Τα πράγματα δεν είναι ΠΟΤΕ έτσι όπως φαίνονται.
Κάποτε ένας αστρονόμος είπε: «Ερεύνησα από την μια άκρη στην άλλη το σύμπαν με το τηλεσκόπιό μου. Πουθενά δεν βρήκα τον Θεό». Και κάποιος βιολιστής του απάντησε: «Και εγώ πήρα το βιολί μου και εξέτασα κάθε κομμάτι του και κάθε χορδή του. Πουθενά δεν βρήκα μουσική». Μη διαβάσετε τις επόμενες σελίδες με τον τρόπο που θα τις διάβαζε ο αστρονόμος.

13 Φεβρουαρίου 2009

Ελληνοτουρκική φιλία

Σήμερα θά καταχωρήσω καί ἕνα ἀνέκδοτο γιά τήν Ἑλληνοτουρκική φιλία. Δυστυχῶς ἐμεῖς παριστάνουμε τό ἀρνάκι τοῦ ἀνέκδοτου.

Σέ ἕναν ζωολογικό κῆπο δείχνουν ἕνα ἀλλόκοτο θέαμα. Σέ ἕνα κλουβί βρίσκεται ἕνα λιοντάρι μαζί μέ ἕνα ἀρνάκι.
-Εἴδατε; λέει ὁ ξεναγός, αὐτό θά πεῖ εἰρηνική συνύπαρξη.
-Καί πῶς τό καταφέρνετε αὐτό; Ρωτάει ἔκπληκτος ἕνας ἐπισκέπτης.
-Εἶναι ἁπλό, ἀπαντάει ὁ ξεναγός, ἀλλάζουμε ἀρνάκι κάθε μέρα!

Μία χρήσιμη διαδικασία πού ἴσως δέν γνωρίζετε

Αὐτό ἰσχύει γιά τό HotMail ἀλλά ὑποθέτω ὅτι κάτι παρόμοιο θά ὑπάρχει καί στά ἄλλα ταχυδρομεῖα.
Ὅλοι ἔχουμε πρόβλημα μέ τήν ἀνεπιθύμητη ἀλληλογραφία. Ὑπάρχει βέβαια ἡ λειτουργία τοῦ «ἀνεπιθύμητου». Πατᾶς τό κουμπάκι καί ἡσυχάζεις. Ὅμως μερικά προγράμματα «ξέρουν» τόν τρόπο καί ξεπερνοῦν τό ἐμπόδιό του «ἀνεπιθύμητου» καί ἐμφανίζονται ξανά καί ξανά. Ἕνα σημάδι ὅτι μπλέξατε μέ τέτοιο μήνυμα εἶναι νά δεῖτε πού πῆγε. Ἄν τό τσεκάρετε σάν ἀνεπιθύμητο, αὐτό ἐξαφανίζεται ἀπό τά εἰσερχόμενα καί μεταφέρετε στά Ἀνεπιθύμητα. Ἄν μεταφερθεῖ στά Διαγραμμένα, τότε θά ἐπανέλθει μετά ἀπό κάποιο διάστημα. Σέ αὐτήν τήν περίπτωση μπορεῖτε νά κάνετε τό ἑξῆς. Ἀντιγράψτε τήν διεύθυνση ἐκείνου πού σας στέλνει τό ἀνεπιθύμητο μήνυμα. Πάνω δεξιά στήν σελίδα τῶν εἰσερχομένων ὑπάρχει ἡ σήμανση «Ἐπιλογές». Ἄν πατήσετε ἐκεῖ θά ἀνοίξει παράθυρο, ὅπου κάτω κάτω ὑπάρχει τό «Περισσότερες ἐπιλογές». Ἀπό ἐκεῖ ἀνοίγετε μία σελίδα ὅπου ἐκτός τῶν ἄλλων ὑπάρχει καί τό «Ἀσφαλεῖς καί ἀποκλεισμένοι ἀποστολεῖς». Ἀπό ἐκεῖ πηγαίνετε στό «Ἀποκλεισμένοι ἀποστολεῖς» ὅπου ὑπάρχει κατάλογος στόν ὁποῖο μπορεῖτε νά προσθέσετε μία νέα διεύθυνση γιά νά τήν μπλοκάρετε ἤ γιά νά ξεμπλοκάρετε κάποια ἄλλη πού ὑπάρχει ἐκεῖ.
Ὅλα αὐτά τά ἀνακάλυψα ἐχτές στήν προσπάθειά μου νά ἀνακαλύψω γιατί ξαφνικά ἡ γυναίκα μου δέν μποροῦσε νά μοῦ στέλνει email ἀπό ἕναν ἀπό τούς δυό λογαριασμούς πού ἔχει. Ἀνακαλύψαμε τήν διεύθυνσή της μέσα στά ἀποκλεισμένα χωρίς νά ἔχουμε ἰδέα πώς ἔγινε αὐτό.
Καλή σας ἐπιτυχία.