Τα πράγματα δεν είναι ΠΟΤΕ έτσι όπως φαίνονται.
Κάποτε ένας αστρονόμος είπε: «Ερεύνησα από την μια άκρη στην άλλη το σύμπαν με το τηλεσκόπιό μου. Πουθενά δεν βρήκα τον Θεό». Και κάποιος βιολιστής του απάντησε: «Και εγώ πήρα το βιολί μου και εξέτασα κάθε κομμάτι του και κάθε χορδή του. Πουθενά δεν βρήκα μουσική». Μη διαβάσετε τις επόμενες σελίδες με τον τρόπο που θα τις διάβαζε ο αστρονόμος.

30 Νοεμβρίου 2012

Εκπαίδευση παιδιών

Ὁ φίλος Γιανιδάκης σὲ ἀνάρτησή του ἔγραψε ὅτι θὰ ἤθελε νὰ ἀρχίσουμε νὰ διαπαιδαγωγοῦμε τὰ παιδιὰ μᾶς σωστά.
Εἶναι ἀδύνατον νὰ μεγαλώσουμε σωστὰ παιδιὰ καὶ οἱ λόγοι εἶναι πολλοί:
1) Σὲ ποιὰ γλώσσα θὰ τὰ ἐκπαιδεύσουμε; Ἡ φιλοσοφία τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τῶν νέων ἑλληνικῶν καὶ διαφορετικὴ ἀπὸ τῶν ἀγγλικῶν, γερμανικῶν κλπ μὲ τὰ ὁποῖα οὐσιαστικὰ μεγαλώνουν τὰ πιτσιρίκια.
2) Σὲ ποιὰ θρησκεία θὰ τὰ μεγαλώσουμε; Ὀρθοδοξία; Καθολικισμό; Μωαμεθανισμό; Βουδισμό; Ἀθεϊσμό; Ἂν καὶ ὁποιαδήποτε θρησκεία θὰ ἦταν χρήσιμη (ἂν διδασκόταν καὶ ἐφαρμοζόταν σωστὰ) σήμερα ὑπάρχει ἕνας ἀχταρμὰς θρησκευτικὸ-πολιτικὸ-φιλοσοφικὸ-ἀεριτζίδικων πεποιθήσεων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπικρατεῖ ἀθεΐα (πάντα μὲ τὴν στραβή της ἔννοια).
3) Μὲ ποιὰ κουλτούρα θὰ τὰ διαπαιδαγωγήσουμε; Τὴν ἑλληνική; Τὴν γερμανική; Τὴν (ρὰπ καὶ ἔτσι) ἀφροαμερικανική;
4) Νὰ τὰ μάθουμε ὅτι πρέπει νὰ ὑπακοῦνε στὸ κράτος ἢ  ὅτι πρέπει νὰ σπᾶνε καὶ νὰ καῖνε γιὰ νὰ ἡδονίζεται ὁ Τσίπρας;
5) Μήπως νὰ τὰ κάνουμε ἀκροδεξιοὺς ποὺ χαιρετᾶνε φασιστικά, ἔστω καὶ ἂν δὲν ξέρουν οἱ ἠλίθιοι ὅτι ὁ χαιρετισμὸς αὐτὸς εἶναι κομμουνιστικός;
6) Νὰ τὰ ἐκπαιδεύσουμε νὰ πιστεύουν τυφλὰ ὅτι τοὺς λένε καὶ νὰ δουλεύουν μέχρι τὰ 89 τοὺς γιὰ μία σύνταξη πείνας;
Καὶ ἂν ὑποθέσουμε ὅτι καταφέρνουμε νὰ συμφωνήσουμε στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ μεγαλώσουμε τὰ παιδιά, νομίζετε ὅτι μὲ τὴν τηλεόραση παραγωγῆς ἠλιθίων καὶ μὲ τὰ φρικιαστικὰ προγράμματα, παιχνίδια καὶ ἔργα ποῦ προβάλλονται θὰ πετύχουμε κάτι;
Ὁ ἄνθρωπος ἕλκεται πάντοτε ἀπὸ τὸ περίεργο, λαμπερὸ μὲ πολλὰ χρώματα ποὺ τοῦ ὑπόσχεται τὰ πάντα. Γιατί νομίζετε ὅτι ἕνας πιτσιρίκος θὰ προτιμήσει τὸ «διάβασε νὰ προκόψεις» καὶ ὄχι τὴν ἐπικρατοῦσα παγκόσμια ἀντίληψη «ὅτι φᾶμε, ὅτι πιοῦμε καὶ ὅτι ἁρπάξει ὁ κῶλος μας» καὶ δὲν θὰ πάρει ναρκωτικά, δὲν θὰ καπνίζει σὰν ἀράπης, δὲν θὰ πίνει μπόμπες καὶ δὲν θὰ ἀρχίσει τὸ σὲξ ἀπὸ τὰ 13, ἔτσι ὅπως τὸν διδάσκει τὸ «life-style», οἱ ἠθοποιοί, οἱ τραγουδιστὲς καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ κενὰ «εἴδωλα» τοῦ Συστήματος καὶ τῶν ΜΜΕ;
Ἕνα ρητὸ λέει:
Ὑπάρχει ἡ δική μου γνώμη, ἡ δική σου γνώμη καὶ ἡ σωστὴ γνώμη. Ὁ σοφὸς προτιμάει τὴν τρίτη.
Τὸ πρόβλημα ἔγκειται στὸ ὅτι ὅλοι προτιμᾶνε τὴν δική τους γνώμη. Ἔτσι ἂν κατὰ λάθος βρίσκαμε ἕναν σοφὸ γιὰ νὰ μᾶς πεῖ τὴν σωστὴ ΚΑΝΕΝΑΣ δὲν θὰ τὴν ἀκολουθοῦσε, οὔτε καν ἐγώ!

29 Νοεμβρίου 2012

Δεν καταλαβαίνω

Ὑπάρχει γενικὰ μία συνεχὴς καὶ ἀκατάσχετη φλυαρία γιὰ τὰ πάντα. Ὑπάρχουν τρεῖς συγκεκριμένες ὁμάδες εἰδικῶν: -Πρώτη ὁμάδα εἰδικῶν:
Τὰ ΜΜΕ.
Οἱ «ἔγκριτοι» καὶ «σοβαροὶ» δημοσιογράφοι.
Οἱ μαϊντανοὶ στὰ τηλεπαράθυρα ποὺ εἶναι «εἰδικοὶ» ἐπὶ τῶν οἰκονομικῶν.
Οἱ πολιτικοὶ καὶ οἱ παρατρεχάμενοί τους.
-Δεύτερη ὁμάδα εἰδικῶν: μερικοὶ δημοσιογράφοι σὲ μικρὰ κανάλια.
-Τρίτη ὁμάδα εἰδικῶν: τὰ μπλὸγκ (φυσικὰ ἐγὼ δὲν ἀνήκω σὲ αὐτούς!!!).
Ἡ πρώτη ὁμάδα φλυαρεῖ ἀκατάπαυστα. Κάνει τελείως ρηχὲς καὶ ἀνόητες δηλώσεις. «Κάνει τὴν τρίχα τριχιὰ» καὶ προσπαθεῖ νὰ μᾶς πείσει ὅτι οἱ ντόπιοι καὶ εὐρωπαῖοι ληστὲς μᾶς σώζουν θέλουμε δὲν θέλουμε καὶ ὅτι ἂν «πτωχεύσουμε» θὰ πεινάσουμε. Δὲν θὰ ἔχουμε οὔτε οὐίσκι, οὔτε σολωμό, οὔτε κινέζικα κατεψυγμένα νούντλς (ὅλα ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐπιβίωσή μας) οὔτε ὅλα τα ἄχρηστα «καθρεφτάκια καὶ χάντρες» ποὺ εἰσάγονται σὲ βαθμὸ κατακλυσμοῦ καὶ πουλιοῦνται πανάκριβα στοὺς χαχόλους ἰθαγενεῖς τα τελευταῖα τριάντα χρόνια.
Ἡ δεύτερη ὁμάδα κάνει κάποιες πραγματικὰ σοβαρὲς ἀποκαλύψεις καὶ κάνει μαραθώνιες συζητήσεις τὶς ὁποῖες φυσικὰ δὲν παρακολουθεῖ κανείς, ἀφοῦ ὅλοι βλέπουν τὰ μεγάλα κανάλια.
Ἡ τρίτη ὁμάδα φλυαρεῖ ἀκατάπαυστα. Πλέει σὲ πελάγη εὐτυχίας. Ἀναπαράγει κάθε ἀρλούμπα ποὺ ὑπάρχει, ἀναδημοσιεύει «ἔγκυρες» πληροφορίες ἀπὸ τὰ μεγάλα κέντρα ΜΜΕ, ἀνησυχεῖ, φωνάζει, ἀναλύει, χαβαλεύει, κάνει ἠλίθιες ἀναρτήσεις, καὶ βρίζει ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἀντίθετη γνώμη.
Θὰ παραθέσω τρία στοιχεῖα:
1) Ἡ Ψαρούδα-Μπενάκη μᾶς εἶπε ΕΥΘΑΡΣΩΣ ὅτι χάριν τῆς εἰρήνης καὶ τῆς εὐημερίας στὴ περιοχή, θὰ χάσουμε «κάτι» ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία μας.
2) Εὐρωπαῖος ὑπάλληλος μᾶς κατηγόρησε γιατί ἐνῶ ἡ Βουλγαρία ἔχει 150 εὐρὼ μισθὸ καὶ ἡ Πολωνία 200, ἐμεῖς θέλουμε 700. Ἀποκάλυψε δηλαδὴ τὰ σχέδια τῆς ΕΕ.
3) Αὐτὴν τὴν στιγμὴ οἱ ἐταιρίες ἀρχίζουν νὰ πληρώνουν μὲ τὸν νέο μισθὸ τῶν 430 εὐρὼ ΜΙΚΤΩΝ. Ποῦ σημαίνει ὅτι καθαρὰ εἶναι κάτω ἀπὸ 400.
Τὶς δύο πρῶτες ὁμάδες τὶς καταλαβαίνω.
Πραγματικὰ ὅμως δὲν καταλαβαίνω τὴν τρίτη ὁμάδα. Τί ἀκριβῶς δὲν καταλαβαίνει ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι μᾶς ἔχουν προγραμματίσει ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες νὰ μετατραποῦμε σὲ μπανανία ἀγράμματων καὶ χωρὶς ταυτότητα χαχόλων καταναλωτῶν καὶ ἐργαζομένων-δούλων;

26 Νοεμβρίου 2012

Θεωρίες συνομωσίας

Πολλὲς φορὲς σὲ διάφορα κινηματογραφικὰ ἔργα ἐμφανίζονται περίεργες λεπτομέρειες. Τέτοιου εἴδους «περίεργες ἀναφορὲς» συνήθως ὑπῆρχαν σὲ κείμενα (ἐπιστημονικὰ ἢ καὶ σὲ ἁπλὰ μυθιστορήματα) καὶ οἱ ὁποῖες χρησίμευαν σὰν μέσον κρυφῆς ἐπικοινωνίας ἀπομονωμένων μεταξύ τους ἀτόμων ἢ ὁμάδων.
Μία τέτοια λεπτομέρεια ἐμφανίζεται καὶ στὸ κινηματογραφικὸ ἔργο «Κάπτεν Ἀμέρικα: ὁ πρῶτος ἐκδικητής».
Κάποια στιγμὴ ὁ ὑπερήρωας, μπαίνει σὲ ἕναν χῶρο ὅπου βρίσκεται στὸν τοῖχο ἕνας χάρτης. Ἀπεικονίζει τὴν Εὐρώπη καὶ σημειώνονται ἐπάνω του οἱ μυστικὲς βάσεις, κάποιας μυστικῆς ναζιστικῆς ὀργάνωσης, ἡ ὁποία ἔχει σὰν σκοπὸ νὰ κυριαρχήσει στὸν κόσμο. Γιὰ αὐτὸν τὸν σκοπὸ χρησιμοποιεῖ πρακτικὰ ἐξωγήινη τεχνολογία.
Ἕνα ἀπὸ τὰ σημεῖα ποὺ σημειώνονται στὸν χάρτη εἶναι καὶ ἡ κεντρικὴ Ἑλλάδα.
Θὰ μοῦ πεῖτε βέβαια ὅτι ἔργο φαντασίας εἶναι καὶ μπορεῖ νὰ δείχνει ὁτιδήποτε. Θὰ συμφωνήσω. Ἀλλὰ ὑπάρχουν «ἐνοχλητικὰ» πράγματα ἐδῶ:
-Πρώτον ὁ χάρτης ἐμφανίζεται δύο φορὲς στὴν δράση τοῦ ἔργου καὶ ὁ φακὸς ἑστιάζει ἐπάνω του γιὰ ἀρκετὰ δευτερόλεπτα. Προσωπικά μου φαίνεται ὑπερβολή.
-Δεύτερον ὑπάρχουν διάφορες πληροφορίες ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κατοχῆς μία ὁμάδα Γερμανῶν ἔκανε ἔρευνες καὶ ἀνασκαφὲς κάπου στὴν κεντρικὴ Ἑλλάδα (δὲν θυμᾶμαι ἄλλες λεπτομέρειες).  Κατὰ τὴν ἱστορία οἱ γερμαναράδες εἶχαν ἐπιτάξει ἀρκετοὺς ἄνδρες ἀπὸ τὰ γύρω χωριὰ γιὰ νὰ δουλεύουν σὲ κάποιες ἀνασκαφὲς καὶ μετὰ τοὺς ἐκτέλεσαν. Ἔτσι κανένας δὲν ἔμαθε ποτὲ τί ἀκριβῶς ἔκαναν.
-Τρίτον ὑπάρχει μία ντόπια «μυθολογία» μεταξύ των παλαιοτέρων σχετικὰ μὲ τοὺς Βρίληδες, οἱ ὁποῖοι ζοῦν κάτω ἀπὸ τὴν γῆ.
-Τέταρτον ὑπάρχει ὁλόκληρη βιβλιογραφία γιὰ τὰ μυστικὰ ὅπλα τῶν ναζὶ σχετικὰ μὲ μία ἐξωτικὴ ἐνέργεια ποὺ ἔχει ὀνομαστεῖ Βρίλ.
-Πέμπτον οἱ Γερμανοὶ ξόδεψαν χρόνο καὶ χρῆμα γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν ἀρχαία ἀντικείμενα δύναμης καὶ τὴν εἴσοδο στὴν Κούφια γῆ. Ἐκεῖ ὑποτίθεται ὅτι ὑπάρχει καὶ μία ὁμάδα ἀνθρώπων ποὺ χρησιμοποιεῖ τὴν ἐνέργεια Βρίλ, ἐξ’ οὗ καὶ τὸ ὄνομά της. Θὰ μπορούσατε νὰ φέρετε ἀντίρρηση σχετικὰ μὲ τὸ ὅτι ἡ γῆ εἶναι κούφια καὶ θὰ συμφωνήσω. Εἶναι ἀδύνατον νὰ εἶναι κούφια. Ὅμως ὑπάρχουν κάποιες σχετικὲς δυνατότητες ἔξω ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον αὐτῆς τῆς καταχώρησης.
Ἔτσι ἀναρωτιέμαι.
Ἄραγε ὁ χάρτης εἶναι κάποιο τυχαῖο γεγονός, ἀπότοκό της φανταστικῆς δράσης στὸ ἔργο;
Ἢ μήπως πρόκειται γιὰ κάποιο σῆμα «κάποιων» πρὸς «κάποιους» γιὰ «κάτι» ἄγνωστο φυσικὰ στὸν πολὺ κόσμο;
Ἡ σκέψη μου ἦρθε ἐπειδὴ τελευταία βιώνουμε μία νέα Κατοχὴ καὶ μία νέα εἰσβολὴ Γερμανῶν Ναζὶ στὴν χώρα μας. Βέβαια ἡ εἰσβολὴ εἶναι οἰκονομική, ἀλλὰ ἀπὸ πρακτικῆς ἄποψης ἔχει τὰ ἴδια ἀποτελέσματα καὶ εἶναι μέρος ἑνὸς νέου παγκόσμιου πολέμου ὁ ὁποῖος ἐξελίσσεται αὐτὴν τὴν στιγμή.
Ἐὰν ἡ λεπτομέρεια στὸν χάρτη δὲν εἶναι ἕνα τυχαῖο γεγονὸς αὐτὸ εἶναι κάτι τὸ ὁποῖο προφανῶς δὲν πρόκειται νὰ μάθουμε ποτέ.

24 Νοεμβρίου 2012

Το βίντεο που απαγορεύτηκε στην Γερμανία

Εἶχα φτιάξει ἕνα σατυρικὸ βιντεάκι μὲ τὴν Μέρκελ νὰ ρωτάει πόσο εἶναι τὸ χρέος μας. Ἔβαλα καὶ τὴν κατάλληλη μουσικὴ ποὺ εἶχε κάποια ἐρωτικὰ ἀγκομαχητά. Ὅταν τὸ ἀνέβασα στὸ Youtube, τὸ σύστημα μὲ εἰδοποίησε ὅτι ὑπῆρχε θέμα πνευματικῶν δικαιωμάτων. Ἀναγνώρισα τὰ δικαιώματα. Συνήθως τὸ σύστημα τότε ἀναφέρει ὅτι ὑπάρχει ἡ ἀναγνωρισμένη ἀξίωση πνευματικῶν δικαιωμάτων καὶ τὸ βίντεο συνεχίζει νὰ προβάλλεται παγκοσμίως.
Ὅμως παντοῦ ὑπάρχουν καὶ ἑξαιρέσεις. Ἔτσι τὸ βίντεο αὐτὸ ἔχει ἀπαγορευθεῖ στὴν Γερμανία! Καὶ ἰδοὺ ἡ ἀπόδειξη:

 Δὲν τὸ περίμενα ὅτι θὰ μποροῦσα νὰ φτιάξω κάτι ποὺ ἐνοχλεῖ τοὺς Γερμανούς. Μᾶλλον κάτι ἄλλο συμβαίνει. Παρ’ ὅλα αὐτὰ εἶναι διασκεδαστικὸ νὰ ξέρεις ὅτι αὐτὸ τὸ βιντεάκι δὲν προβάλλεται στὴν Γερμανία.

22 Νοεμβρίου 2012

20 Νοεμβρίου 2012

Βουλή-αράχνη

Ἔχετε ποτὲ προσέξει πῶς φαίνεται ἡ βουλὴ ἀπὸ ψηλά;
Ὁ χῶρος μπροστά ἀπὸ τὸν Ἄγνωστο Στρατιώτη σχηματίζει ἕναν τεράστιο ἱστὸ ἀράχνης!
Λέτε νὰ εἶναι τυχαῖο ἢ ἡ παγίδα ποῦ μᾶς ἔχουν στήσει τόσες δεκαετίες ἔχει ἀρχίσει νὰ ὑλοποιεῖται;

18 Νοεμβρίου 2012

Η Νέα Τάξη Πραγμάτων

Πάνω στὴν ἀλλαγὴ καναλιῶν (ζάπινγκ στὰ νέα ἑλληνικὰ) ἔπεσα σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐλπιδοφόρα νέα «τὸπ μόντελ» τῆς Ἀμερικῆς, φυσικὰ στὴν «ἐκπαιδευτικὴ» ζώνη τοῦ φρικτοῦ Σκάι.
Ξέρετε ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς χαζὸ-χαρούμενες ποὺ δὲν ξέρουν οὔτε τὸ ὄνομά τους νὰ γράψουν. Καὶ τὸ φυτὸ ἔκανε τὴν τρομερὴ δήλωση μπροστὰ στοὺς τηλεθεατὲς τῆς (οὐσιαστικὰ πρώην)  παγκόσμιας ὑπερδύναμης:
-Εἶμαι δεκαεννέα χρονῶν καὶ μοῦ ἀρέσει τὸ ρὸζ χρῶμα!
Τί πρωτότυπη! Τί βαθυστόχαστη! Τί ἐπαναστατικὴ δήλωση ἀπὸ ἕναν μελλοντικὸ ψηφοφόρο ποὺ θὰ ἐκλέγει τὸν «πλανητάρχη» ὁ ὁποῖος θὰ μᾶς σώζει κάθε τετραετία ἀπὸ τοὺς κακούς, προωθώντας τὴν εἰρήνη, τὴν εὐημερία καὶ τὴν συνεργασία τῶν λαῶν, ὅπως τόσο καλὰ κάνουν σήμερα στὴν Μέση Ἀνατολή…

16 Νοεμβρίου 2012

Συγκλονιστικό φιλμ για την μόλυνση του περιβάλλοντος

Καθισμένοι στὶς εἰσαγόμενες πολυθρόνες σας, χορτάτοι μὲ εἰσαγόμενες πίτσες, πίνοντας εἰσαγόμενες μπύρες καὶ τρώγοντας εἰσαγόμενα παγωτὰ γιὰ τὴν ἐξάντληση, παρακολουθεῖτε στὴν εἰσαγόμενη τηλεόρασή σας εἰσαγόμενους πολιτικοὺς καὶ εἰσαγόμενους ἀναλυτὲς νὰ ἀναλύουν εἰσαγόμενες πολιτικὲς οἱ ὁποῖες θὰ σᾶς σώσουν ἀπὸ τὴν εἰσαγόμενη καταστροφή.
Ἀνησυχεῖτε μόνο ἂν θὰ κερδίσει τὸ εἰσαγόμενο κόμμα σᾶς τὶς ἐκλογὲς καὶ γιὰ τὸ ἂν θὰ μπορεῖτε νὰ συνεχίζετε νὰ ἀγοράζετε τὴν εἰσαγόμενη εὐτυχία σας.
Ἔτσι εἶναι φυσικὸ ὅτι κανένας δὲν παίρνει εἴδηση τὸ τί συμβαίνει γύρω μας. Καὶ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει εἶναι ὅτι καταστρέφουμε τὴν φύση.
Θὰ μοῦ πεῖτε βέβαια ὅτι δὲν φταῖτε ἐσεῖς, ὅτι πρέπει νὰ ἐπιβιώσετε καὶ ὅτι κάποιος ἄλλος τὰ κάνει αὐτὰ τὰ πράγματα.
ΦΥΣΙΚΑ ἔχετε δίκιο.
Τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι ὅτι ἂν ρωτήσετε τὰ 7 δὶς ἀνθρώπους θὰ ἀπαντήσουν ὅλοι ὅτι δὲν φταῖνε.
Πῶς γίνεται νὰ μὴν φταίει κανένας;
Καὶ ὅμως γιὰ νὰ ὑπάρχουν 100 διαφορετικὰ αὐτοκίνητα καὶ 200 διαφορετικὲς τηλεοράσεις καὶ 300 διαφορετικὰ παπούτσια καὶ 400 διαφορετικὰ κινητὰ καὶ 500 διαφορετικὰ ψυγεῖα καὶ … καὶ … καί …, τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ τὰ ἀλλάζουμε κάθε χρόνο γιὰ νὰ «εἴμαστε ἲν» κάποιος πρέπει νὰ πληρώσει τὴν νύφη. Καὶ τὴν νύφη τὴν πληρώνει ΠΑΝΤΟΤΕ ὁ «Μεγάλος Σκουπιδοντενεκές»…
Τὸ περιβάλλον ὑποφέρει ἀπὸ τὴν ἄγρια κατανάλωση πόρων καὶ ἀπὸ τὴν ἀνεξέλεγκτη διασπορὰ τῶν «πολιτισμένων» σκουπιδιῶν μας.
Καὶ γιὰ νὰ μὴν σᾶς κουράζω ἄλλο δεῖτε αὐτὸ τὸ μικρὸ φιλμάκι.

Λαϊκή οργή

Γράφονται κατὰ καιροὺς ἄρθρα σχετικὰ τὴν ὑποτιθέμενη ἔκρηξη ποὺ θὰ ἔχει ὁ λαός.
Ὑπάρχει μία ἔννοια ποὺ λέγεται Κάρμα. Οἱ Ἑλληνικὲς λέξεις ποὺ δίνουν περίπου τὴν ἴδια ἔννοια εἶναι Εἱμαρμένη καὶ Μοίρα. Μὲ λίγα λόγια ἡ θέληση τῶν θεῶν.
Ἡ ἔννοια εἶναι ὅτι ὑπάρχει κάτι προδιαγεγραμμένο, τὸ ὁποῖο ἔρχεται καὶ τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ ὑποστεῖς.
Καὶ ὅπως βλέπετε ἐδῶ ὑπάρχει ἕνα σχέδιο τῆς Μοίρας τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ ὑποστοῦμε.
Διαφορετικὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ γιατί (ὁ κατὰ ἄλλα ἔξυπνος καὶ ἀτίθασος λαὸς μᾶς) στηρίζει μὲ τὴν ψῆφο τοῦ τὰ δύο κόμματα τὰ ὁποῖα τὸν ἔφεραν σὲ αὐτὴν τὴν κατάσταση.
Βέβαια πρόκειται γιὰ σημεῖα τῶν καιρῶν.
Επίσης,  οἱ λαοὶ τῶν δυναστῶν μᾶς, στηρίζουν τὶς κυβερνήσεις τους, οἱ ὁποῖες φροντίζουν νὰ τοὺς κρατοῦν σὲ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση.
Στὴν «ἰσχυρὴ» Γερμανία τὸ 2009 ὑποτίθεται ὅτι ὑπῆρχαν κάπου 700.000 ἄνεργοι. Πρόκειται γιὰ χοντρὸ παραμύθι, ἀφοῦ μόνο στὸ Βερολίνο (σύμφωνα μὲ κάποια δημοσιεύματα) ὑπάρχουν ἕνα ἑκατομμύριο ἀνεπίσημοι ἄνεργοι, ἀποτέλεσμα τῆς ἕνωσης τῶν δύο Γερμανιῶν.
Σήμερα τὸ 20% τῶν Γερμανῶν ζοῦν κάτω ἀπὸ τὸ ὅριο τῆς φτώχειας. Τὸ φαντάζεστε;Ἑπομένως τὸ βασικὸ θέμα εἶναι το ὅτι μία μέρα «θὰ ξεσπάσει ἡ ὀργὴ τοῦ λαοῦ».
Τὸ θέμα εἶναι ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΣΠΑΣΕΙ, ἀλλὰ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΕΞΥΠΝΑ πρὸς μία δράση ποὺ νὰ συμφέρει τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες. Διαφορετικά το ξέσπασμα θὰ εἶναι ξέσπασμα κοπαδιοῦ, τὸ ὁποῖο θὰ φέρει αἷμα, πόνο, καταστροφὴ καὶ ΝΕΟΥΣ ΔΥΝΑΣΤΕΣ γιὰ νὰ μᾶς πιοῦν τὸ αἷμα καὶ νὰ μᾶς πουλᾶνε παραμύθια γιὰ δημοκρατία καὶ ἄλλες τέτοιες βλακεῖες.
Τὸ πρόβλημα πρὸς λύσιν εἶναι ὅτι δὲν ὑπάρχουν πραγματικοὶ ἡγέτες ποὺ νὰ θέλουν τὸ καλό της Ἑλλάδας. Ὑπάρχουν μόνο «his master’s voice» ἀνθρωπάκια ποὺ ἀνεμίζουν σημαῖες ξένων ἀφεντικῶν.
Ὅταν ὑπάρξει ἕνας ἡγέτης εἶναι γιατί θὰ τὸ ἐπιτρέψει τὸ Κάρμα-Εἱμαρμένη-Μοίρα.
Καὶ τότε προφανῶς θὰ τὸ καταλάβουν ὅλοι. Ἔστω καὶ ἂν κανένας δὲν θὰ θυμᾶται αὐτὸ τὸ κείμενο.

15 Νοεμβρίου 2012

Δεύτερη γλώσσα τα ελληνικά στα Αυστραλιανά σχολεία

Ὡς δεύτερη γλώσσα καὶ ὄχι ὡς διδασκόμενη μόνο σὲ μαθητὲς καὶ μαθήτριες ἑλληνικῆς καταγωγῆς, ὅπως ἀρχικὰ εἶχε ἀποφασιστεῖ, ἀναπτύσσονται τὰ ἑλληνικὰ στὰ αὐστραλιανὰ σχολεῖα.
 Πηγὴ Alfavita

Ἐσεῖς ΚΟΡΟΪΔΑ (γιὰ νὰ μὴν χρησιμοποιήσω βαρύτερες λέξεις) Ἕλληνες ἀνεχτεῖτε τὴν κάθε Ραγκούση ποὺ καταστρέφει τὴν γλώσσα σας. Ἀνεχτεῖτε τὴν Διαμαντοπούλου, ἀνεχτεῖτε τὴν ΝΔ, τὸ Πασοκ, τὸν Σύριζα, τὶς «δημοκρατικὲς ἀριστερὲς» καὶ κάθε ἄλλο φυντάνι ποὺ σᾶς πίνει τὸ αἷμα.

12 Νοεμβρίου 2012

Ασκήσεις «πολυεργαλείο»

Μὴν περιμένετε ΠΟΤΕ νὰ θεραπευτεῖτε σὲ ὁποιονδήποτε θεραπευτῆ καὶ ἂν πηγαίνετε. Ὅλοι θὰ προσφέρουν λίγο ἢ πολὺ κάποια ἀνακούφιση καὶ σπανίως τελειωτικὴ θεραπεία.
Ἀφῆστε τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ περισσότεροι δὲν ἐνδιαφέρονται καν νὰ θεραπευτεῖτε ἀλλὰ ἐνδιαφέρονται περισσότερο νὰ εἴσαστε τακτικοὶ πελάτες τους.
Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο θὰ πρέπει νὰ κάνετε ὅτι μπορεῖτε (καὶ ὅτι ξέρετε) γιὰ τὴν ὑγεία σας.
Πρέπει νὰ ψάξετε, νὰ πειραματιστεῖτε νὰ μελετήσετε καὶ νὰ ἀνακαλύψετε τὰ «κουμπιὰ» τὰ ὁποῖα θὰ βοηθήσουν στὴν θεραπεία.
Ἐπάνω σε αὐτὸν τὸν τομέα μπορῶ νὰ σᾶς βοηθήσω (στὸ μέτρο τῶν δυνατοτήτων μου). Μπορεῖτε νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ἐδῶ μία μικρὴ μέθοδο γυμναστικῆς-χειροπρακτικῆς-βελονισμοῦ-σιάτσου, ἡ ὁποία θὰ σᾶς βοηθήσει ὄχι μόνο σὲ χρόνιους πόνους, ἀλλὰ ἴσως ἀκόμα καὶ σὲ θεραπεία μεγάλου ἀριθμοῦ δυσλειτουργιῶν.
Ἡ μέθοδος αὐτὴ εἶναι ἁπλή, πρακτικὴ καὶ πολὺ δραστική, ἀλλὰ φυσικὰ μὴν περιμένετε θαύματα. Ἡ φύση δὲν προχωράει μὲ ἅλματα καὶ ἂν ἐσεῖς ἔχετε προσπαθήσει γιὰ δέκα, εἴκοσι ἢ καὶ παραπάνω χρόνια γιὰ νὰ ἀποκτήσετε ἕνα πρόβλημα, φυσικὰ δὲν θὰ θεραπευτεῖτε μέσα σὲ λίγες μέρες.
Κάνετε κλικ στον σύνδεσμο για να το κατεβάσετε.
Το βιβλίο των πονων του σώματος

11 Νοεμβρίου 2012

Θρησκεία ή επιστήμη;


Ὑπάρχουν ἄνθρωποι «πιστοὶ» καὶ ἄνθρωποι «ἄπιστοι».
Οἱ μὲν πιστεύουν σὲ κάποιον θεό, οἱ δὲ λένε ὅτι εἶναι ἄπιστοι.
Ἂν καὶ φαίνονται διαφορετικές, στὴν οὐσία καὶ οἱ δύο κατηγορίες εἶναι ἀπόλυτα ὅμοιες. Καὶ οἱ δύο ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΑΚΡΑΔΑΝΤΑ ὅτι ἔχουν δίκιο. Καὶ οἱ δύο εἶναι «θρησκευόμενοι».
Πῶς τὸ ξέρω αὐτό;
Κάποτε οἱ μαραγκοὶ ἔκοψαν ἕνα δέντρο. Μὲ τὸ ξύλο ἔφτιαξαν ὄμορφες κοῦπες γιὰ τὶς τελετουργίες τῆς ντόπιας θρησκείας. Δίπλα στὸν δρόμο ἄφησαν τὰ πελεκούδια.
Τὰ πελεκούδια εἶναι τελείως διαφορετικὰ ἀπὸ τὶς κοῦπες.
Ὅμως καὶ τὰ πελεκούδια καὶ οἱ κοῦπες εἶναι ἀπόλυτα ὅμοιες ὡς πρὸς τὸ ὅτι ἔχασαν τὴν πρωταρχικὴ κατάσταση τοῦ δέντρου.
Ἔτσι οἱ πιστοὶ καὶ οἱ ἄπιστοι εἶναι ὅμοιοι μεταξύ τους, ἐπειδὴ καὶ οἱ δύο πιστεύουν κάτι ποὺ δὲν ἀποδεικνύεται.
Ὅταν ὅμως πιστεύεις κάτι τὸ ὁποῖο δὲν ἀποδεικνύεται, τότε ἔχεις πεποιθήσεις καὶ ὄχι πίστη.
Πῶς τὸ ξέρω αὐτό;
Δὲν μπορεῖς νὰ πεῖς «ἔχω τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ φωτιὰ καίει». Ἡ φωτιὰ εἶναι ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ὅτι καίει.
Δὲν μπορεῖς νὰ πεῖς «πιστεύω ὅτι ὑπάρχει ζωὴ σὲ ἄλλους πλανῆτες». Αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ἀποδειχθεῖ  ἀκόμα.
Έτσι μπορείτε να έχετε θρησκευτικές ή αθεϊστικές πεποιθήσεις αλλά όχι πίστη.
Τὸ θάρρος χωρὶς εὐγένεια γίνεται θράσος.
Ἡ εἰλικρίνεια χωρὶς εὐγένεια γίνεται βαρβαρότητα.
Οἱ ἀρετὲς πρέπει νὰ ἐξισορροποῦνται καὶ νὰ μὴν φτάνουν στὰ ἄκρα.
Ἡ ἐπιστήμη χωρὶς τὴν θρησκεία εἶναι κουτσή.
Ἡ θρησκεία χωρὶς τὴν ἐπιστήμη εἶναι τυφλή.
Εἶναι τόσο ἀνόητοι οἱ τυφλοὶ πιστοὶ μιᾶς θρησκείας, ὅσο ἀνόητοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ πιστεύουν τυφλὰ στὴν ἐπιστήμη.
Η τυφλή πίστη δημιουργεί μίσος, πόνο και πόλεμο.
Αὐτὸ ποὺ βλέπετε γύρω σας σὰν «ἀνθρώπινο πολιτισμὸ» δὲν εἶναι παρὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς τυφλῆς, βίαιας, ἀκραίας, παράλογης «Πίστης» (δηλαδή πεποίθησης) στὸν θεὸ ἢ στὴν ἐπιστήμη.
Ἡ τυφλὴ πίστη εἶναι ἕνα ἄκρο ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγεται ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ.
Οἱ σοφοί το ἔχουν κάνει.

Το νησί: για κινηματογραφόφιλους

Τὸ «Νησὶ» εἶναι ἕνα ἔργο ρωσικῆς παραγωγῆς. Γυρίστηκε τὸ 2006 ἀπὸ τὸν σκηνοθέτη Παῦλο Λούγγιν.
Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πραγματικὰ ὡραῖα ἔργα τὰ ὁποῖα ἀξίζει νὰ δεῖτε. Ἀσχολεῖται μὲ τὸ πραγματικὸ ἄνθρωπο καὶ φανερώνει τὴν μεταφυσικὴ ἀγωνία του, μπροστὰ στὸ ἄγνωστο (τὸν θεὸ) καὶ τὶς ἁμαρτίες τοῦ (πραγματικὲς ἢ μή).
Ποτὲ δὲν θὰ δεῖτε οὔτε ἕνα τρέιλερ, οὔτε θὰ ἀκούσετε κάποια ἀναφορὰ ἀπὸ τὰ «ἀνεξάρτητα» ΜΜΕ, τὰ ὁποῖα ἀσχολοῦνται μόνο μὲ τὰ κατώτερα ἀνθρώπινα ἔνστικτα, τὰ προβάλλουν σὰν ἰδανικὸ καὶ τὰ προωθοῦν.
Ἡ λάσπη τοῦ Χόλυγουντ μᾶς ἔχει πλημμυρίσει. Ἐδῶ θὰ βρεῖτε λίγο νερὸ γιὰ νὰ καθαριστεῖτε ἔστω καὶ γιὰ λίγο.

8 Νοεμβρίου 2012

Ελλάδα, πολιτική, οικονομικά μέτρα


Πάλι πέρασαν τά μέτρα στήν Βουλή (μόνο ἕνας ἠλίθιος θά ἤλπιζε τό ἀντίθετο).
Πάλι ἔδρασαν τά ΜΑΤ (μόνο ἕνας ἠλίθιος θά ἤλπιζε τό ἀντίθετο).
Πάλι ἔτρεξαν οἱ «ἐπαναστάτες» νά μᾶς σώσουν κάνοντας φασαρίες (μόνο ἕνας ἠλίθιος θά ἤλπιζε τό ἀντίθετο).
Πάλι γιά τίς φασαρίες φταῖνε ΜΟΝΟ οἱ Χρυσαυγίτες (μόνο ἕνας ἠλίθιος θά ἤλπιζε τό ἀντίθετο).
Πάλι οἱ καλοί ἀριστεροί θυσιάστηκαν στόν βωμό τῆς ἐργατικῆς ἀλληλεγγύης «γιά νά μήν περάσουν τά ἀντιλαϊκά μέτρα» (μόνο ἕνας ἠλίθιος θά ἤλπιζε τό ἀντίθετο).
Πάλι ὁ λαός ἑνωμένος μπλά, μπλά, μπλά (μόνο ἕνας ἠλίθιος θά ἤλπιζε τό ἀντίθετο).
Πάλι μπλά, μπλά, μπλά (μόνο ἕνας ἠλίθιος θά ἤλπιζε τό ἀντίθετο).
Καί ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΗΛΙΘΙΟΣ ΣΑΝ ΚΑΙ ΜΕΝΑ βλέπει ὅτι ὅλα αὐτά δέν εἶναι παρά μία γιγαντιαία φάρσα.
Κανένας δέν καταλαβαίνει ὅτι πάντοτε ὅλα ἐπαναλαμβάνονται. Μέ τήν μία ἤ τήν ἄλλη μορφή ἀλλά πάντοτε ἐπαναλαμβάνονται.
Καί ἐπαναλαμβάνονται γιατί ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΑΛΛΟΙ.
ΠΟΤΕ ΕΜΕΙΣ.
Ἐμεῖς εἴμαστε ἀθώα ἀγγελούδια, μικροί ἅγιοι πού ὑποφέρουμε ἀπό τήν κακία «τῶν ἄλλων».
Ἄν καί αὐτή ἡ ἐπανάληψη εἶναι ἕνα παγκόσμιο φαινόμενο καί ἀπόρροια τοῦ παλαβοῦ καί διεστραμμένου ἀνθρώπινου ψυχισμοῦ, ἐκεῖνο πού μέ ἐνδιαφέρει ἄμεσα εἶναι ἡ ἐπανάληψη που συμβαίνει στήν Ἑλλάδα. Καί γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές διαβάστε μερικούς στίχους τοῦ Σουρῆ.
Εἶναι λογικό ὅτι οἱ περισσότεροι ἴσως νά μήν τόν ἔχετε ἀκούσει καν. Καί ἀπό ὅσους τόν ἔχετε ἀκούσει πάλι οἱ περισσότεροι δέν θά ἔχετε διαβάσει οὔτε ἕνα ποίημά του.
Ἀλλά εἴτε ἦταν προφήτης, εἴτε αὐτά πού περιγράφει (γιά τήν ἐποχή του) ἰσχύουν παντοῦ καί πάντοτε:

Ποιὸς εἶδε κράτος λιγοστὸ
σ᾿ ὅλη τὴ γῆ μοναδικό,
ἑκατὸ νὰ ἐξοδεύῃ
καὶ πενήντα νὰ μαζεύῃ;
Νὰ τρέφῃ ὅλους τοὺς ἀργούς,
νἄχῃ ἑπτὰ Πρωθυπουργούς,
ταμεῖο δίχως χρήματα
καὶ δόξης τόσα μνήματα;
Νἄχῃ κλητῆρες γιὰ φρουρὰ
καὶ νὰ σὲ κλέβουν φανερά,
κι ἐνῷ αὐτοὶ σὲ κλέβουνε
τὸν κλέφτη νὰ γυρεύουνε;

7 Νοεμβρίου 2012

Παρενέργειες τῆς παρατεινόμενης καλοκαιρίαςὉ καθυστερημένος χειμώνας ἐκτός των ἄλλων ἔχει καί κάποιες «ἀσήμαντες» παρενέργειες.
Ἐχθές εἶχα πάει στήν Λυκόβρυση. Ἐκεῖ πετοῦσαν «σύννεφο» τά κουνούπια.
Μάλιστα μία γυναίκα εἶπε ὅτι φέτος δέν ἔγιναν ψεκασμοί στά βόρειά της Ἀττικῆς ὅπως ἄλλες χρονιές. Προφανῶς λόγω λιτότητας.
Ἔτσι τά κουνούπια βρῆκαν κατάλληλες συνθῆκες γιά νά συνεχίσουν τήν δράση τους. Καί δέν ἐπρόκειτο ὅμως γιά τά ντόπια. Ἐπρόκειτο γιά τά εἰσαγόμενα κουνούπια τίγρεις. Ἦταν τόσα πού κατάφερα νά σκοτώσω δύο στόν ἀέρα!
Ἡ φωτογραφία εἶναι θολή δυστυχῶς (ἔχει πάθει ζημιά ἡ φωτογραφική μηχανή μου) ἀλλά φαίνονται οἱ χαρακτηριστικές μαῦρες ρίγες στήν κοιλιά τους.

Μέ τήν ἀλλαγή τοῦ κλίματος καί τήν εἰσβολή ὀργανισμῶν ξένων στήν ἑλληνική φύση τά πράγματα χειροτερεύουν συνεχῶς. Φανταστεῖτε ὅτι περίπου σέ 1000 ὑπολογίζονται οἱ θαλάσσιοι ὀργανισμοί πού «εἰσάγονται» μέ τά καράβια.
Στήν Ἰταλία, δηλητηριῶδες τροπικό φύκι πού διέφυγε ἀπό ἐνυδρεῖο, καταστρέφει τά λιβάδια τῶν φυκιῶν καί ἡ μόνη ἀντιμετώπιση εἶναι νά ξεριζώνεται μέ τό χέρι ἀπό δύτες!
Τό μέλλον φαίνεται δυσοίωνο.
Μήν ἀνησυχεῖτε ὅμως. Θά ἔχετε μάθει νά ζεῖτε χωρίς γιατρό, φάρμακα, φαγητό, αὐτοκίνητο, ροῦχα κλπ. Στα κουνούπια θα κολλήσετε;
Ἐξάλλου μᾶς τό ἔχει πεῖ ἤδη εὐθαρσώς ἀξιωματοῦχος τῆς Εὐρώπης. Μέ δικά μου λόγια εἶχε πεῖ:
«Γιατί στήν Βουλγαρία παίρνουν 150 εὐρώ; Γιατί στήν Ρουμανία παίρνουν 200 εὐρώ; Ἐσεῖς γιατί νά παίρνετε 700;».
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΞΑΝΑΠΑΙΧΤΗΚΕ ΠΟΤΕ.
ΑΧ! Τί θά κάναμε ἄν δέν ἦταν καί ἡ «πολιτισμένη» Εὐρώπη πού θέλει νά μᾶς σώσει…

6 Νοεμβρίου 2012

Χειμώνας καί περιβάλλον


Τό ὅτι εἶμαι ἕνας ἀδιόρθωτα ἠλίθιος εἶναι πιθανόν νά τό ἀντιλαμβάνονται ὅσοι τυχαίνει νά διαβάζουν αὐτά πού γράφω.
Ἀλλά τελευταία ἔχω ἀρχίσει νά αἰσθάνομαι ἔτσι (ἴσως νά πρόκειται γιά τό πρῶτο στάδιο τῆς αὐτογνωσίας μέ τήν ὁποία προσπαθῶ νά ἀσχοληθῶ) ἀλλά πέστε μου:
Μόνο ἐγώ ἀνησυχῶ γιά τήν παρατεινόμενη καλοκαιρία;
Μόνο ἐγώ ἀνησυχῶ γιά τίς ἐπιπτώσεις στίς χειμερινές καλλιέργειες;
Μόνο ἐγώ ἀνησυχῶ γιά τήν ποσότητα τοῦ νεροῦ ποῦ θά ἔχουμε τοῦ χρόνου τό καλοκαίρι;
Μόνο ἐγώ ἀνησυχῶ γιά τό πλῆθος ἀγριόχορτων πού θά φυτρώσουν (λόγω τῶν ἀραιῶν βροχῶν καί τῆς ζέστης) μέ ἀποτέλεσμα τό ἑπόμενο καλοκαίρι θά καθόμαστε ἐπάνω σε ἕνα γιγάντιο μπάρμπεκιου;
Τό μόνο πού βλέπω εἶναι σχόλια καί ἄρθρα τοῦ τύπου «τί ὡραία πού δέν κάνει κρύο καί δέν πληρώνουμε πετρέλαιο».
Θεούλη μου!
Τοῦ χρόνου θά καρβουνιάσουν ἀκόμα καί οἱ παραλίες…

3 Νοεμβρίου 2012

Τραγούδι για την μάνα

Σήμερα όλοι προτιμούν διασκεδαστικά σουξέ μίας χρήσεως, ρηχά, χωρίς κανενός είδους νόημα. Σουξέ με ηλίθιους στίχους, φρικτή μουσική και «ψάρια» τραγουδιστές.
Κάποια τραγούδια όμως λένε πολλά πράγματα.
Κάποια τραγούδια καταφέρνουν μέσα σε λίγους στίχους να πουν πολύ περισσότερα από μία περισπούδαστη διάλεξη από «επώνυμους» ανθρώπους.
Κάποια τραγούδια είναι ψυχαγωγικά, χάνονται και δεν ακούγονται παρά την σπουδαιότητά τους.
Κάποια τραγούδια δεν θα τα ακούσετε ποτέ στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση.

1 Νοεμβρίου 2012

Καμένα βουνάΤην Κυριακή πήγα μία βόλτα στα καμένα της Πάρνηθας.
Προφανώς ένα καμένο βουνό δεν είναι μέσα στα ενδιαφέροντά σας, ειδικά αυτήν την περίοδο.
Όμως δεν μπορώ παρά να σας δείξω την νεοελληνική κατάντια μας. Γιατί, όταν το βουνό είχε καεί, άκουσα κάτι ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ στην τηλεόραση. Και όταν ακούς κάτι ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ σημαίνει ότι είναι απόλυτα αληθινό.
Ειπώθηκε λοιπόν ότι η πυρκαγιά στην Πάρνηθα πήρε τέτοια έκταση, επειδή ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είχαν διαφορές και δεν μιλούσαν!!!
Αν συνέβη πράγματι αυτό, τότε θα έπρεπε να κρεμαστούν και οι δύο στο Σύνταγμα. Και μαζί όλοι οι ανώτεροι από αυτούς τους δύο, μέχρι και τον πρωθυπουργό.
Πρώτα σας δείχνω την Πεντέλη. Μόνο στα αριστερά σώζεται ακόμα ένα κομμάτι δάσος.

 Κάθε χρόνο φαίνεται και πιο άσπρη καθώς γυμνώνεται συνεχώς από κάθε βλάστηση. Ήδη η πίσω μεριά, στην περιοχή όπου υπάρχει η ανωμαλία της βαρύτητας, είναι κρανίου τόπος και έχουν μείνει σχεδόν μόνο βράχια. Οι πρόσφατες φωτιές έκαψαν και τα τελευταία δέντρα από την μεριά που βλέπει στην Αθήνα.
Στην φωτογραφία βλέπετε από μακριά την Πάρνηθα όπως φαίνεται από την γειτονιά μου.

Το κόκκινο «τετράγωνο» δείχνει την έκταση της καταστροφής. Δεξιά στο «λάμδα» βλέπετε την περιοχή που είχε καεί πριν περίπου 50 χρόνια. Δέντρα βέβαια δεν φύτρωσαν, αλλά στους πρόποδες έχουν φυτρώσει μέσα στο δάσος που γλίτωσε ακόμη και πολυκατοικίες. Και ο καμένος κάμπος από δάσος έγινε οικόπεδα.
Η κατάσταση σήμερα στο βουνό είναι φρικτή. Ελάχιστη πρασινάδα έχει φυτρώσει. Και προφανώς τα λιγοστά δεντράκια που βγαίνουν θα φαγωθούν από τα απελπισμένα ελάφια, τα οποία μέρα μεσημέρι βόσκουν δίπλα στον δρόμο.

Δεν φοβούνται πια τους ανθρώπους, αφού η πείνα φαίνεται να τα εξαθλιώνει. Όσα είδα φαίνονταν αδύνατα και δεν μου θύμιζαν τα ελάφια που έβλεπα πριν την φωτιά.
Το δάσος που γλίτωσε επιβαρύνεται αφάνταστα και από τα ελάφια αλλά και από τις ορδές των ανθρώπων που συρρέουν κάθε σαββατοκύριακο.
 
Τα ελάφια έχουν αρχίσει να τρώνε ακόμα και την φλούδα από τα αναρριχώμενα φυτά.
Χαρείτε το νέο περιβάλλον που σας ετοιμάζει όχι μόνο η κρατική βλακεία αλλά και ο διαστρεβλωμένος ανθρώπινος ψυχισμός μας.