Τα πράγματα δεν είναι ΠΟΤΕ έτσι όπως φαίνονται.
Κάποτε ένας αστρονόμος είπε: «Ερεύνησα από την μια άκρη στην άλλη το σύμπαν με το τηλεσκόπιό μου. Πουθενά δεν βρήκα τον Θεό». Και κάποιος βιολιστής του απάντησε: «Και εγώ πήρα το βιολί μου και εξέτασα κάθε κομμάτι του και κάθε χορδή του. Πουθενά δεν βρήκα μουσική». Μη διαβάσετε τις επόμενες σελίδες με τον τρόπο που θα τις διάβαζε ο αστρονόμος.

12 Απριλίου 2009

Υπερτιμολογήσεις

Ὅλοι γνωρίζετε ὅτι στήν Ἑλλάδα τά τελευταῖα χρόνια ὑπάρχει ἕνα ὄργιο ἀνατιμήσεων. Ἡ Ἑλλαδίτσα μας ἀπό τουριστικός παράδεισος μέ τιμές πολύ φτηνότερες τῆς Εὐρώπης, κατάντησε μέρος γιά ἑκατομμυριούχους.
Ἀλλά κάποιες φορές μαθαίνω πράγματα πού σου σηκώνουν τήν τρίχα.
Ἡ ἀνηψιά μου ἀγόρασε μέσω ἴντερνετ ἕνα «πάνω-στρῶμα» στήν τιμή τῶν 30 στερλινῶν περίπου. Ξέρετε πόσο τό πουλάει ἐδῶ μία «μεγάλη καί γνωστή» φίρμα ὀρθοπεδικῶν στρωμάτων;
Καθίστε πρῶτα.
Κάπου 800 εὐρώ!!!
Ναί καλά ἀκούσατε.
Τό γδάρσιμο πού μας κάνουν σέ ὅσα ἀγοράζουμε δέν ἔχει ὅρια.

Αβραάμ και δραχμές

Τα τελευταία χρόνια κάποιοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι στην περιοχή της Μέσης Ανατολής υπήρχαν πολλές ελληνικές πόλεις με μεγάλους ελληνικούς πληθυσμούς.
Στηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς τους, εκτός των άλλων, και σε χωρία που βρίσκουν μέσα στην Αγία Γραφή.
Γένεσις Κεφάλαιον 23
15 οὐχὶ κύριε, ἀκήκοα γάρ, γῆ τετρακοσίων διδράχμων ἀργυρίου, ἀλλὰ τί ἂν εἴη τοῦτο ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ; σὺ δὲ τὸν νεκρόν σου θάψον.
16 καὶ ἤκουσεν ῾Αβραὰμ τοῦ ᾿Εφρών, καὶ ἀποκατέστησεν ῾Αβραὰμ τῷ ᾿Εφρὼν τὸ ἀργύριον, ὃ ἐλάλησεν εἰς τὰ ὦτα τῶν υἱῶν Χέτ, τετρακόσια δίδραχμα ἀργυρίου δοκίμου ἐμπόροις.
15 όχι κύριε, διότι άκουσα, γη (αξίας) τετρακοσίων διδράχμων αργύρου τί είναι ανάμεσα σε σένα και μένα; εσύ λοιπόν θάψε τον νεκρό σου.
16 και άκουσε ο Αβραάμ τον Εφρών, και έδωσε ο Αβραάμ στον Εφρών τον άργυρο, τον οποίο ζήτησε με μάρτυρες τους Χετ, άργυρο (αξίας) τετρακοσίων διδράχμων αποδεκτόν από τους έμπορους.
-Ο Αβραάμ έζησε γύρω στο 2200-2000 π.Χ. τότε που ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ότι τα πρώτα ελληνικά φύλα κατέβαιναν στην Ελλάδα και η δραχμή υποτίθεται ότι εμφανίστηκε σαν νόμισμα μόλις γύρω στο 700 πΧ. Πως γίνεται να χρησιμοποιούν οι ντόπιοι σαν επίσημο νόμισμα ή επίσημο βάρος την δραχμή;
-Μήπως τελικά είναι αυτό μία απόδειξη ότι Έλληνες κυριαρχούσαν στην περιοχή από πολύ παλιά και η ιστορία πρέπει να αναθεωρηθεί;