβικά. Σπούδασε στο Τμήμα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, όπου αποφοίτησε με Άριστα, και έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Ωνάση για να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στα Σανσκριτικά στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης και στη συνέχεια διδακτορική διατριβή στην Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον πρόλαβε πριν ολοκληρώσει το διδακτορικό του, προσφέροντάς του υποτροφία για σπουδές διερμηνείας στην Τενερίφη και τον προσέλαβε στις τάξεις του αμέσως μετά. Σήμερα μιλάει πολύ καλά 16 γλώσσες και μπορεί να διαβάσει και να εκφραστεί σε άλλες 16.

http://e-emphasis.sch.gr/articles.php?pId=1&iId=21&sId=407&aId=651

Και εις ανώτερα

Δορυφόρος από Έλληνες φοιτητές
Θα εκτοξευθεί τον Σεπτέμβριο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Στέφανος Κρίκκης

Ο Δημήτρης Λάμπρου και ο Αντώνης Βαβουλιώτης, Άγγελος Μιαρης, Θανάσης Μπαλτόπουλος, Βασίλης Δρακονάκης, Χρήστος Αργυράκης, Ηλίας Σπηλιωτόπουλος και Μιχάλης Τουρλούκης εργάστηκαν μαζί με Ευρωπαίους φοιτητές και τεχνικούς, για την κατασκευή του δορυφόρου .
Με τη σφραγίδα «made in Greece» στις μηχανές του, ο πρώτος ευρωπαϊκός δορυφόρος σχεδιασμένος και κατασκευασμένος από φοιτητές ετοιμάζεται να εκτοξευτεί στο Διάστημα, στα μέσα του ερχόμενου Σεπτεμβρίου: σχεδιάστηκε από ελληνικά χέρια!
Δορυφόρο Νέων Μηχανικών ονόμασε το πρόγραμμα της κατασκευής του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕSΑ) και κάλεσε να συμμετάσχουν φοιτητές από όλες τις χώρες-μέλη του. Ανάμεσά τους πήγαν και φοιτητές του Πανεπιστημίου της Πάτρας, από το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών οι οποίοι ανέλαβαν να φτιάξουν τα μηχανικά μέρη του δορυφόρου. Ο ΥΕS2, όπως αποκαλείται ο δορυφόρος, ήταν από την αρχή της κατασκευής του μια μεγάλη πρόκληση γιατί οι φοιτητές και κυρίως ο Δημήτρης Λάμπρου που είχε αναλάβει τη σχεδίασή του- έπρεπε να «κόβουν» και να «ράβουν» με τον όγκο και τα κιλά του δορυφόρου κάθε φορά που ο ΕSΑ έδινε και διαφορετικές προδιαγραφές. Παρόλα αυτά, οι Έλληνες φοιτητές κατάφεραν να φτιάξουν τον δορυφόρο που έχει ύψος κάτι περισσότερο από ένα μέτρο και ζυγίζει περίπου 32 κιλά. «Αν υπολογίσει κανείς ότι η εκτόξευση ενός δορυφόρου κοστολογείται προς 10.000 δολάρια ανά κιλό βάρους, τότε εύκολα γίνεται κατανοητό πόσοι περιορισμοί υπάρχουν και πόσο πολλά πράγματα πρέπει να στριμωχτούν σε πολύ μικρό όγκο», λέει στα «ΝΕΑ» ο Δημήτρης Λάμπρου: Έχει πια αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τον καιρό αυτό βρίσκεται στο Εργαστήριο Αεροπροώθησης της ΝΑSΑ (JΡL) για να κάνει την πρακτική του εξάσκηση σε ένα πρόγραμμα ρομποτικής εξερεύνησης του Άρη που θα αρχίσει μετά το 2015.
Η κατασκευή του δορυφόρου διήρκεσε περίπου 4 χρόνια. Βέβαια ο «ελληνικός» ΥΕS2 διαφέρει από τους εκατοντάδες άλλους δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, επειδή οι αποστολές που θα αναλαμβάνει θα είναι διαφορετικές από αυτές που συνηθίσαμε να βλέπουμε μέχρι τώρα.
«Ο ΥΕS2 διαθέτει μια κάψουλα στην οποία μπορεί να τοποθετηθούν αντικείμενα από το Διάστημα και να επιστρέψουν με ασφάλεια στη Γη», προσθέτει ο Δημήτρης Λάμπρου. «Βέβαια στην πρώτη αποστολή δεν θα φέρει τίποτα πίσω στη Γη, αλλά θα είναι μια δοκιμαστική πτήση για να ελέγξουμε τα ποσοστά ασφάλειας που του παρέχουν τα συστήματα εισόδου στην ατμόσφαιρα».

Μια διδακτική ιστορία

Εἶσαι στό αὐτοκίνητο καί ὁδηγεῖς ἐνῶ ἔξω βρέχει καταρρακτωδῶς. Περνᾶς ἀπό μία στάση λεωφορείου ὅπου συναντᾶς τρία ἄτομα νά περιμένουν:
1. Μία γριούλα πού πεθαίνει.
2. Ἕναν φίλο ἀπό τά παλιά πού σου ἔσωσε κάποτε τήν ζωή.
3. Τήν γυναίκα/ἄντρα τῶν ὀνείρων σου.
Ποιόν θά ἔπαιρνες μαζί σου στό αὐτοκίνητο, λαμβάνοντας ὑπόψιν σου ὅτι χωράει μόνο ἕνα ἄτομο; Σκέψου προτοῦ διαβάσεις παρακάτω.

ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ...

Βρίσκεσαι σέ ἕνα ἠθικό δίλλημα τό ὁποῖο ἔθεσαν κάποτε σέ μία ἐπαγγελματική συνέντευξη. Θά μποροῦσες νά πάρεις τήν γριούλα, γιατί ἔμοιαζε νά πεθαίνει καί ἔτσι νά τήν σώσεις ἤ τόν παλιό σου φίλο πού κάποτε σου ἔσωσε τήν ζωή. Ὡστόσο, ἴσως νά μήν ξανασυναντοῦσες ποτέ τήν γυναίκα/ἄντρα τῆς ζωῆς σου.

Ὁ ὑποψήφιος πού τελικά προσέλαβαν δέν δίστασε νά ἀπαντήσει. Τί εἶπε;
«Θά ἔδινα τά κλειδιά τοῦ αὐτοκινήτου στόν φίλο μου καί θά τοῦ ζητοῦσα νά πάει τήν γριούλα στό νοσοκομεῖο, ἐνῶ ἐγώ θά ἔμενα περιμένοντας τό λεωφορεῖο μέ τήν γυναίκα/ἄντρα τῶν ὀνείρων μου».
Ἠθικό δίδαγμα:
Πρέπει νά ξεπερνᾶμε τά ἐμφανῆ ὅρια πού μας θέτουν τά προβλήματα καί νά χρησιμοποιοῦμε δημιουργικά τήν φαντασία μας.
Το εμπόδιο έγκειται στην μηχανικότητα του εγωισμού μας.