Τα πράγματα δεν είναι ΠΟΤΕ έτσι όπως φαίνονται.
Κάποτε ένας αστρονόμος είπε: «Ερεύνησα από την μια άκρη στην άλλη το σύμπαν με το τηλεσκόπιό μου. Πουθενά δεν βρήκα τον Θεό». Και κάποιος βιολιστής του απάντησε: «Και εγώ πήρα το βιολί μου και εξέτασα κάθε κομμάτι του και κάθε χορδή του. Πουθενά δεν βρήκα μουσική». Μη διαβάσετε τις επόμενες σελίδες με τον τρόπο που θα τις διάβαζε ο αστρονόμος.

12 Μαΐου 2009

Θεωρίες συνομωσίας

Δέν ξέρω ν εναι ληθινές ο φωτογραφίες, λλά εναι γεγονός τι τεχνολογία κάνει νησυχητικά μεγάλα λματα.
Ἤδη ἔχουν ἀρχίσει νά ἀναπτύσσονται μικρό-ρομπότ τά ὁποία θά μποροῦν νά μπαίνουν στό σῶμα μας καί νά κάνουν διάφορες «ἐπιδιορθώσεις». Ἐπίσης ἀναπτύσσονται οὐσίες-ἐμβόλια πού θά μποροῦσαν νά δώσουν γενετική διαταγή γιά νά κατασκευαστεῖ ἀπό τόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό βιολογικό τσιπάκι-ἐπεξεργαστής. Στόν τομέα αὐτόν ἔχει ἤδη ἐπιτευχθεῖ ἡ σύνδεση ἐγκεφαλικῶν κυττάρων μέ μικροεπεξεργαστές. Δημιουργήθηκε ἔτσι ἡ πρώτη γενιά βίο-ρομπότ.
Ὅλα αὐτά μπορεῖ νά ἀκούγονται ἐξωπραγματικά, ἀλλά μήν ξεχνᾶτε ὅτι ἄν τό 1970 λέγατε ὅτι σέ 40 χρόνια θά μποροῦμε νά μιλᾶμε μέ τήν ἄλλη ἄκρη τοῦ κόσμου χρησιμοποιώντας μία μικρή συσκευή σέ μέγεθος πακέτου τσιγάρων θά τό θεωροῦσαν ἐξωπραγματικό.
Πάντως ἔτσι κι ἀλλιῶς τό «δημοφιλές» τσιπάκι τοῦ «χαράγματος» ἔχει ἤδη ἀρχίσει νά χρησιμοποιεῖται καί νά διαφημίζεται καί ἐπιπλέον σέ λίγο δέν θά χρειάζεται κάν νά σέ ρωτήσουν. Μποροῦν νά στό χώσουν στό σῶμα σου μέσω ἑνός ἐμβολίου ἤ κάποιας ἄλλης ἔνεσης.
Χαρᾶς εὐαγγέλια γιά τούς θιασῶτες τῶν «συνωμοτικῶν θεωριῶν».