Τα πράγματα δεν είναι ΠΟΤΕ έτσι όπως φαίνονται.
Κάποτε ένας αστρονόμος είπε: «Ερεύνησα από την μια άκρη στην άλλη το σύμπαν με το τηλεσκόπιό μου. Πουθενά δεν βρήκα τον Θεό». Και κάποιος βιολιστής του απάντησε: «Και εγώ πήρα το βιολί μου και εξέτασα κάθε κομμάτι του και κάθε χορδή του. Πουθενά δεν βρήκα μουσική». Μη διαβάσετε τις επόμενες σελίδες με τον τρόπο που θα τις διάβαζε ο αστρονόμος.

16 Ιουλίου 2008

Οδηγίες για την πληκτρολόγηση πολυτονικών κειμένων στον υπολογιστή σας

Πληροφορίες που τυχόν δεν υπάρχουν στο κείμενο:
α) Για την πληκτρολόγηση πολυτονικών χρειάζεται μία πολυτονική γραμματοσειρά Unicode. Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.magentadb.gr/forums/gr/viewtopic.php?t=124
β) Οδηγός-Ρύθμιση πληκτρολογίου πολυτονικών Windows XP:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;el;GR750106
γ) Θέσεις πνευμάτων, τόνων και συνδυασμών τους:
Οι γραμματοσειρές της Microsoft για πολυτονική γραφή είναι:
-Palatino Linotype (Windows XP)
-Arial Unicode MS (Microsoft Office 2000/XP

Εγκατάσταση πολυτονικού πληκτρολόγιου XP

Για να εγκατασταθεί το πολυτονικό πληκτρολόγιο κάνετε τα εξής:
1. Έναρξη-Start, → Πίνακας Ελέγχου-Control Panel.
2. Διπλό κλικ στο εικονίδιο Γλώσσα -Language.
3. Κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες-Details.
4. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις-Settings κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη-Add.
5. Κάντε κλικ στην λίστα Γλώσσα Εισαγωγής-Input Language και επιλέξτε Ελληνικά-Greek.
6. Κάντε κλικ στη λίστα Διάταξη πληκτρολογίου/IME (Keyboard layout/IME) και επιλέξτε Ελληνική πολυτονική-Greek Polytonic.
7. Κάντε κλικ στο ΟΚ και Εφαρμογή.
Το πολυτονικό πληκτρολόγιο έχει εγκατασταθεί.
Οι συνδυασμοί πλήκτρων για πολυτονική γραφή είναι οι εξής:
-Για πεζά Alt + Shift + πλήκτρο με το σημείο στίξης + φωνήεν.
Πατήστε τα πλήκτρα Alt + Shift + πλήκτρο με το σημείο στίξης.
Ελευθερώστε τα πλήκτρα και στην συνέχεια πατήστε το επιθυμητό φωνήεν.
-Για ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ο συνδυασμός γίνεται ως εξής:
Alt + Shift + πλήκτρο με το σημείο στίξης + φωνήεν
1ος τρόπος
Πατήστε τα πλήκτρα Alt + Shift + πλήκτρο με το σημείο στίξης.
Ελευθερώστε τα πλήκτρα.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Shift κάνοντας κλικ στο επιθυμητό φωνήεν.
2ος τρόπος
Πατήστε το Caps Lock.
Πατήστε τα πλήκτρα Alt + Shift + πλήκτρο με το σημείο στίξης.
Ελευθερώστε τα πλήκτρα και στην συνέχεια πατήστε το επιθυμητό φωνήεν.
Αν κάποιο σημείο στίξης δεν μπαίνει δοκιμάστε αντί για τα αριστερά Alt + Shift τα δεξιά πλήκτρα Alt + Shift. Πειραματιστείτε λίγο γιατί μπορεί να χρειάζεται να κάνετε κάποια ρύθμιση στο πληκτρολόγιό σας.
Συνδυασμός πλήκτρων
Άνω τελεία: Alt + δεξί Shift + (})
Βαρεία: πλήκτρο ( ] ) + όλα τα φωνήεντα
Βαρεία, υπογεγραμμένη: Alt + πλήκτρο ( ] ) + α, η, ω
Βραχύ: Shift + πλήκτρο ( _ ) + α, υ, ι
Δασεία: Shift + πλήκτρο ( ) + όλα τα φωνήεντα ή το ρο
Δασεία, βαρεία: Shift + πλήκτρο ( / ) + όλα τα φωνήεντα
Δασεία, βαρεία, υπογεγραμμένη: Αριστερό Alt + Shift + πλήκτρο ( / ) + α, η, ω
Δασεία, οξεία: Shift + πλήκτρο (?) + όλα τα φωνήεντα
Δασεία, οξεία, υπογεγραμμένη: Αριστερά: Alt + Shift + πλήκτρο ( ? ) + α, η, ω
Δασεία, περισπωμένη: Shift + πλήκτρο ( + ) + α, ι, η, υ, ω
Δασεία, περισπωμένη, υπογεγραμμένη: Alt + Shift + πλήκτρο ( + ) + α, η, ω
Δασεία, υπογεγραμμένη: Alt + Shift + πλήκτρο ( ) + α, η, ω
Διαλυτικά, βαρεία: Shift + πλήκτρο ( ~ ) + υ, ι
Διαλυτικά, οξεία: πλήκτρο ( ` ) + υ, ι
Διαλυτικά, περισπωμένη: Alt + πλήκτρο ( ` ) + υ, ι
Μακρόν: Shift + πλήκτρο ( - ) + α, υ, ι
Οξεία: πλήκτρο ( ; ) + όλα τα φωνήεντα
Οξεία, υπογεγραμμένη: Δεξί Alt + πλήκτρο (Q) + α, η, ω
Περισπωμένη: πλήκτρο ( [ ) + α, ι, η, υ, ω
Περισπωμένη, υπογεγραμμένη: Alt + πλήκτρο ( [ ) + α, η, ω
Υπογεγραμμένη: Shift + πλήκτρο ( { ) + α, η, ω
Ψιλή: πλήκτρο ( ' ) + όλα τα φωνήεντα και το ρο
Ψιλή, βαρεία: πλήκτρο ( \ ) + όλα τα φωνήεντα
Ψιλή, βαρεία, υπογεγραμμένη: Alt + πλήκτρο ( \ ) + α, η, ω
Ψιλή, οξεία: πλήκτρο ( / ) + όλα τα φωνήεντα
Ψιλή, οξεία, υπογεγραμμένη: Alt + πλήκτρο ( / ) + α, ι, η, υ, ω
Ψιλή, περισπωμένη, υπογεγραμμένη: Alt + πλήκτρο ( = ) + α, η, ω
Ψιλή, υπογεγραμμένη: Alt + πλήκτρο ( ' ) + α, η, ω