Τα πράγματα δεν είναι ΠΟΤΕ έτσι όπως φαίνονται.
Κάποτε ένας αστρονόμος είπε: «Ερεύνησα από την μια άκρη στην άλλη το σύμπαν με το τηλεσκόπιό μου. Πουθενά δεν βρήκα τον Θεό». Και κάποιος βιολιστής του απάντησε: «Και εγώ πήρα το βιολί μου και εξέτασα κάθε κομμάτι του και κάθε χορδή του. Πουθενά δεν βρήκα μουσική». Μη διαβάσετε τις επόμενες σελίδες με τον τρόπο που θα τις διάβαζε ο αστρονόμος.

7 Αυγούστου 2013

Ελιές-επιζήσαντες

Δέν εἶδα -καί οὔτε τό ἤθελα- εἰκόνες ἀπό τά καμένα στήν περιοχή Κουβαρά. Σᾶς δείχνω ὅμως μερικές ἐλιές ἀπό τήν ἐκεῖ εὐρύτερη περιοχή ὅπου δενέφτασε ἡ φωτιά. Πρόκειται γιά ἐλιές πού ἔχουν ἐπιζήσει γιά πολλούς αἰῶνες, ὅπως φαίνεται ἀπό τόν κορμό τους.
Ἴσως ἀκόμα νά ἦταν καί ἐνδιαφέρον νά συλλεχθεῖ τό DNA τούς ἤ νά δημιουργηθοῦν νέα φυτά, ἀφοῦ τά συγκεκριμένα δέντρα θά ἔχουν «συνηθίσει» πολύ το περιβάλλον τους καί θά εἶναι πολύ ἀνθεκτικά.
Αὐτά βέβαια εἶναι ψιλά γράμματα γιά τήν Ψωροκώσταινα καί τούς Ψωροκωσταινίτες πού πετᾶνε τήν σκούφια τους γιά ὁποιαδήποτε εἰσαγόμενη μαλα… ἔμ… ἀνοησία ἤθελα νά πῶ.
Πρός τό παρόν κρατῆστε τήν φωτογραφία αὐτῶν τῶν δέντρων, γιατί τήν ἑπόμενη περίοδο ἁξιοποίησης τῆς περιοχῆς, ἴσως νά μήν εἶναι τόσο τυχερά.