Τα πράγματα δεν είναι ΠΟΤΕ έτσι όπως φαίνονται.
Κάποτε ένας αστρονόμος είπε: «Ερεύνησα από την μια άκρη στην άλλη το σύμπαν με το τηλεσκόπιό μου. Πουθενά δεν βρήκα τον Θεό». Και κάποιος βιολιστής του απάντησε: «Και εγώ πήρα το βιολί μου και εξέτασα κάθε κομμάτι του και κάθε χορδή του. Πουθενά δεν βρήκα μουσική». Μη διαβάσετε τις επόμενες σελίδες με τον τρόπο που θα τις διάβαζε ο αστρονόμος.

30 Ιουλίου 2013

Η δομή της Νέας Τάξης Πραγμάτων

Πολλοί νομίζουν ὅτι ἡ Νέα Τάξη εἶναι ἕνα «εἰσαγόμενο παράξενο πράγμα, τό ὁποῖο κάποτε θά κάνει κάτι χρησιμοποιώντας κάποιους».
Λίγοι, ἀκόμα καί οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς πού φωνάζουν, ἔχουν πάρει εἴδηση τήν ἔκταση, τήν πολυπλοκότητα καί τόν χρονικό ὁρίζοντα τῶν διεργασιῶν τῆς ἐπικράτησης αὐτῆς τῆς Νέας Τάξης, ἡ ὁποία δέν γίνεται δεκτή ἀπό τούς κοινούς θνητούς. Τούς εἶναι ἀδύνατον νά καταλάβουν ὅτι μπορεῖ νά ὑπάρχει ἕνα σχέδιο πού κρατάει ἑκατό ἤ καί διακόσια χρόνια καί στοχεύει σέ κάποιον στόχο.
Ἡ Νέα Τάξη ἔχει διαβρώσει τά πάντα καί θά σᾶς δώσω πρῶτα ἕνα θεωρητικό παράδειγμα. Ἐδῶ καί καιρό δραστηριοποιεῖται ἡ ΟΕΑ, ἡ ὁποία προσπαθεῖ νά προειδοποιήσει -ἀπό τήν δική της μεριά ἐνδιαφέροντος- γιά τούς κινδύνους πού ἐλλοχεύουν κατά τῆς Ἑλλάδας.
Μέ κίνδυνο νά θεωρηθῶ ὑπερβολικός θά μποροῦσα νά κατηγορήσω τήν ΟΕΑ ὡς ὀργάνωση ὑποκινούμενη ἀπό τήν Νέα Τάξη. Ἀλλά παρά τήν φαινομενική ὑπερβολή αὐτό θά μποροῦσε νά εἶναι ἀλήθεια. Πολλές φορές συμβαίνει ἀκόμα καί αὐτό: ἄτομα καί ὀργανώσεις πού ἀντιτίθενται στό Μεγάλο Σχέδιο, διαφθείρονται καί τελικά ἀλλάζουν σκοπό.
Καί τώρα ἕνα πραγματικό παράδειγμα:
Ὑπάρχουν πάρα πολλές μυστικές ὀργανώσεις στήν Ἀμερική (καί σέ ὅλο τόν κόσμο φυσικά). Μία ἀπό αὐτές τίς ἐλάχιστα γνωστές ὀργανώσεις εἶναι καί ἡ Bohemian Grove. Ἔχει ἕνα ἰδιωτικό «κτηματάκι» 10.800 στρεμμάτων περίπου, καί μέλη τῆς ὑπῆρξαν ΟΛΟΙ οἱ Δημοκρατικοί Πρόεδροι τῶν ΗΠΑ ἀπό τό 1923 καί μετά. Στά μέλη συγκαταλέγονται ἐπίσης πολλοί ἀξιωματοῦχοι ὑπουργικῶν συμβουλίων, Διευθυντές καί Διευθύνοντες Σύμβουλοι μεγάλων ἑταιρειῶν καί μεγάλων χρηματοπιστωτικῶν ἱδρυμάτων καί ἄλλοι μέ «θέσεις ἰσχύος».
Ὁρισμένοι γνωστοί συμμετέχοντες εἶναι: ὁ Ντουάιτ Ἀϊζενχάουερ, ὁ Ρόναλντ Ρίγκαν, ὁ Ρίτσαρντ Νίξον, οἱ Μπούς (πατέρας καί γιός), ὁ πρόεδρος τῆς κεντρικῆς τράπεζας ἀποθεματικοῦ Ἄλαν Γκρίσπαν, ὁ μεγαλοδημοσιογράφος Ρόμπερτ Νόβακ, ὁ Σβαρτσενέργκερ, ὁ Ντίκ Τσένι, καί πολλοί ἄλλοι, κυρίως Ρεπουμπλικανοί.
Τώρα ἐσεῖς τί πιστεύετε ὅτι κάνουν ὅλοι αὐτοί ποῦ μαζεύονται δύο ἑβδομάδες κάθε χρόνο στό «κτηματάκι»;
Ἄν πιστεύετε ὅτι πλέκουν πουλόβερ ἤ βλέπουν ποδόσφαιρο μᾶλλον βρισκόσαστε σέ λάθος μέρος. Πρέπει νά βρεῖτε κάποια σελίδα πού νά ἀσχολεῖται μέ παραμύθια.
Ἄν πιστεύετε ὅτι σχεδιάζουν τά «κόλπα» πού θά κάνουν τήν ἑπόμενη χρονιά ἤ δεκαετία τότε εἴσαστε στό σωστό μέρος.
Σέ μελλοντικές ἀναρτήσεις θά δώσω μερικά ἀκόμα «ζουμερά» στοιχεῖα. Τό θέμα εἶναι γιγάντιο καί ξεπερνάει πραγματικά τίς δυνατότητες ὁποιασδήποτε χώρας.

28 Ιουλίου 2013

Καπιταλισμός και ηλίθιοι

Πολλοί σήμερα διαμαρτύρονται γιά τά ὅσα τραβᾶνε λόγω τοῦ μνημονίου. Νά μέ συγχωροῦν πολύ οἱ πολλοί, ἀλλά εἶναι παντελῶς ἠλίθιοι. Οἱ λόγοι εἶναι ἐπίσης πολλοί καί θά προσπαθήσω νά κάνω μιά μικρή ἀνάλυση.
Αὐτό πού βιώνουμε στήν Ἑλλάδα σήμερα εἶναι ὁ ἄκρατος καπιταλισμός, ὁ ὁποῖος στήν Εὐρώπη καί τήν Ἀμερική -μετά ἀπό αἰῶνες ἐφαρμογῆς- θεωρεῖται ἀπό τούς πολίτες-σκλάβους τοῦ «ἀναπτυγμένου» κόσμου σάν κάτι φυσιολογικό.
1) Θυμηθεῖτε πχ τό ἐλεεινό βίντεο-διαφήμιση τοῦ μνημονίου, τό ὁποῖο ἔδειχνε τήν γριά στό κομμωτήριο νά ἐκπλήσσεται ἐπειδή μία ἑλληνίδα κομμώτρια ἔπαιρνε σύνταξη στά 55 λόγω «βαρέων καί ἀνθυγιεινῶν». Ἐπειδή δηλαδή ἡ δούλα-γριά εἶχε μεγαλώσει σέ ἕνα καθεστώς ἀπόλυτης δουλείας καί θεωροῦσε φυσιολογικό νά δουλεύει μέχρι νά μήν μπορεῖ πιά νά πάρει τά πόδια της, ἄρα ἔπρεπε καί οἱ ἑλληνίδες νά μετατραποῦν σέ σκλάβες καί νά δουλεύουν καί αὐτές μέχρι τά ἑβδομῆντα τους.
2) ΚΑΝΕΝΑΣ ΗΛΙΘΙΟΣ (ντόπιος ἤ ξένος) δέν ἀναρωτήθηκε ΠΟΤΕ σέ τί ἄραγε εἶναι πιό βολικό νά δουλεύει ἕνας γέρος τῶν 65 ἤ ἑβδομήντα χρονῶν, ἀντί νά ἀφήσει τήν θέση ἐργασίας σέ ἕναν νεώτερο, ὁ ὁποῖος ἐπιπλέον θά παντρευτεῖ καί θά κάνει καί παιδιά.
Ὁ μόνος πού βολεύεται εἶναι οἱ ἑταιρεῖες πού:
α) Κρατᾶνε ὑψηλό ποσοστό ἀνεργίας καί συμπιέζουν πρός τά κάτω τα μεροκάματα.
β) Ἔχουν ἄφθονους σκλάβους σέ «κινητικότητα». Πχ  στήν Ἀμερική, τήν πολιτισμένη, τήν ἀναπτυγμένη (καί ὅλα τα σχετικά σανά πού σᾶς ταΐζουν συνήθως) σέ παίρνουν τηλέφωνο καί σοῦ λένε: «ἔλα σήμερα γιά τρεῖς ὧρες μέ πέντε δολάρια». Ἄν δέν θές θά βρεθεῖ ἄλλος νά πάει. Καί φυσικά δέν σέ μετρᾶνε στούς ἄνεργους. Παρόλα αὐτά οἱ ἀμερικάνοι ἔχουν πάνω ἀπό 50 ἑκατομμύρια ἀνέργους, στούς ὁποίους δέν συμπεριλαμβάνονται οἱ ἄστεγοι. Καί φυσικά δέν συζητᾶμε καν γιά τό ἐπίπεδο ὑγειονομικῆς περίθαλψης πού εἶναι χειρότερο ἀπό τό δικό μας.
Καί παρακαλῶ μήν μοῦ μιλήσετε γιά ἐλλείμματα καί γιά τεμπέληδες δημόσιους ὑπάλληλους, γιατί θά πρέπει νά ἀναφέρω τήν ληστεία τοῦ χρηματιστηρίου, τό φόρτωμα τῶν ὑπηρεσιῶν μέ ὑπεράριθμους, τίς τεράστιες μίζες, τά ἄχρηστα «κοινωνικά» ἔργα, τίς ρεμοῦλες τῶν δημάρχων, τόν ὑπέρογκο δανεισμό τοῦ κράτους γιά νά συντηροῦνται ὅλα τα παραπάνω καί ὅλα αὐτά τά ὑπέροχα πού γενικά ἔχουν διαπράξει ὅλοι αὐτοί τούς ὁποίους ψηφίζετε τά τελευταῖα 50 χρόνια.
3) ΚΑΝΕΝΑΣ ΗΛΙΘΙΟΣ δέν ἐνδιαφέρθηκε τελικά νά μάθει γιά τήν ΕΟΚ ἤ δέν θυμάστε τό σύνθημα; Φυσικά οὔτε καί οἱ βολευτές, τῶν ὁποίων τό μόνο μέλημα ἦταν νά ἀποκτοῦν ψηφοθηρική πελατεία.
4) ΚΑΝΕΝΑΣ ΗΛΙΘΙΟΣ δέν ἀναρωτήθηκε τόν λόγο πού ξαφνικά ἡ ΕΟΚ ἐνδιαφέρθηκε γιά τήν «ὑγεία» τῆς οἰκονομίας μας, δίνοντας τεράστια ποσά χρημάτων ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ πού πηγαίνουν.
5) ΚΑΝΕΝΑΣ ΗΛΙΘΙΟΣ δέν ἐνδιαφέρθηκε γιά ΤΙΠΟΤΕ ἐκτός ἀπό τό νά πάρει καί ἄλλες ἐπιδοτήσεις ἤ νά τοῦ κάνουν ρουσφέτια. Θυμάστε τόν γλοιώδη δοῦλο ποῦ φιλάει τό χέρι τοῦ Βενιζέλου;
6) ΚΑΝΕΝΑΣ ΗΛΙΘΙΟΣ δέν ἀναρωτήθηκε ΓΙΑΤΙ τό δημόσιο εἶναι τόσο χάλια καί ΓΙΑΤΙ οἱ βολευτές καί τά κόμματα δέν κάνουν ΠΟΤΕ κάτι γιά νά διορθώσουν τήν κατάσταση.
7) ΚΑΝΕΝΑΣ ΗΛΙΘΙΟΣ δέν εἶπε: «Ἀφοῦ στό δημόσιο ἔχουν ὑψηλό μισθό θέλω καί ἐγώ τόν ἴδιο». Ἁπλά μέ τήν ἀνεγκέφαλη, ἠλίθια, γραικυλίστικη λογική του χωριάτη ἤθελε «νά ψοφήσει ἡ κατσίκα τοῦ γείτονα». ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΗΡΘΕ Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ.
8) ΚΑΝΕΝΑΣ ΗΛΙΘΙΟΣ δέν διαμαρτυρήθηκε μέ τήν ἀπαξίωση τῆς ἀστυνομίας μέχρι πού πήξαμε στούς λαθρομετανάστες, στίς συμμορίες, στά ναρκωτικά στίς ληστεῖες καί τούς φόνους καί ἄρχισε ὁ κόσμος νά φοβᾶται καί τήν σκιά του. Εἶχα δεῖ στήν τηλεόραση ἕναν τέτοιο «εἰδικό» ὁ ὁποῖος βλακωδῶς διαμαρτυρόταν πού ἡ ἀστυνομία «δέν κάνει τήν δουλειά τῆς» ἀλλά ἐπίσης τοῦ γύριζαν τά ἄντερα ὅταν ἔβλεπε τούς φασίστες τῆς ἀστυνομίας στόν δρόμο.
9) ΚΑΝΕΝΑΣ ΗΛΙΘΙΟΣ δέν καταλαβαίνει τό ἁπλό γεγονός ὅτι μέ δημοσιονομικές κομπίνες, ψέματα λοβιτοῦρες καί ἀπάτες μᾶς ἔδεσαν στό ἅρμα τῆς σκληρά καπιταλιστικῆς ΕΕ. Ἔτσι ὁ κόσμος συνεχίζει νά βλέπει τά σανοπωλεῖα τῶν ὀκτῶ καί μισῆ, πού προσφέρουν ἄφθονη ἀνοησία συνεχίζοντας νά καλύπτουν τό βασικό πρόβλημα: τό ἐλεγχόμενο ἀπό ξένα κέντρα πολιτικό σύστημα.
10) ΚΑΝΕΝΑΣ ΗΛΙΘΙΟΣ δέν θυμᾶται τά ἀμέτρητα σκάνδαλα πού ἔχουν ἐξαφανιστεῖ στήν περίφημη «τρύπα τῆς μνήμης» τοῦ Μεγάλου Ἀδελφοῦ. Ὅλοι ἀσχολοῦνται πάντοτε μέ τό τελευταῖο γεγονός ἐπιδεικνύοντας μνήμη χρυσόψαρου, ἄν καί μᾶλλον τό χευσόψαρο ἔχει περισσότερη δυνατότητα.
Κανένας γενικά δέν σκέφτεται τίποτε, δέν ρωτάει τίποτε, δέν ἀναλύει τίποτε. Τί περιμένετε νά ἀλλάξει πρός τό καλύτερο μέ αὐτήν τήν συμπεριφορά;

26 Ιουλίου 2013

Δότες οργάνων

Στήν ζούγκλα ἔγινε δικτατορία (προφανῶς ἀπό χρυσαυγίτες) καί βγῆκε διαταγή νά φυλακίσουν ὅλους τους ἐλέφαντες. Οἱ ἐλέφαντες λοιπόν ἔτρεχαν γιά νά κρυφτοῦν καί μαζί τους ἔτρεχε καί ἕνας λαγός. Ἕνα ζῶο τόν ρώτησε γιατί τρέχει καί αὐτός ἀπάντησε:
-Γιατί ἅμα μέ πιάσουν ἄντε νά ἀποδείξω ὅτι δέν εἶμαι ἐλέφαντας!
Αὐτό τό ἀνέκδοτό μου τό θύμισε ἡ ἱστορία μέ τούς δωρητές σώματος. Στήν δημοκρατικότατη δημοκρατία πού ζοῦμε, βγῆκε ἕνας δημοκρατικότατος νόμος (τύφλα νά ἔχουν οἱ χρυσαυγίτικοι). Ὁ δημοκρατικός αὐτός νόμος, λοιπόν, σᾶς ἔχει κάνει δωρητές ὀργάνων μέ δημοκρατικό ζόρι. Δέν ἔχετε τό δημοκρατικό δικαίωμα νά διαλέξετε. Εἴσαστε ΝΤΕΦΑΚΤΟ δωρητές ὀργάνων μέχρι νά τρέξετε νά κάνετε τήν σχετική δήλωση ἄρνησης.
Ἔτσι θά πρέπει νά πᾶτε σέ δημοκρατικές οὐρές καί νά ἀσχοληθεῖτε μέ τήν δημοκρατική γραφειοκρατία γιά νά μπορέσετε νά ἔχετε «αὐτοδιάθεση σώματος».
Ἡ διαδικασία ἔχει ὡς ἑξῆς:
1) Θά πρέπει νά πᾶτε σέ κάποιο ΚΕΠ γιά νά σᾶς βάλουν σφραγίδα μέ τό «γνήσιό της ὑπογραφῆς».
2) Ἔπειτα θά πᾶτε οἱ ἴδιοι ἤ κάποιος ἄλλος νά κάνετε τήν κατάθεση καί νά πάρετε ἀριθμό πρωτοκόλλου.
3) Τέλος μπορεῖτε μέ φάξ νά εἰδοποιήσετε τίς ὑπόλοιπες ἁρμόδιες ὑπηρεσίες.
Παραμένει βέβαιά το πρόβλημα ὅτι ὅταν θά εἴσαστε σέ κάποια κρίσιμη κατάσταση θά πρέπει νά ἀποδείξετε ὅτι ΔΕΝ εἴσαστε δωρητές σώματος. Μέ λίγα λόγια θά πρέπει νά ἀποδείξετε ὅτι δέν εἴσαστε ἐλέφαντας. Ἄρα θά πρέπει νά ἔχετε κολλημένη στό κούτελο τήν πρωτοκολλημένη ἄρνησή σας ἤ μία στρατιωτική ταυτότητα μέ ἁλυσίδα στόν λαιμό πού νά τό ἀναφέρει αὐτό ἤ θά πρέπει νά κυκλοφορᾶτε παντοῦ μέ ἕναν συγγενῆ πού θά ξέρει ὅτι ἔχετε κάνει αἴτηση.
Γιά ὅποιον θέλει νά προσπαθήσει νά ἀποδείξει ὅτι δέν εἶναι ἐλέφαντας μπορεῖ νά κατεβάσει τά σχετικά χαρτιά ἀπό ἐδῶ Υπεύθυνη δήλωση νόμου 105 καί ἀπό ἐδῶ Δήλωση-άρνησης-ΕΟΜ.
Μέσα περιέχονται ὅλες οἱ πληροφορίες, τηλέφωνα καί διευθύνσεις τίς ὁποῖες θά χρειαστεῖτε.

24 Ιουλίου 2013

Θρησκείες και ισότητα

Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα.
Αὐτό εἶναι ἕνα χαρακτηριστικό ἀπό τά ἀποσπάσματα, ἐπάνω στά ὁποῖα οἱ ἠλίθιοι στηρίζονται γιά νά θεωροῦν τήν γυναίκα κατώτερη.
Ἡ ὅλη ὑπόθεση στηρίζεται ἐπίσης στήν φυσική ἀδυναμία τῶν γυναικών σέ σχέση μέ τούς ἄνδρες. Ἀφοῦ ἐγώ μπορῶ νά δείρω τήν γυναίκα μου (ὄντας μεγαλύτερος, βαρύτερος καί δυνατότερος) αὐτό σημαίνει ὅτι εἶμαι καί καλύτερος, ἐξυπνότερος καί ἀνώτερος ἀπό αὐτήν.
Μέ βάση τό ἐπίσης ἠλίθιο αὐτό σκεπτικό ἕνας δεινόσαυρος εἶναι ἀνώτερος ἀπό ἐμᾶς.
Τελικά τήν βλακεία τῶν ἀνθρώπων τήν πληρώνει ὁ θεός, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ὑπεύθυνος γιά τά ὅσα πιστεύουν καί πράττουν οἱ ἄνθρωποι στό ὄνομά του.
Φυσικά τήν Ἁγία Γραφή λίγο-πολύ τήν γνωρίζετε ὅλοι. Ἀλλά τό Κοράνι εἶναι ἕνα τελείως «ἄγνωστο ἔδαφος». Καί αὐτό, φυσικά, δέν ξεφεύγει ἀπό τήν καθιερωμένη διαστρέβλωση τῶν εἰδικῶν. Τό χωρίο πού θά διαβάσετε εἶναι ἀπό τήν μετάφραση στά ἑλληνικά πού ἔκαναν οἱ Ἄραβες.
Στήν Σούρα ἔλ-Κέβθερ, λοιπόν,  ἡ μετάφραση λέει:
Πράγματι, ὅποιος σέ μισήσει, - εἶναι ὁ πραγματικός ἀπόβλητος, (γιατί διέδιδε στή Μέκκα ὅτι ὁ Μουχάμμεντ εἶναι πατέρας κοριτσιῶν γιά νά κατεβάζει τό κύρος του ὡς προφήτη).
Ἡ παρένθεση δείχνει ὅτι οἱ μεταφραστές-θεολόγοι συμπληρώνουν τά λόγια τοῦ κειμένου γιά νά γίνει «πιό κατανοητό. Βλέπουμε λοιπόν νά θεωροῦν ὡς κατώτερο σέ ὁτιδήποτε κάποιον ἐπειδή ἔχει κόρες. Ἔτσι δέν εἶναι καθόλου παράλογο νά βλέπουμε τέτοια καταπίεση πρός τίς γυναῖκες. Καί σίγουρα θά πρέπει νά περάσουν πολλές ἐκατονταετίες ἀκόμα πρίν ἀρχίσει ἡ γυναικεία ἀπελευθέρωση στόν μουσουλμανικό κόσμο.

22 Ιουλίου 2013

Η Νέα Τάξη Πραγμάτων

Ὁ περισσότερος κόσμος ὅταν ἀκούει γιά αὐτό τό θέμα «γυρίζει πλευρό». Δέν πιστεύει ὅτι εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχει κάποια παγκόσμια συνομωσία μέ στόχο τήν τσέπη του. Ἐν μέρει σέ αὐτό φταῖνε οἱ συντάκτες τῶν κειμένων πού γράφουν πηχιαίους  ἐξωφρενικούς τίτλους καί χρησιμοποιοῦν μιά περίεργη ξύλινη γλώσσα.
Ἐξάλλου εἶναι δύσκολο νά καταλάβει κανείς τίς λεπτομέρειες τοῦ θέματος αὐτοῦ ὅταν πνίγεται ἀπό τίς οἰκονομικές συνέπειες πού ὑπάρχουν ἀκριβῶς ἐπειδή αὐτή ἡ συνομωσία εἶναι ἀληθινή καί «δουλεύει σκληρά». Νά σᾶς θυμίσω μόνο τόν «Γιωργάκη» Παπανδρέου πού, στή πρώτη του ὁμιλία σάν πρωθυπουργός, μίλησε γιά αὐτήν τήν «ἀνύπαρκτη» γιά τά κορόιδα-ψηφοφόρους-καταναλωτές-σκλάβους Νέα Τάξη Πραγμάτων καί γιά τήν παγκόσμια κυβέρνηση πού εἶναι ἀπαραίτητο νά ἔρθει γιά νά ὑπάρξει δικαιοσύνη καί τά σχετικά μπαρμπούτσαλα πού συνήθως λένε στό ἀνεγκέφαλο πλῆθος.
Θά προσπαθήσω ὅμως νά σᾶς δώσω μερικά ἁπλά στοιχεῖα γιά νά ἀρχίσετε νά καταλαβαίνετε ἀπό μόνοι σας.
Μόλις πρίν λίγα χρόνια μπῆκε στήν ζωή μᾶς ὁ ὅρος «τράπεζα» σάν ἕνας ζωτικός ὅρος οἰκονομίας. Ξαφνικά ἡ τράπεζα ἔπρεπε νά ἔχει κέρδη καί νά ἐπιβιώνει μέ κάθε τρόπο στίς «οἰκονομικές» δυσκολίες πού ἐμφανίστηκαν ἐπίσης. Χρηματιστήρια, μετοχές ἐταιρίες καί προϋπολογισμοί ἔγιναν ξαφνικά το μοναδικό ἐνδιαφέρον τῆς Εὐρώπης, τῆς κυβέρνησης καί τῶν ΜΜΕ.
Μέ βάση ὅλα ὅσα ξέρετε καί τά ὁποῖα συνήθως συμβαίνουν «ξαφνικά» καί τά ὁποῖα ἐπίσης συνήθως «θεωροῦνται δεδομένα» ἀπό τά ΜΜΕ, τούς «εἰδικούς» καί τούς δημοσιογράφους, διαβάστε τά λόγια δύο ἀνθρώπων εἰδικοῦ ἐνδιαφέροντος καί πεῖτε μου ὅτι ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ καί ὅτι δέν ἀναγνωρίζετε νά συμβαίνουν αὐτά στήν πατρίδα μας.
1) Ὁ Πρόεδρος τῆς Τράπεζας τῆς Ἀγγλίας Sir Josiah Stam, ἦταν ὁ δεύτερος πιό πλούσιος Βρετανός τήν δεκαετία τοῦ 1920. Ἔδωσε μία διάλεξη στό Πανεπιστήμιο τοῦ Τέξας τό 1927  καί εἶπε τά ἑξῆς: «Τό σύγχρονο τραπεζικό σύστημα κατασκευάζει χρήματα ἀπό τό τίποτα. Ἡ διαδικασία εἶναι ἴσως ἡ πιό ἐκπληκτική ταχυδακτυλουργία πού ἐφευρέθηκε ποτέ. Ἡ τραπεζική λειτουργία ἐπινοήθηκε στήν ἀδικία καί γεννήθηκε στήν ἁμαρτία ... Οἱ τραπεζίτες κατέχουν τήν Γῆ. Πάρτε τήν ἀπό αὐτούς ἀλλά ἀφῆστε τούς τήν ἐξουσία νά δημιουργοῦν χρήματα, καί μέ ἕνα πάτημα ἑνός στυλό, θά δημιουργήσουν ἀρκετά χρήματα γιά νά τήν ἀγοράσουν καί πάλι ... 
Πάρτε ἀπό αὐτούς αὐτήν τήν μεγάλη δύναμη καί ὅλες οἱ μεγάλες περιουσίες, ὅπως ἡ δική μου, θά ἐξαφανιστοῦν, γιατί αὐτός θά ἦταν ὁ καλύτερος καί εὐτυχέστερος κόσμος γιά νά ζήσει κάποιος ...
Ἀλλά ἄν θέλετε νά συνεχίσετε νά εἴσαστε οἱ σκλάβοι τῶν τραπεζιτῶν καί νά πληρώνετε τό κόστος τῆς σκλαβιᾶς σας, τότε ἀφῆστε τούς τραπεζίτες νά συνεχίσουν νά δημιουργοῦν χρήματα καί πιστωτικούς ἐλέγχους».

O Τόμας Τζέφερσον ήταν ο τρίτος Πρόεδρος των ΗΠΑ, από το 1801 μέχρι και το 1809. Ήταν επίσης ο κύριος συντάκτης της περίφημης Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Το 1802, σε επιστολή του προς τον γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών έγραψε:
«Πιστεύω ότι τα τραπεζικά ιδρύματα είναι περισσότερο επικίνδυνα για την ελευθερία μας από τους στρατούς. Εάν ο αμερικανικός λαός επιτρέψει ποτέ σε ιδιωτικές τράπεζες να ελέγξουν την έκδοση του νομίσματός του, πρώτα με τον πληθωρισμό και στην συνέχεια, με τον αποπληθωρισμό, οι τράπεζες και οι εταιρείες που θα αναπτύσσονται γύρω από αυτές, θα στερήσουν τους ανθρώπους από όλα τους τα ακίνητα μέχρις ότου μια μέρα τα παιδιά τους θα ξυπνήσουν άστεγα στην ήπειρο που κατέκτησαν οι πατέρες τους. Η δύναμη τυπώματος χρημάτων πρέπει να αφαιρεθεί από τις τράπεζες και να περάσει στον λαό, στον οποίο και ανήκει».
Διαβάστε, σκεφτείτε και κρίνετε από μόνοι σας.

21 Ιουλίου 2013

Μουσείο Βραυρώνας

Ἄν δέν ἔχετε πάει στό μουσεῖο τῆς Βραυρώνας θά πρέπει νά πᾶτε. Εἶναι πολύ πιό «καλό γιά τήν ὑγεία σας» ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  ἀπό ὁτιδήποτε ἄλλο.
Παρατῆστε τά τηλεπαράθυρα καί τίς βλακεῖες τῶν «εἰδικῶν». Θά πρέπει νά πάρετε ἀπόφαση ὅτι σᾶς ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΧΟΝΤΡΑ καί ὅτι αὐτά πού γίνονται σήμερα ἔχουν στηθεῖ ἀπό πολλά χρόνια πίσω. Γιά αὐτό ὅσο ἔχετε ἀκόμα κάποια χρήματα καί ὅσο θά ἐπιτρέπεται ἀκόμα ἡ εἴσοδος στά μουσεῖα, πηγαίνετε τά παιδιά σας νά δοῦν κάτι ἀξιόλογο. Ξεκολῆστε τα ἀπό τά ipod, τά κινητά καί τά facebook τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων.
Εἶναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ νά βουλιάζει τό Πόρτο Ράφτη καί ἡ γύρω περιοχή ἀπό κόσμο καί στό καταπληκτικό αὐτό μουσεῖο νά ὑπάρχουν μόνο πέντε ἐπισκέπτες.
Πρόκειται γιά ἕνα θαυμάσιο μουσεῖο μέ πολλά ἐκθέματα καί ἀρκετά φθηνό εἰσιτήριο. Θά δεῖτε ἀπό λίθινα τσεκούρια τῆς ἕβδομης χιλιετίας μέχρι ἀγαλματίδια τῆς ρωμαϊκῆς ἐποχῆς.
Ὁρίστε ἕνα μικρό δεῖγμα ἀπό τά χιλιάδες ἐκθέματα:
Τά πήλινα ἀγγεῖα ἔχουν μία τεράστια ποικιλία μορφῶν, σχεδίων καί χρωμάτων.

Μικροσκοπικοί σφραγιδόλιθοι. Τό δάχτυλο σᾶς δίνει μία ἰδέα τοῦ μεγέθους τους. Οἱ σφραγιδόλιθοι αὐτοί εἶναι μία ἀπόδειξη τῆς ὕπαρξης μεγεθυντικῶν φακῶν καί λεπτῶν ἐργαλείων πού ἀπαιτοῦν ἀρκετά ἀναπτυγμένη τεχνολογία.

Ξύλινες (μαῦρο χρῶμα)  καί κοκάλινες χτένες. Τά λεπτά δόντια τούς ἀπαιτοῦν καί ἀντίστοιχα λεπτές πριονόλαμες γιά νά κατασκευαστοῦν.

Μικρές πυξίδες ἀπό ἄσπρη πέτρα. Πρόκειται γιά μία ἀπόδειξη τῆς ὕπαρξης τόρνων καί κοπτικῶν ἐργαλείων, «ἀφοῦ μέ τό χέρι» δέν μπορεῖς νά κατασκευάσεις τόσο τέλεια στρογγυλά ἀντικείμενα μέ τόσο τέλειες ἐγκοπές.

Μερικοί μικροί ΓΥΑΛΙΝΟΙ ἀμφορεῖς τοῦ πέμπτου αἰώνα πρό Χριστοῦ,

Μερικά κολιέ, τοῦ πέμπτου αἰώνα πρό Χριστοῦ, τά ὁποῖα μοιάζουν σάν νά ἀγοράστηκαν ἀπό σύγχρονο μαγαζί στό Μοναστηράκι.Χάλκινη τεφροδόχη τοῦ πέμπτου-ἕκτου αἰώνα πρό Χριστοῦ. Δείχνει τό ἐπίπεδο πού εἶχε φτάσει ἡ κατεργασία τοῦ μετάλλου.

Ἄφησα τελευταῖο ἕνα ἀπό τά πιό ἀπίστευτα χρυσά ἐκθέματα. Μία «σύγχρονη» χρυσή ἁλυσίδα. Εἶναι κατασκευασμένη ἀπό λεπτές χρυσές κλωστές, οἱ ὁποῖες πλέχτηκαν καί σχημάτισαν ἕναν χοντρό χρυσό «σπάγκο». Δεῖτε τήν μεγέθυνση καί θά καταλάβετε τό μέγεθος τῆς λεπτοδουλειᾶς πού ἀπαιτεῖται.
 


20 Ιουλίου 2013

Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν Χρυσαυγίτες

Ὁρίστε! Σᾶς παραθέτω τά στοιχεῖα ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἦταν φασίστες καί ὅτι οἱ δημοκρατικές ἐλευθερίες καί εὐαισθησίες μᾶς κινδυνεύουνε χιλιάδες χρόνια ἀπό τόν φασισμό.
Οἱ Ἑλληναράδες θά πρέπει νά πάψουν νά διαμαρτύρονται καί νά δεχθοῦν τίς δημοκρατικές ἀπόψεις περί μεταναστῶν (ὄχι λαθρομεταναστῶν ὅπως ἰσχυρίζονται ὅλα τα φασιστόμουτρα), περί συνωστισμοῦ στήν Σμύρνη (ὄχι σφαγή ὅπως λένε οἱ κάθε λογής ἐχθροί της δημοκρατίας), καθώς καί τά δημοκρατικά μαθήματα ἀνθρωπιᾶς ἀπό τό ΔΝΤ, τήν ΕΕ, καί τοῦ Βολευτές τῆς ἑλληνικῆς Βολῆς.
Ὁ ἀγκυλωτός σταυρός βρίσκεται «φάτσα πόστα» στό κατά τά ἄλλα θαυμάσιο αὐτό ἀγγεῖο.
Προφανῶς κάποιο κάθαρμα πρόγονος τοῦ ΜΙχαλολιάκου στόλισε τό ἀγγεῖο μέ τό ἀπεχθές σύμβολο, γιά νά δηλητηριάσει τίς ἀθῶες ψυχές καί νά τίς παρασύρει.
Μήν πιστεύετε τά παραμύθια ὅτι πρόκειται γιά πανάρχαιο σύμβολο τοῦ ἥλιου ἤ τοῦ κύκλου τῶν ἐποχῶν ἤ ἴσως τοῦ νόμου τῆς γέννησης καί τοῦ θανάτου τοῦ σύμπαντος. Ἡ φασιστική νοοτροπία τῶν ἐχθρῶν της δημοκρατίας εἶναι διάχυτη παντοῦ.

19 Ιουλίου 2013

Η καταραμένη χώρα

Σέ αὐτήν τήν καταραμένη χώρα δουλεύουν μόνο:
1) Τό ΔΝΤ παρέα μέ τά ντόπια καί ξένα οἰκονομικά συμφέροντα (σάν ἀναρχοκομμουνιστής μου ἀκούγομαι!).
2)Τά μυρμήγκια. Ἔχουν ἀνοίξει ὁλόκληρους δρόμους μέσα στό πυκνό «δάσος» τῶν ξερῶν χόρτων.
Οἱ φωτογραφίες πάρθηκαν σέ ἕνα ἐγκαταλελειμμένο τεράστιο ξενοδοχεῖο στήν Ἀναβυσσο.

3) Οἱ ἐμπρηστές. Πυκνός καπνός σηκώνεται ἀπό τήν μεριά τοῦ λόφου τῆς Ἀναβύσσου πρός τήν Ἀθήνα. Ἡ φωτογραφία τραβήχτηκε στίς 18 Ἰουλίου 2013, στίς ἑπτά τό ἀπόγευμα).


Πραγματικά πρόκειται γιά μία κάτι πού δέν μπορῶ νά καταλάβω καί μέ κάνει ἔξω φρενῶν. Τεράστιες ἐκτάσεις στήν γύρω περιοχή ἔχουν καεῖ ἐντελῶς. Κάποια ἀπομεινάρια δασῶν κάηκαν πέρσι. Ἀκόμα καί λόφοι καμένοι καί ξανακαμένοι ἐπιδεικνύουν δίπλα στόν παραλιακό δρόμο τά σκέλεθρα ἀπό τούς πρόσφατα ἀπανθρακωμένους τελευταίους θάμνους καί δεντράκια.
Τά βουνά τῆς ἐνδοχώρας ἔχουν γίνει «κρανίου τόπος». Μετά ἀπό μερικά χρόνια ἀκόμα, θά ξεπλυθεῖ καί τό τελευταῖο χῶμα κάνοντάς τα ἄχρηστα ἀκόμα καί γιά βοσκή.
Γιά κάποιον ἄγνωστο λόγο στούς ἀνθρώπους ἀρέσει νά ζοῦν σέ ξερά πεθαμένα μέρη. Τούς ἐνδιαφέρει μόνο νά ἔχουν ἐξοχικά, ὑπολογιστές καί τηλέφωνα τελευταίας γενιᾶς.
Ὅλες αὐτές οἱ φωτιές μπαίνουν εἴτε ἀπό οἰκοπεδοφάγους, εἴτε ἀπό ἠλίθιους πού πᾶνε νά κάψουν τά χόρτα στό χωράφι τους, εἴτε ἀπό τούς ἀνεγκέφαλους πού ἀντί νά σβήσουν τά τσιγάρα τούς τά πετᾶνε ὅπου τύχει.
Τελικά ἔχω ἀρχίσει νά μοῦ ἀρέσει τό ΔΝΤ. Τουλάχιστον αὐτό δέν θά κάψει ποτέ ἕνα δάσος. Δέν τό συμφέρει ἀπό οἰκονομικῆς ἄποψης.

13 Ιουλίου 2013

Χρωμοθεραπεία


Μεταφράζοντας ένα βιβλίο για την δράση των μυστικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ, δεν άντεξα την φρίκη των πληροφοριών και «αναγκάστηκα» να ασχοληθώ λίγο με ένα πιο φυσιολογικό θέμα.
Έτσι μετέτρεψα σε βίντεο ένα παλιό αρχείο και το ανέβασα στο Youtube. Φυσικά η ποιότητα είναι χαμηλή, αλλά αν θέλετε να δείτε τις όντως καταπληκτικές εικόνες κατεβάστε το αρχείο από εδώ.
12 Ιουλίου 2013

Κράτος μαριονέτα

Ἀπό ἱδρύσεως τοῦ ἑλληνικοῦ δῆθεν-κράτους εἴμαστε κάτω ἀπό τήν μπότα διαφόρων «φίλων».
Πρῶτα πρῶτα των Γερμανῶν πού ἔφτιαξαν τό νομικό πλαίσιο πού στήριζε τόν βασιλιά «μᾶς» μέχρι πρόσφατα.
Ἔπειτα τῶν ὑπόλοιπων εὐρωπαίων «φίλων» μας: πάντα εἴχαμε τρία πολιτικά κόμματα. Ξεκινήσαμε μέ τό ἀγγλικό, τό γαλλικό καί τό ρωσικό καί στήν σημερινή κατάντια μᾶς ἁπλά ἀλλάξαμε ὀνόματα. Ἔχουμε ΝΔ ἤ δεξιό ἤ ἀγγλικό κόμμα, Πασοκ ἤ σοσιαλιστικό ἤ γαλλικό κόμμα, καί τέλος ΚΚΕ ἤ ἀριστερό ἤ ρωσικό κόμμα.
Τά τελευταῖα χρόνια ἡ κατοχή (ἰδεολογική καί ἄλλη) πού βιώνουμε ἀρχίζει νά ἀλλάζει μορφή. Πρῶτα πρῶτα ἐνῶ εἴχαμε ἕνα σκληρό δεξιό σύστημα διακυβέρνησης, κυριαρχοῦσε ἕνα σκληρό ἀριστερό ἰδεολογικό σύστημα. Ὅποιος διαμαρτυρόταν πχ γιά τούς «καλούς (λαθρο)μετανάστες», ἀκόμα καί ἄν ἔλεγε ἁπλά ὅτι πρέπει νά μπεῖ μία τάξη καί νά πάψουμε νά εἴμαστε «μπᾶτε σκύλοι ἀλέστε», αὐτόματα βαφτιζόταν φασίστας, κάθαρμα καί ὁτιδήποτε ἄλλη ἰδιότητα ἔδιναν οἱ «δημοκράτες» πού κυριαρχοῦν στήν κοινωνική, πνευματική καί οἰκονομική ζωή μας.
«Καπάκι» μέ τήν ἔλευση τῆς ἰδιωτικῆς καί «ἐλεύθερης» ΑΛΛΑ καί ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ τηλεόρασης, ἀφοῦ κανένας σταθμός δέν ἔχει ἐπίσημη ἄδεια, ἄρχισε ἡ πνευματική εἰσβολή τῶν ἀμερικανῶν μέ κύριο ἄξονα τόν Σκάι. Τό σῆμα τοῦ εἶναι ἀντιγραφή τοῦ σήματος τοῦ ἀντίστοιχου ἀμερικανικοῦ καναλιοῦ. Φυσικά ἀκλουθώντας τήν ποιότητα τῶν ἀμερικανικῶν, ἔχει ἐκπομπές ἀπίστευτης ἠλιθιότητας καί ποιότητας, πράγμα λογικό ἀφοῦ προφανῶς δέν εἶναι παρά ἕνα παρακλάδι τοῦ ἀμερικάνικου. Ὄχι ὅτι τά ἄλλα κανάλια πᾶνε πίσω σε «ποιότητα».
Τώρα τελευταία μας προέκυψε καί ἡ ξαφνική ἀγάπη τῆς πρώην σοβιετικῆς δημοκρατίας τοῦ Ἀζερμπαϊτζᾶν. Οὔτε καν οἱ Τοῦρκοι δέν ἔφεραν ἀντιρρήσεις γιά τόν ἀγωγό, ἀφοῦ ἔτσι κι ἀλλιῶς (ΠΑΩ ΣΤΟΙΧΗΜΑ) δέν θά ἔχουμε οὔτε κάποια κυριαρχία στόν ἀγωγό καί πιθανόν οὔτε καν κάποια ἔσοδα σάν κράτος.
Προσπαθοῦσα νά καταλάβω τί δώσαμε γιά νά μᾶς «δώσουν» τόν ἀγωγό ὅταν ἐχθές εἶδα τήν εἰκόνα τῆς «νέας» κρατικῆς τηλεόρασης. Εἶναι ὁλόιδια μέ τήν εἰκόνα τῆς ρωσικῆς, ὅταν εἶχε ἀρχίσει τό ξεπούλημα τῆς περιουσίας τῆς ΕΣΣΔ.
Ὑποθέτω ὅτι καί τό πρόγραμμά της θά εἶναι ἀντίστοιχου περιεχομένου.
Και μετά μία δεύτερη σκέψη λέτε στις επερχόμενες εκλογές να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση;

6 Ιουλίου 2013

Εσείς πόσο νέοι είστε;

Η νεότητα δεν είναι μια εποχή της ζωής. Είναι μια κατάσταση του νου.
Η νεότητα δεν είναι ρόδινα μάγουλα, κόκκινα χείλη και ευλύγιστα γόνατα. Είναι θέμα της βούλησης, ποιότητας της φαντασίας, σφρίγους των συναισθημάτων.
Η νεότητα είναι η φρεσκάδα των βαθύτερων ελατηρίων της ζωής.
Εσείς πόσο νέοι είστε;
Έχετε διδαχθεί τις πεποιθήσεις σας από το Σύστημα. Αντιλαμβάνεστε μόνο την κλιμάκωση του «περισσότερο ή λιγότερο στα υπάρχοντά μου». Κέντρο της ζωής σας είναι η εγωιστική αντίληψη «εγώ είμαι πιο… (καλύτερος, εξυπνότερος κλπ)».
Δεν μου φαίνεστε και τόσο νέοι, και ας έχετε τηλεόραση-πλάσμα, ipod, υβριδικό αμάξι και ας πηγαίνετε σε γυμναστήρια και στα μπίτς-πάρτυ, και ας είστε «επαναστατικοί» και «δημοκράτες» και «καλοί» με τους άλλους.
Έχετε γεράσει πριν καλά-καλά ενηλικιωθείτε. Και φυσικά οι λόγοι τους οποίους κυνηγάτε από γεννησιμιού σας, οι προαναφερθέντες δύο: το «εγώ είμαι πιό» και το «δικό μου»…

4 Ιουλίου 2013

Ο Μεγάλος Αδελφός μας παρακολουθεί

Μόλις τελείωσα την μετάφραση από ένα βιβλίο με απίστευτες πληροφορίες για την εγκαθίδρυση της Νέας Τάξης Πραγμάτων και με τεχνολογίες οι οποίες αναφέρονται μόνο σε μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας.
Θα σας αναφέρω μόνο τρία παραδείγματα για να δείτε την έκταση της άγνοιας στην οποία σας κρατάνε τα ΜΜΕ και σία…
1)  Έχουν κατασκευαστεί ρομπότ τα οποία «τρώνε» φυτά και κρέας για να πάρουν ενέργεια και να κινηθούν! Φυσικά το πιο πρόχειρο και μπόλικο κρέας θα είναι οι αντίπαλοι των «ειρηνευτικών στρατευμάτων».
2) Έχει κατασκευαστεί ηλεκτρονικός εγκέφαλος από φαιά ουσία ποντικού. Ο εγκέφαλος έμαθε να πετάει (στον προσομοιωτή προς το παρόν) αεριωθούμενο πολεμικό αεροπλάνο.
Φυσικά στην Νέα Τάξη πραγμάτων θα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει τις «βαριές δουλειές». Αποδείξεις χρήσης αυτής της νοημοσύνης βρίσκονται καθημερινά μπροστά στα μάτια σας. Δείτε αυτήν την εικόνα.
3) Ακόμα και αν δεν είσαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, υπάρχει συσκευή που μπορεί να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στον υπολογιστή σας από την ακτινοβολία που εκπέμπει η οθόνη, ακόμα και η νέα επίπεδη που μόλις αγοράσατε. Αυτό φυσικά θα γίνει μόνο αν αξίζετε τον κόπο.

Κάποτε είχα παίξει μερικά παιχνίδια, αφού είχα γραφτεί δοκιμαστικά. Ένα πρόγραμμα μελετάει τις ημερομηνίες γέννησης που αναφέρονται στην σελίδα σας και στέλνει σχετικές ανακοινώσεις-διαφήμιση. Δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι κάποιος εργαζόμενος κάνει αυτήν την δουλειά. Πρόκειται για κάτι που μπορεί να κάνει ένα απλό ηλίθιο πρόγραμμα (ούτε καν ένα που να θυμίζει τεχνητή νοημοσύνη), αφού ΟΛΑ τα στοιχεία που έχετε γράψει στο προφίλ σας μπορεί να τα πάρει ο πάροχος και να τα πουλήσει σε οποιονδήποτε.
Επί τη ευκαιρία να αναφέρω πως οτιδήποτε γράφετε, σε δικό σας μπλογκ, σε διάφορα σάιτ, μηνύματα που στέλνετε και το ιστορικό της βόλτα σας στο Δίκτυο, δεν σβήνονται ΠΟΤΕ και αποθηκεύονται «κάπου», προς μεγάλη χαρά διαφημιστών, εταιριών και μυστικών υπηρεσιών που αγοράζουν τα πάντα με μεγάλη τους χαρά. Εξάλλου τα λεφτά δεν είναι δικά τους. Από τους ηλίθιους παρακολουθούμενους τα παίρνουν.

Πραξικοπήματα παντός καιρού

Και:
-ενώ γενικά γίνεται χαμός…
-ενώ οι Αζέροι ανακάλυψαν ΕΝΤΕΛΩΣ ΞΑΦΝΙΚΑ πόσο αγαπάνε την Ελλάδα και πόσο τους συμφέρει να φέρουν τον αγωγό τους σε ελληνικό έδαφος…
-ενώ η τρόικα ανακάλυψε ΕΝΤΕΛΩΣ ΞΑΦΝΙΚΑ ότι ίσως να μην πάρουμε την επόμενη δόση…
-ενώ ο Σόρος ανακάλυψε ΕΝΤΕΛΩΣ ΞΑΦΝΙΚΑ ότι οι μετανάστες (όχι λάθρο- όπως λένε οι ντόπιοι φασίστες) υποφέρουν στο Ελλαδιστάν και σε αυτό φταίει και η ΕΕ, οπότε αποφάσισε να στήσει δύο κέντρα βοήθειας στο Ελλάντα (θα βοηθάνε και ντόπιους άμα λάχει)… (τώρα για το ότι ΔΕΝ θα είναι κέντρα ανθελληνικών συνομωσιών σε αυτό μην βάλετε στοίχημα)
-ενώ η Αλβανία ΕΝΤΕΛΩΣ ΞΑΦΝΙΚΑ απέκτησε την οικονομική επιφάνεια να μπει στην ΕΕ (το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε;)…
στην Αίγυπτο ΕΝΤΕΛΩΣ ΞΑΦΝΙΚΑ ο στρατός απέκτησε δημοκρατικές ευαισθησίες και έριξε τον πρόεδρο (ο οποίος προφανώς δεν βγήκε τόσο πειθήνιος στους Αμερικανούς)…
και ΕΝΤΕΛΩΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ, στο Ελλάντα ΚΑΝΕΝΑΣ «δημοκράτης» δεν διαμαρτυρήθηκε για το ολοφάνερο αμερικανοκίνητο πραξικόπημα. Βλέπετε είναι όλοι απασχολημένοι με το φλέγον θέμα της Χρυσής Αυγής…
Καλά που είναι και αυτοί οι απύθμενα βλάκες στην πολιτική, για να κρατάμε τους χαχόλους στο μαντρί της δημοκρατίας.