Τα πράγματα δεν είναι ΠΟΤΕ έτσι όπως φαίνονται.
Κάποτε ένας αστρονόμος είπε: «Ερεύνησα από την μια άκρη στην άλλη το σύμπαν με το τηλεσκόπιό μου. Πουθενά δεν βρήκα τον Θεό». Και κάποιος βιολιστής του απάντησε: «Και εγώ πήρα το βιολί μου και εξέτασα κάθε κομμάτι του και κάθε χορδή του. Πουθενά δεν βρήκα μουσική». Μη διαβάσετε τις επόμενες σελίδες με τον τρόπο που θα τις διάβαζε ο αστρονόμος.

11 Μαΐου 2009

Ενυδρείο και πολιτική

πιτέλους. Τά Γκάμπι πού χω στό νυδρεο μου ρχισαν νά ξαναγενννε μετά πό μία μεγάλη περίοδο γνωστης ατιολογίας. ν δέν τό ξέρετε τά Γκάμπι γενννε ζωντανά ψαράκια καί χι αγά. Καί εναι πολύ νδιαφέρον νά τά παρακολουθήσετε νά γενννε.
φωτογραφική μηχανή μου δέν χει τήν δυνατότητα νά «πιάσει» τά νεογέννητα ψαράκια πειδή εναι εικίνητα καί πολύ μικρά. τσι σας βάζω μία γενική ποψη.
Βάλτε καί σες να νυδρεο. χει πολλά πλεονεκτήματα:
-Γεμίζει καί μορφαίνει μία δεια γωνιά που θά βάζατε να κρύο βάζο λλο διακοσμητικό.
-Δίνει ζωντάνια στό σπίτι σας.
-Γίνεται να καταπληκτικό φωτιστικό γιά τό βράδυ.
-ν καθόσαστε γιά μισ ρα καί παρατηρετε τά ψαράκια πέφτει πίεση καί καρδιακός ρυθμός, σύμφωνα μέ σχετικές ρευνες.
Ατό τό τελευταο εναι πολύ χρήσιμο τήν σημερινή ποχή, μέ τόν τόσο πολιτισμό πού μας δέρνει σέ κάθε πίπεδο, μέ τήν θαυμάσια πολιτική ζωή μας, μέ τά θαυμάσια κόμματα πού μας κυβερνον καί γενικά μέ λα ατά τά θαυμάσια πού συμβαίνουν στόν αώνα τς παγκοσμιοποίησης.