Τα πράγματα δεν είναι ΠΟΤΕ έτσι όπως φαίνονται.
Κάποτε ένας αστρονόμος είπε: «Ερεύνησα από την μια άκρη στην άλλη το σύμπαν με το τηλεσκόπιό μου. Πουθενά δεν βρήκα τον Θεό». Και κάποιος βιολιστής του απάντησε: «Και εγώ πήρα το βιολί μου και εξέτασα κάθε κομμάτι του και κάθε χορδή του. Πουθενά δεν βρήκα μουσική». Μη διαβάσετε τις επόμενες σελίδες με τον τρόπο που θα τις διάβαζε ο αστρονόμος.

21 Μαΐου 2009

Προστασία από ιούς

Εναι κάποιοι οί ο ποοι, ταν μολύνουν τόν πολογιστή, μπαίνουν στόν κατάλογο το ταχυδρομείου καί στέλνουν μήνυμα μέ ό σέ σους βρίσκονται στόν κατάλογο. νας καλός τρόπος ντίδρασης εναι παρακάτω:
Πηγαίνετε στόν κατάλογο το ταχυδρομείου σας καί προσθέστε μία καινούρια παφή. Γράψτε σάν νομα τό a καί σάν λεκτρονική διεύθυνση τό aaaaaa@aaa.aaa.
ταν ός προσπαθήσει νά στείλει email (γιά νά πολλαπλασιάσει τόν αυτό του) θά ξεκινήσει πό τό λφα το καταλόγου. Δέν θά μπορέσει νά στείλει τό μήνυμα καί θά «κολλήσει» κε.
Τό κυριότερο μως εναι τι σες θά λάβετε πό τό σύστημα μήνυμα πού θά λέει τι ποστολή πρός τό aaaaaa@aaa.aaa πέτυχε. τσι θά μάθετε μέσως τι κάτι τρέχει μέ τόν πολογιστή σας καί θά πάρετε τά κατάλληλα μέτρα.